Home

Čechov literární směr

Přehled literárních směrů Maturitní otázky z češtiny

umělecký a literární směr 19. století. a 20. století. Staví do středu pozornosti společenského člověka v jeho konkrétní podobě a souvislostech. Do popředí se dostává próza, v 19. století zejména román. ANTON PAVLOVIČ ČECHOV. prozaik, dramatik, autor humoresek a novel. Směr, výrobní družstvo Bellova 124 109 00 Praha 10 - Petrovice. Tel.: +420 271 094 244 Fax: +420 271 094 302 E-mail

Literární a umělecké směry přelomu 19. a 20. století byl směr v české poezii a próze, který se úzce se prolíná s impresionismem a ovlivnil pragmatické literáty. Byla to reakce na válku a krizi všech hodnot. Zobrazuje radost z maličkostí, z pouhé existence a opojen IMPRESIONISMUS = umělecký směr se vyvinul ze současně se uplatňujícího naturalismu. Naturalistickou objektivitu a popisnost však nahradil vjemovým vnímáním a náladovostí; znaky: · V literární kritice se projevil impresionismus jako metoda posuzující dílo subjektivně, Čechov je po F. M. Dostojevském a L. N. !expresionismus - formuje se jako literární, výtvarný a divadelní směr, je uměním výrazu v němž se koncentrují obavy o osud člověka( ovlivnil silné autorské individuality) civilismus - směr, který je typický pro poezii, zaměřil se na zobrazování technických vymožeností( elektřina, stroje - obliba: povídka a novela (např: Guy de Maupassant, anton Pavlovič Čechov) naturalismus- nový literární směr - důkladnější a podrobnější pohled n . Stáhnout celý tento materiál . 1 2 3 . Další . Vloženo: 9.02.2011.

Anton Pavlovič Čechov - Wikipedi

 1. Anton Pavlovič Čechov (1860 - 1904): Višňový sad (1900) Struktura zkoušky: I. Beletristický text: A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje
 2. Literární druh a žánr literární druh: drama (divadelní hra) literární žánr: satirická komedie literární směr/sloh -dílo je z roku 1836-což je období ruského realismu Postavy a)Chlestakov-(hlavní postava)mladý muž dříve pracující jako úředník v Petrohradu se vrací domů bez peněz. Rád se baví
 3. arky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Dáma s psíčkem - Anton Pavlovič Čechov Dáma s psíčkem - Anton Pavlovič Čechov Kategorie: Evroá literatura do 20. stolet
 4. LIT - Literatura - česká literární tvorba od roku 1989; CJ - Český jazyk - Literární zobrazení vývoje lidské společnosti po roce 1945 ve světové literatuře; CJ - Český jazyk - Literarni pojmy; CJ - Český jazyk - Literární moderna ve světě i u nás; CJ - Český jazyk - Literární proměny na přelomu19.a 20.stolet

Literární směry Umělecké směry počátku 20. st. vitalismus - z lat. vita =život. směr v české literatuře: reakce na válku, vyjádření radosti z nejprostších maličkostí, z pouhé existence; jednoduchost, prostý a srozumitelný obraz - F. Šrámek, K. Čapek, J. Wolker civilismu Vliv uměleckých směrů 1. pol. 20. stol. na literaturu Počátek 20. století znamená zvrat v (Umělecké směry 1. poloviny 20. století, Literatura referát LITERÁRNÍ SMĚR STAROVĚKÁ LITERATURA STŘEDOVĚKÁ RENESANCE A HUMANISMUS BAROKO KLASICISMUS OSVÍCENSTVÍ PREROMANTISMUS NÁRODNÍ OBROZENÍ ROMANTISMUS REALISMUS ČESKÁ LIT. 60-70-80. 19.st. LITERÁRNÍ MODERNA Literatura 1 pol. 20 století Literatura 2.pol .2O století Sumerská Epos o Gilgamešovi Anglie Beowul

Francie, 50. - 60. léta, nepříliš oblíbený, jeho éra netrvala dlouho, reaguje na předchozí literární vývoj, proti existencialismu, angažované literatuře, realistickému a naturalistickému románu; snaha změnit román, co na něm ještě změnit LITERÁRNÍ POJMY Obsahový cíl: - Žák dokáže pojmenovat, co je literatura (vetně vlastní zkušenosti s ní). - Používá základní literární terminologii. - Rozliší autora, spisovatele a vypravěþe. - Dokáže rozlišit literární formy a druhy, umí pojmenovat jejich stavbu

Odpovědná osoba Michal Štrobl. Tel.: +420 271 094 244 E-mail kulturní hnutí v 14. století až 16. století s centrem v Itálii; vyznačuje se obrat k člověku, pozemskému životu; návratem k antickým ideálům a člověku jako svobodné osobnosti, která se začíná vymaňovat z područí církevních autorit; humanismus: literární směr, které se snaží navázat na odkaz antiky zájmem o člověka, studiem znovu objevovaných spisů. Literární směr (30.-60. let 20. století),vychází z filosofie existencialismu Chápe člověka jako tvora nedobrovolně vrženého do lidského světa, osamoceného, odloučeného jedince,izolovaného od lidské společnosti, který si uvědomuje nevyhnutelnost smrti a dočasnost své existence FUTURISMUS - literární a výtvarný umělecký směr 1. čtvrtiny 20. stol. - futuro, tj. budoucnost - v roce 1910 publikovali G. Balla, U. Boccioni, C. Carrá, G. Severini několik manifestů o malířství , - futurismus programově neguje dosavadní estetické konvence a literární formy (zvláště v poezii)

Anton Pavlovič Čechov: Dáma s psíčkem čtenářský deník a další obsahy a rozbory děl najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, seminární práce a další Literární směr/sloh dané knihy. realismus (vznik ve Francii) navazuje na realistické předchůdce v Anglii 17. a 18. století - Defoe, Fielding. plně se rozvíjí v 50. letech 19. století. slohové období i tendence v umění, která se objevovala už od pravěk ČESKÁ LITERÁRNÍ MODERNA Česká literární modernaObdobí konce 80. let a 90. let 19. století. Je to (Moderní umělecké směry konce 19. až počátku 20. století, Literatura referát ve filozofii se rozvíjí tzv. pozitivizmus - směr, který prosazuje, že jen to je skutečné, co lze dokázat smysly a zkušeností Orientu a Tunisu žil v ústraní a věnoval se literární práci ; Anton Pavlovič Čechov /1860-1904 Literární směry od konce 19. do 20. století Charakteristika: Kusá práce nabízí přehled směrů na přelomu 19. a 20. století. Do tabulky autor každý směr stručně charakterizuje a uvádí výčet světových a českých zástupců daného literárního období. Obsah Úryvek . Poznámka.

- směr v české literatuře, reakce na válku, vyjádření radosti z nejprostších maličkostí, z pouhé existence - pobývá ve Francii, Paříži - Gertruda Steinová - díky ní se seznámil s Francií a poskytla mu literární zázemí (Tolstoj, Čechov) - účastnil se prvních loveckých výprav v Africe. Český-jazyk.cz - HLEDANÝ VÝRAZ: literární směr. Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz, omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.. Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby.

Anton Pavlovič Čechov - Racek (rozbor) Čtenářský deník

 1. Literární historický kontext: směr - realismus (umělecký směr 2. pol. 19. století, snaží se objektivně zobrazovat svět, aby se podobal co nejvíce skutečnosti, projevuje se hlavně v malířství, sochařství a v literatuře
 2. A. P. Čechov a dramatizace jeho her na českých divadelních scénách směr Sachalin - zde viděl velmi Literární začátky Antona Pavloviče jsou patrné již v době studia na gymnáziu v Taganrogu - zde psal pod pseudonymem Antoša Čechonte. Především se zaměřoval na psan
 3. 9. Realismus ve světové literatuře . a) Charakterizujete realismus jako umělecký směr. Uveďte, jak se projevuje v různých typech umění. Realismus vznikl v 19. století, ale realistické popisy se objevovaly i dříve (např. Viktor Hugo). Zabývá se životem současného člověka své země a své doby
 4. Start studying Literární epochy, směry, proudy, hnutí a skupiny. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 5. - Umělecký směr, který chce reflektovat (vzít v úvahu) okolní svět ve shodě se skutečností Antonín Pavlovič Čechov - Racek,Strýček Váňa,Višňový sad. Lev Nikolajevič Tolstoj - Anna Karenina,Vskříšení . Revizor. Literární druh:.
 6. Play this game to review Arts. Jak se jmenuje styl, k němuž řadíme budovu na obrázku
 7. umělecký a literární směr 19. a 20. stol. založen na kritickém vztahu ke skutečnosti. konflikt mezi očekávaným ideálem a střízlivou skutečností. v ruské lit. Turgeněv, Gončarov, Tolstoj, Dostojevskij, Čechov: kritika literární--oblast lit. publicistiky zaměřená na výklad, posuzování a hodnocení soudobých lit. dě

- u většiny autorů nelze jednoznačně určit literární směr. Charles Baudelaire (1821-1867) Květy zla - jediná B. sbírka, díky ní považován za zakladatele moderní poezie. básně v duchu impresionismu i dekadence. snaha o zachycení pocitů člověka v moderním světě, ve velkoměstě. rozpory: krása života X bída měst Literární směr: je tvořen literárním texty s podobnou poetikou. Lepší podmínky pro sdružování autorů (almanachy, časopisy) a vnitřní diferenciace literatury - paralelní směry. Od 19. století (romantismus) │Tento literární směr se zrodil ve druhé polovině 19. století ve│ │Francii a nejdříve se projevil v malířství. Samotné slovo│ │l'impression znamená dojem a stoupenci si vytkli jako cíl│ │vylíčení osobních dojmů z pozorovaného předmětu. │ │ literární směr, v němž se prolíná realita s iluzivními prvky (sny, mýty, halucinace) především spojen s latinskoamerickou literaturou, v širším slova smyslu s ruskou. druhá polovina 20. století. Přítomný v zemích, kde je silná tradice mytologie či ústní slovesnosti (Kolumbie, Argentina, Kuba, Brazílie

Literární druh: lyrické drama ( postavy to důležité prožívají uvnitř) Literární žánr: komedie. Období (autor): Realismus ve světové literatuře- 2.polovina 19. století. Skupina, směr (autor):Ruský realismus- spisovatelé i kritici začali chápat literaturu jako vědeckou analýzu společnosti Anton Pavlovič Čechov - Humoresky (1988) il. Jágr. Lidové nakladatelství, Praha 1988, 2. vydání, 364 stran, il.Jágr, výborný stav. (X2279 je umělecký směr, Literární impresionismus se projevil především posílením lyričnosti a hudebností verše. Tematicky se orientoval na intimní a přírodní poezii. Dále došlo k vyjadřování v náznacích, popisování emocí a nálad. Anton Pavlovič Čechov - Rus Rainer Maria Rilke - pražský Němec ; Česká literatura Anton Pavlovič Čechov. Višňový sad / 8. Literární naturalismus Žádný název uměleckého směru není tak spojen s výrazem z běžného vyjadřování jako realismus. Realistické uvažování, realistické plány, realistický odhad existujících možností - to vše se od nás 1-4 Realismus jako významný směr v umění 19.

PPT - Lev Nikolajevič Tolstoj PowerPoint Presentation

Tři sestry - rozbor díla Rozbor-dila

 1. Ivan Sergejevič Turgeněv - věnoval se pouze literární činnosti, značnou část života prožil ve Francii, tam se setkal s řadou umělců. Dílo: Lovcovy zápisky = soubor povídek o ruském venkově, líčení přírody, portréty statkářů a nevolníků Otcové a děti = psycholog.román, střetnutí 2 generací
 2. aneb procházka po dějinách české a světové literatur
 3. literární směr (ve všech evroých literaturách) i životní postoj (touha po svobodě) vznik - v období mezi dvěma revolucemi (1789 ve Francii a 1848 v Evropě); naděje na nové společenské uspořádání (volnost, rovnost, bratrství) nesplněny zcela (revoluční zvraty, napoleonské války, policejní režimy), proto nespokojenost člověka, buřičstv
 4. Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo
 5. Dobrý den, nikde nemohu nalézt nějaký článek, co znamená v literatuře literární škola, pochopila jsem, že to má být něco jako umělecký směr. Proto bych se ráda optala: Do jaké literární školy byste zařadili Mnoho povyku pro nic od Williama Shakespera? popřípadě, co to ta literární škola vůbec je. />Předem děkuji
 6. Impresionismus (lat. impressio = dojem) - umělecký směr zachycující dojmy a nálady okamžiku především asociacemi a hudebností děl - konec 19. století a počátek 20. století
 7. Čechov. Lev. Nikolajevič krajní směr realismu. přesvědčení, že člověk nemůže svůj život příliš ovlivnit: jeho činy jsou dány schopnostmi a sklony, které zdědil, a povahou, již určuje okolní prostředí literární hrdina se proměňuje, vyvíjí.

Realismus je umělecký směr, který v 2. polovině 19. století vystřídal romantismus. Umění se v té době soustředilo na život bohatých a spokojených lidí, nebo historických osob Kritický realismus - umělecký směr v literatuře, který klade důraz na pravdivost a pravděpodobnost děje, postav, času a prostoru; autor se snaží zachytit skutečnost pravdivě, objektivně a věcně a je kritický ke společenským poměrům I. Realismus jako dominantní směr 2. poloviny 19. století. 1. Odklon od romantismu k realismu A) Historické okolnosti B) Nástup vědeckého vidění světa C) Filosofie. 2. Počátek realismu v literatuře A) Stendhal B) Honoré de Balzac. 3. Základní rysy realistické literatury A) Hlavní literární látka a) sociáln Literární směr: je tvořen literárním texty s podobnou poetikou. Typické pro novější dobu, kdy byly lepší podmínky pro sdružování autorů (almanachy, časopisy) a kdy se zároveň literatura vnitřně více diferencuje

Literární proces 19. století. je poměrně složitý obraz. V tuto chvíli probíhá vývoj kritického realismu. A zástupci tohoto vedení jsou NV Gogol, AS Puškin, IS Turgenev, IA Goncharov, FM Dostojevskij a AP Čechov. Jak můžete vidět, díla těchto autorů se značně liší, nicméně všichni patří do stejného proudu - literární forma skaz (v ich-formě, stavba jazyka určuje postavu, mění řeč postav v závislosti na jejich postavení ) - vytváří pojem naturální škola - mravně satirický román - napadal to špatné, co v Rusku viděl, ale smyslem není jenom napadat a zdeptat, ale ukázat řešení (kladné vyústění

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další Autor: GUY DE MAUPASSANT Název díla:KULIČKA Autor: Guy de Maupassant (1850-1893) - narozen na zámku Miromesnil ve šlechtické rodině - v jedenácti letech se mu rozvedli rodiče a tak odcestoval s matkou do Normandie - zúčastnil se prusko-francouzské války - 1878se stal redaktorem ve význačných novinách - hodně cestoval po Středomoří - již od mládí byl nakažen syfilisem.

Anton Pavlovič Čechov - Višňový sad - Uč se online! - Vše

Čechov však nemá za cíl vytvořit nějakou závažnou exis-tenciální výpověď či vést ke složitým fi lozofi ckým kon-strukcím. ale nijak nemohu pochopit směr, co vlastně chci, mám-li žít nebo mám-li se zastřelit, abych tak řekl, ale Ale z této brilantní literární grotesknosti napsané Čechovem může při. Český jazyk... I. Nejstarší světová literatura- Nejstarší písemné památky byly vytvořeny orientální (orients - východ), které zakládaly státní zřízení (Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína)- Vytvořeny v době, kdy vládl pravěkPísemnictví mezopotamské (Sumerské)- 3500 - 539 p. n. l.- Mezi Eufratem a Tigridem, dnešní Irák Literární doupě - Slovník | E-knihy (e-books) zdarma, próza i poezie, kompletní díla, ukázky, životopisy, bibliografie; zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky i maturitu; zajímavosti češtiny, historie jazyk Všechny tyto vlivy se v životě a tvorbě A. P. Čechova vzájemně ovlivňovaly a prolínaly, tudíž jeden dominantní směr nelze určit: Abstrakt v dalším jazyce: The name of this work is Philosophical undertone in the works of A. P. Chekhov (Introduction to the issue)

Tři sestry (divadelní hra) - Wikipedi

- Děj se odehrává ve 24 hodinách Doba a místo děje: malé ruské městečko Gubernie, za doby cara Mikuláše I (začátek 19. stol) Kompoziční výstavba: chronologický postup v celé hře, bez gradace Literární druh: drama Literární žánr: komedie o 5-ti jednáních Literární směr: realismus (umělecký směr 2. pol. 19. Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský realistický spisovatelRealismus je možné v kontextu literatury vztáhnout na umělecký směr, epochu, na literární program nebo také vůbec na šíře chápaný styl. 470 vztahy Literární forma: Próza Literární žánr: povídka - žánr střední epiky, příběh má jednoduchý děj, který směřuje přímočaře k pointě, charakteristika postav se nemění. Soubor 13 povídek. Místo a doba děje: Malá Strana v Praze z dob Nerudova mládí (1. pol. 19. století), autobiografické rysy. Obsah díl

Přehled uměleckých směrů - literatura Rozbor-dila

Literární/obecně kulturní context. Nikolaj Vasiljevič Gogol. Významný ruský prozaik a dramatik, narodil se v roce 1809, pocházel z Ukrajiny, z rodiny statkáře. Jeho otec měl kulturní zájmy, psal komedie. Literární nadání po něm Gogol zdědil. Gogol vystudoval gymnázium a odcestoval do Petrohradu - krajní směr realismu - aplikuje teorii dědičnosti nebo determinaci prostředím na literaturu Ţ člověk je omezen svou biologickou podstatou. Kritický realismus je umělecký a literární směr 19. století. a 20. století. Staví do středu pozornosti společenského člověka v jeho konkrétní podobě a souvislostech

Ve své Encyklopedii soustavné literární vědy, je český výtvarný a básnický směr, který koncem 60. let kriticky reagoval na nadvládu abstrakce a 2002; Nabokovovi nespolehliví vypravěči, in A. Jedličková - O. Sládek (Eds.): Vyprávění v kontextu 2008; Čechov v tradici ironických autorů literatury devatenáctého. Jezdí zde od vlakového nádraží směr Olomouc-Holice autobus č. 12, 19, zastávka U mlýna, Novinky. Veberová - Soubor textů k literární výchově v mateřské škole (1982) Anton Pavlovič Čechov - Humoresky (1988) il. Jágr Založil umělecký směr dynamoarchismus, jenž básně proměňoval v bezprostřední a dynamický prožitek, a v prvních poválečných letech vydal několik básnických sbírek. Záhy se jeho novinářským pracovištěm stala Paříž, kde ho zastihly události února 1948. František Listopad zaměnil pracovní pobyt za emigraci To se změnilo právě s Miléniem, jež svými sociálními, kulturními i genderovými extenzemi povýšilo tento okrajový žánr na plnohodnotný literární směr, jenž se začal těšit oblibě jak u čtenářů tak u nakladatelů tak, že namísto ještě nedávných paperbackových neoriginálních překladů z němčiny nebo z.

Realismus je umělecký směr druhé poloviny 19. století. Snaží se o maximálně objektivní vytváří literární typy postav zastupujících svými vlastnostmi Anton Pavlovič Čechov (1860 - 1904) Dramatik a povídkář z autorů, které jmenujete neřadíme do realismu nikoho. Realismus je literární směr spíše druhé poloviny 19. století. Hrabal a Ota Pavel jsou autoři tzv. 2. generace píšící o 2. světové válce, kteří tvořili až s odstupem o 2. světové válce Čechov. Lev. Nikolajevič Patří sem i směr, který na hrdiny aplikuje teorii dědičnosti. Hrdina je odrazem společnosti, ve které žije. 7. Literární hrdina se vyvíjí, autor není účasten děje.. Anton Pavlovič Čechov: Nudná historie. směr, témata a především děj dramatu Maryša bratří Mrštíků. Čelakovský: Ohlas písní ruských Práce ve své první části charakterizuje období vzniku sbírky Ohlas písní českých po literární a historické stránce a připojuje stručný životopis autora Literární díla měla být odrazem soudobé společnosti, která byla podrobována přísné kritice. Oblíbenými žánry byly román, povídka a drama. Francie Gustave Flaubert (1821 - 1880) - studoval práva v Paříži, kde se seznámil s Victorem Hugem, protože byl díky otci finančně zabezpečen, mohl se věnovat pouze literatuře

Kritický realismus ve světové literatuře - Český jazyk

Anton P. ČECHOV (1860-1904), mistr povídky, humoresky a tzv. lyrického dramatu (viz dále). V raných povídkách kriticky odhaloval společenské neduhy jako pokrytectví, podlézavost, omezenost, nadutost. Jako lékař byl i ve své literární tvorbě skvělým diagnostikem - literární díla jsou tvořena na principu mnohoznačnosti a experimentů Dekadence: - úpadek, vyděděnci ze společnosti, chtějí být jiní, prokletí básníci Vitalismus: - umělecký směr reagující na hrůzy 1. světové války - vyjadřuje radost z pouhého života a každodenního žití . Zdroj. Baroko. [online]. [cit. Realismus je umělecký směr 2. poloviny 19. století, který se snaží objektivně ztvárnit svět tak, aby se zobrazované podobalo skutečnosti. Projevoval se především v malířství, sochařství a literatuře. Důležité je také uvést směr, které se projevoval zejména v literatuře - naturalismus Platí to jak pro zmíněné Šepoty a výkřiky, které jako by napsal Čechov po lekci strinbergovského naturalismu, tak pro asi nejpopulárnější Bergmanovo veledílo Scény z manželského života. I jejich literární podoba představuje plnohodnotný zážitek udivující přesností a důkladností postřehů, podobně jako celkovou.

Směr, výrobní družstv

Hry do dramatické výchovy Dramatická výchova - Wikipedi . Dramatická výchova je jeden z pěti oborů estetické výchovy a výchovy uměním (vedle výchovy literární, výtvarné, hudební a pohybové/taneční), v němž se pracuje s prostředky a postupy divadelního umění, především s mimetickou hrou (dramatickou hrou, hrou v roli) Metody dramatické výchovy umožňují. │básníků, později literární směr na přelomu 19. a 20. století.│ │Hlásá odpor k soudobé společnosti, svět v nich vzbuzuje jen│ │nudu a zoufalství, utíkají tedy do jakéhosi umělého světa│ │fantazie a snu, k exotice nebo mystice. Tyto nálady z konce

Literární a umělecké směry přelomu 19

Revizor 1. NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL REVIZOR 2. LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR MÍSTO A ČAS Literární druh: DRAMA Literární žánr: satirická KOMEDIE s prvky grotesky Místo: ruské maloměsto Čas: autorova současnost (cca 24 hodin 4. Charakterizujte následující směr / skupinu v české literatuře, vymezte ho / ji a uveďte nejméně dva hlavní představitele: Skupina 42: existencialistická skupina výtvarná a literární, I. Blatný, J. Kolář, J. Kainar 1 Čechov. Lev. Nikolajevič krajní směr realismu. přesvědčení, že člověk nemůže svůj život příliš ovlivnit: jeho činy jsou dány schopnostmi a sklony, které zdědil, a povahou, již určuje okolní prostředí Literární hrdina se vyvíjí, autor není účasten děje.. Romantismus je literární směr, který zasáhl celou Evropu. Naděje na volnost, rovnost, bratrství, které se objevily mezi dvěma revolucemi (1789 ve Francii a 1848 v celé Evropě), nebyly zcela splněny, naopak Evropa byla zničena napoleonskými válkami, následnými restauracemi (= návrat starých absolutistických panovnických. Literární směr: český realismus - venkovská próza (2. polovina 19. století) Venkovská próza - znaky: typickými rysy tohoto žánru je popis prostředí a způsobu života v daném kraji, postupně nabýval na významu nejen popis krajiny a života lid

Diesel - Anton Pavlovič Čechov

Maturitní témata SPŠ Česká Lípa. Contribute to tenhobi/maturita-sps-cl development by creating an account on GitHub - realismus jako myšlenkový a literární směr (1. a zejména 2.pol.19.stol.) - znaky realismu - realismus a vliv Darwinovy evoluční teorie o vývoji druhů Hlavní představitelé realismu ve světové literatuře Francie Honoré de Balzac Gustav Flaubert Émile Zola Guy de Maupassant Anglie Charles Dickens Robert Louis Stevenson Thomas Hard Nástin vývoje české poezie, prózy a dramatu ve druhé polovině 40.let a v 50.letech (zobrazení válečné doby v dílech poválečných, tvorba tzv.střední generace básníků, skupina kolem časopisu Květen, exilová a ineditní literatura...) (1945 - 1948) Impresionismus byl umělecký směr konce 19. stoletá, který uvolnil cestu rozvoji moderního umění. I když je impresionismus nejčastěji spojován s malířstvím, zasáhl i jiné umělecké obory, z kterých nejvýrazněji hudbu a literaturu.. Camille Pissarro: Zakladatel impresionismu. Otcem impresionismu bývá nazýván francouzský malíř Camille Pissarro

Umělecké směry - Ostatní - Maturitní otázk

- velice výrazný literární směr - vrchol 2. pol. 19.st., navazuje na romantismus - zakladatelem je Honoré de Balzac Znaky - podat pravdivý obraz skutečnosti bez idealizace (zkrášlování), objektivní přístup ke skutečnosti, hrdina není stejný na začátku a na konci - se mění a vyvíj Nebylo Gorkého chybou, že tento literární směr, který měl být (jak aspoň tvrdili jeho propagátoři) dědicem všech pokrokových tradic světového umění, později rezignoval na hledání pravdivého vidění světa a oprávněně zmizel v propadlišti dějin. Od roku 1933 zůstal Gorkij v SSSR už natrvalo Umělecké počátky dnes nestora švýcarské německy psané literatury Friedricha Dürrenmatta nebyly jednoduché. Jeho první divadelní hra Psáno jest, kterou napsal v letech 1945/46 byla uvedena v roce 1947, první věhlas mu přinesla dvojice detektivních novel Soudce a jeho kat z roku 1950 a Podezření z roku 1951, jež vycházely na pokračování v časopise Der Schweizerische.

Světová literatura 2

2) literární výchova a) Učebnice strana 23 až 25. Přečíst ukázku, do sešitu zapsat: Anton Pavlovič Čechov (1860 - 1904) autor divadelních her: Strýček Váňa Višňový sad b) Číst Babičku. učivo do 8.4.2020 . 1) Mluvnice procvičování vyjmenovaných slov po s , v a. Cvičebnice strana 25 cv. 24 strana 26 cv. 28 (a,b Moderní umělecké směry přelomu 19. a 20. století. A 20. Století - 1. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí. • poslední třetina 19. století a začátek 20. století je charakterizováno jako doba permanentní revoluce a hledání nových měřítek v umění • epochu.

Expresionismus byl (severo)evroý, především německý umělecký směr. Nový!!: Modernismus (literatura) a Expresionismus · Vidět víc » Ezra Pound. Ezra Weston Loomis Pound (30. října 1885 Hailey - 1. listopadu 1972 v italských Benátkách) byl americký básník, esejista, překladatel a literární teoretik. Nový!! Recenze knihy Hukot času aneb Jeden, který slyší. ČBDB.cz - Databáze knih. Životopisy autorů a jejich díla. Rozsáhlá knižní databáze uváděl hry realistických autorů (Ibsen, Čechov) manželka herečka Hana Kvapilová. Karel Hugo Hilar (1885 - 1935) 1910 - 1921 Vinohradské divadlo, 1921 až do smrti ND představitelem divadelního expresionismu (chtěl působit silou lidského nitra na vnější skutečnost, výrazem subjektivních pocitů a představ Jan Grossman, divadelní režisér, literární a divadelní kritik a teoretik, se narodil 23. května 1925. V letech 1945-1948 studoval na FFUK v Praze srovnávací dějiny literatury a estetiku, 1946-1949 byl lektorem činohry ND, 1949-1953 dramaturgem Státního divadla v Brně, 1953-1956 dramaturgem divadla D 34 v Praze, 1956-1959 nakladatelským redaktorem, 1959-1961. Nový směr později nazvaný kritický realismus se začal postupně prosazovat od 30. let 19. století. Přestože řada realistů psala v mládí romantická díla, záhy se vydala směrem zcela opačným. Kritičtí realisté chtěli pravdivě popsat současnost. Zaměřili se na negativní společenské a sociální jevy

 • Emf záření.
 • Špatné mluvení u dětí.
 • Šicí stroj brother bn 27.
 • Legoland berlin tickets.
 • Václav chaloupek medvědi.
 • Žloutenka wikipedie.
 • Vtipy o zhulených.
 • Lunární kalendář aplikace.
 • Citáty o vlastním stylu.
 • Egipt wikipedia.
 • Kyselina askorbová prodej.
 • Husa vaňkovka.
 • Yamaha virago 535 prodám.
 • Bankovka 200.
 • Public holidays uk 2019.
 • Revolver magnum.
 • Doctor who resolution 2019 special.
 • Tv agrall.
 • Značení německých nábojnic.
 • Garage ostrava program.
 • Krajkový overal.
 • Divoké vlny 2 ke shlédnutí zdarma.
 • Abies nordmanniana cena.
 • Firefox blokuje https.
 • Kursk titulky.
 • Čajové svíčky z palmového vosku.
 • Jak zrušit ochranu před zápisem.
 • Liniový management.
 • Bebe roláda.
 • Barbie youtube.
 • Top vysavače.
 • Angus aberdeen.
 • Povery o zasnubach.
 • Trinidad moruga scorpion chocolate.
 • Kryty kol prius.
 • Citace článku.
 • Fotomagnetky praha.
 • Jak hodit strike.
 • Kam v plzni s dětmi.
 • Fleška anglicky.
 • Kloktání jedlé sody.