Home

Vyšetření krve hodnoty

Máte nemocné zvíře, a navštívíte veterinárního lékaře, který vám doporučí odběry krve. Stanoví diagnozu a léčbu a dostanete do ruky papírek s výsledky, které jsou pro vás naprostá španělská vesnice - a vy prostě jenom chcete vědět, co které hodnoty znamenají Biochemická analýza krve [upravit | editovat zdroj]. Pro správné posouzení zdravotního stavu je potřeba získat co nejvíce informací. Zdrojem validních informací, které v sobě odrážejí změnu metabolismu organismu a mohou být použity při posuzování zdravotního stavu pacienta, jsou výsledky laboratorních vyšetření Krevní obraz je celkové vyšetření množství jednotlivých součástí krve, odchylky od normy ukazují nesprávnou činnost orgánů nebo fungování systémů v těle. Stanoví se množství: červených krvinek RBC (3,7-5,25 miliard / l Indikace vyšetření krevní srážlivosti Fyziologické hodnoty [upravit | editovat zdroj] 25,9-40 s ACT normální krve je cca 150 s, při heparinizaci pro dlouhodobý mimotělní oběh nebo hemodialýzu 180−300 s, při MO v kardiochirurgii > 600 s Několik rad pro spolehlivé vyšetření závěrem. Pojďme si zrekapitulovat nejdůležitější informace z článku v bodech. Jak se chovat před odběrem krve, aby hodnoty byly co nejméně ovlivněny naším životním stylem

jak se vyznat ve výsledcích krevních test

Princip vyšetření: Hodnotu kreatinkinázy lze zjistit z jednoduchého náběru žilní krve, kdy získaný vzorek odešleme do biochemické laboratoře. Běžným výsledkem je celková koncentrace CK, v případě potřeby je možné dovyšetřit konkrétní CK z určité tkáně (např Díky tomu je toto vyšetření pro pacienta méně zatěžující než klasický odběr žilní krve. Vzhledem k tomu, že se jedná o pouhý odběr krve, není nutná žádná zvláštní příprava. Pacientovi je krev odebrána přímo v ordinaci praktického lékaře nebo v nemocnici a výsledek je znám během několika minut Laboratorní hodnoty. Najdete zde informace o normálních hodnotách, které jsou stanoveny pro laboratorní vyšetření. Tato databáze byla připravena ve spolupráci s Ústavem klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze. Vyhledat dle názvu. Úplný seznam vyšetření podle abecedy.

Normální laboratorní hodnoty dospělých V následujících tabulkách uvádíme fyziologická rozmezí vybraných hodnot biochemických a hematologických vyšetření u dospělých osob. Převážně jde o hodnoty užívané ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v řadě dalších zdravotnických pracovišť České republiky Sedimentace krve, přesněji sedimentace erytrocytů (červených krvinek), je běžné laboratorní vyšetření, které se provádí během odběru krve při podezření na zánětlivé či infekční onemocnění. Při vyšetření se zjišťuje rychlost klesání červených krvinek ve zkoumaném vzorku krve, umístěném ve zkumavce Vyšetření krve při preventivních prohlídkách. Při preventivní prohlídce se dělá základní vyšetření krve. Vyšetřuje se krevní obraz, kdy lékaře zajímá zejména:. stav červených krvinek - jejich množství, kvalita, obsah železa apod Krevní obraz se vyšetřuje v hematologické laboratoři a vyšetření vyžaduje vzorek žilní krve. Hodnoty Hned v úvodu bych si pro přehlednost dovolil zveřejnit tabulku, kterou jsem zpracoval, pod ní najdete bližší informace o jednotlivých hodnotách Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Obecným výsledkem laboratorního vyšet ření je nam ěřená hodnota, která m ůže být fyziologická, zvýšená či snížená. Abychom zjišt ěnou hodnotu mohli takto za řadit, je třeba ji porovnat s fyziologickým (referen čním) rozmezím hodnot. Referen ční rozmez

Biochemická analýza krve - WikiSkript

Pomocí vyšetření CRP lze rovněž měřit účinek antibiotické léčby. Pokud s jejím nasazením začnou hodnoty CRP v krvi rychle klesat, je léčba úspěšná a naopak. Jak se vyšetření provádí. Vyšetření se provádí ze vzorku odebrané krve pacienta Pokud k tomu dojde, je třeba, aby si lékař ověřil opakováním vyšetření z nového odběru krve, že je vše v normě. Hodnoty GGT se mohou snižovat po jídle, proto se doporučuje, aby se odběr krve prováděl nejméně 8 hodin po jídle (nalačno). Zvyšovat hodnoty GGT může také kouření

Krevní obraz a jeho hodnoty - vysvětlení Rehabilitace

 1. Laboratorní vyšetření jater patří k základním vyšetřením. Jeho cílem je odhalit onemocnění nebo poškození jater, které mají v lidském těle zásadní funkci. Vyšetření proběhne odběrem krve a následným odesláním odebraného krevního vzorku do laboratoře, kde se testy provedou. Výsledky rozboru laboratoř odešle vašemu ošetřujícímu lékaři a ten je vyhodnotí
 2. Za normální hodnoty železa v krvi jsou považovány 50-190 mg/ml. HB-hodnota (hemoglobin) se u žen pohybuje od 12 do 16 g/dl, u mužů od 13 do 18 g/dl. Za kritické jsou považovány všechny hodnoty, které leží pod nebo nad normálními hodnotami. Vyšetření hladiny železa v krvi je důležité při únavě a vyčerpanosti
 3. Rozmezí hormonů: TSH normální hodnoty 0,37-5,0, fT3 normální hodnoty 3,4-6.. Po vyšetření krve mám hodnoty zvýšené pouze S-Anti TG 48,8 Zůstávám bez Podobné Témata jako Štítná žláza hodnoty
 4. Dobrý den, v krevním séru mi byla zjištěna snížená hodnota trombocytů (135.00) a zvýšený objem krevních destiček MPV (12.90 fL). Žádné další potíže nemám. Jakou mají tyto dvě hodnoty souvislost, popř. co by mohlo být příčinou toho, že nejsou v normálu? Děkuji za odpověd

Lékař odebere krev, do druhého dne mu laboratoř sdělí výsledek a brzy může být zahájena léčba rakoviny. Utopie? Jak kdy. Přítomnost zhoubného bujení v těle se dá skutečně poznat z krevních testů. V krvi se totiž v případě rakoviny nacházejí tzv. nádorové markery. Jak poznat, kdy jde skutečně o rakovinu Laboratorní vyšetření krve do 14. týdne těhotenství: stanovení krevní skupiny, stanovení Rh faktoru, screening protilátek, hodnoty cukru v krvi nalačno, test na HIV, hepatitidu B a syfilis, krevní obraz (stanovení hematokritu a poctu erytrocytu, leukocytu i trombocytu, hladiny hemoglobinu) Sedimentace krve a její hodnoty Sedimentace krve, přesněji sedimentace erytrocytů (červených krvinek), je běžné laboratorní vyšetření, které se provádí během odběru krve při podezření na zánětlivé či infekční onemocnění Dalšími příčinami zvýšení hodnoty PSA v krvi mohou být různé záněty prostaty poškozující buněčné stěny a vyplavující PSA do krve. Je-li hodnota PSA nižší než 2,5 ng/ml a současně vyšetření prostaty konečníkem normální, lze považovat nález za negativní. Vyšetření pak stačí opakovat jednou ročně

Díky CRP testu nemusíte polykat antibiotika zbytečně. Stačí pár kapek krve a ve většině případů hned víte, zda se jedná o virovou, nebo bakteriální infekci. CRP test u lékaře je přesnější, hradí ho pojišťovna. Domácí CRP test oceníte, když nemáte čas běhat k doktorovi Rozbor krve. Co znamenají jednotlivé hodnoty? - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře Každý má možnost lepší péče www.lepsipece.cz Odběr krve slouží k různým vyšetřením o stavu lidského organismu. Během krevního vyšetření se může vyšetřit plná krev, sérum nebo plazma. Odběr krve je důležitý nejenom v případě nemoci, ale také jako prevence. Krevní rozbor totiž může odhalit zdravotní nedostatky nebo problémy ještě dříve, než je pocítíte

Výsledky INR vyšetření. U odebrané krve se hodnotí její srážlivá schopnost pomocí Quickova testu neboli testu INR. Jeho hodnota, velmi zjednodušeně řečeno, udává, kolikrát déle trvá, než se krev dotyčného člověka srazí oproti normálu Hodnoty lipidového spektra. Zvýšení hodnot tuků neboli lipidů v krvi nad normální rozmezí představuje rizikový faktor rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. Jaká čísla máme při vyšetření krve očekávat, aby byly hladiny lipidů v pořádku? LDL-cholesterol = zlý cholesterol Normální hodnoty: 1,2-3,0 mmol/l - Adspekce - pohled (oko, lupa, mikroskop); diaskopické vyšetření (přitlačení silnějšího sklíčka na místa se zarudnutím, čímž dojde k vytlačení krve z cév a můžeme posoudit vlastní barvu kůže bez zarudnutí; diaskopicky lze také odlišit zarudnutí od krváceniny - nedojde k vytlačení krve - místo zůstává.

Vyšetření krevní srážlivosti - WikiSkript

CKD-EPI >1,0 (Hodnoty 1,0-1,5 je nutné hodnotit individuálně ve vztahu ke klinickému obrazu) Rovnice CKD-EPI poskytuje výsledky nejblíže reálné GF a je doporučeno ji preferovat před rovnicí MDRD. Odhad GF pomocí vzorců MDRD a CKD-EPI není vhodný pro děti a těhotné. Kritické meze. Jednotk Biochemie krve: Hodnoty mohou být ovlivněny. Ke špatným závěrům z odběru krve může dojít, například: když pacient nedodrží zásadu před odběrem krve nejíst. Přibližně dvanáct hodin před odběrem by pacient neměl konzumovat tučnou stravu, aby nebyly ovlivněny hodnoty jeho lipidů v krvi Vyšetření krve (krevní obraz) Jedinou spolehlivou diagnostickou metodou, která dokáže přesně určit kolik krevních destiček pacient má, je vyšetření krevního obrazu a diferenciálního počtu krevních elementů, kdy se z odebrané žilní krve stanoví přesné počty jednotlivých krevních buněk, včetně trombocytů Jedná-li se o nějaké dlouhohodobější obtíže, jistě vás nemine kolotoč všelijakých vyšetření. Prvním z nich je určitě odběr krve. Existují krevní odběry, které určí konkrétní onemocnění (např. infarkt myokardu, rakovina), ale téměř vždy se začíná základními odběry do různě barevných zkumavek Odběr krve je součástí preventivního vyšetření u praktického lékaře. Krevní testy mohou zjistit informace o fungování orgánů nebo stavu imunitního, hormonálního, kostního nebo pohlavního systému. Odběry krve. Pokud mají být výsledky rozboru krve průkazné, je nutné dodržet několik pravidel před samotným odběrem

Vyšetření na přítomnost bílkoviny, glukosy,ketolátek,bilirubinu, urobilinogenu a krve v moči. Stabilita biologického materiálu: 20-25 ° C: 2 hodiny. Čerstvá moč. MOČ + SEDIMENT. Vyšetření na přítomnost bílkoviny, glukosy, ketolátek, bilirubinu, urobilinogenu a krve v moči Hodnoty kyseliny močové v krvi se zjišťují odběrem krve ze žíly z ruky (vyšetření séra) nebo sběrem moči za 24 hodin. Zvýšené hodnoty Zvýšená kyselina močová v krvi signalizuje to, že se ve vašem těle něco děje Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů: pH, pCO 2 , pO 2 , bikarbonát (HCO 3 - ), base excess (BE b ), celkový CO 2 (TCO 2 ), saturace (%SO 2 c) vzorek: plná arteriální/venózní krev (heparin Běžnou součástí vyšetření krve je tzv. krevní obraz, který určuje počet, velikost a další vlastnosti červených a bílých krvinek a krevních destiček. Z těchto údajů dokáží lékaři nejen diagnostikovat případné poruchy krvetvorby a nemoci krve, ale i chronické záněty, infekční choroby či autoimunitní onemocnění

Krevní testy ukazují selhání ledvin? Hodnoty zkresluje

 1. Jsem po vyšetření krve a hodnoty FT4 11,1 a TSH 8, 62. Podobné Témata jako Vyšetření krve. Líbí se: 659 lidem; Psa v krvi. Byl mi proveden preventivní rozbor kve, kde bylo zjištěno, že mám zvýšené hodnoty PSA 6.39, fPSA 0.4 index fPSA/PSA 7.00. Někteří tazatelé tuto hodnotu.
 2. Jejím cílem je zamezit jakémukoliv narušení přesnosti výsledků. To je také důvod, proč se na odběr krve chodí vždy v ranních hodinách, ideálně mezi sedmou a devátou hodinou ranní. Hodnoty určitých látek v krvi totiž kolísají v závislosti na denní době
 3. Žádanka k odběru krve (průvodka k biologickému materiálu): Před odběrem krve lékař vypisuje žádanku na laboratorní vyšetření krve, která má podle vyhlášky č. 195/2005 Sb. obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo a datum narození vyšetřované osoby, které nebylo přiděleno rodné číslo, adresu místa pobytu.
 4. Parametry koagulace se vyšetřují ze žilní krve odebrané do zkumavky s EDTA nebo s citrátem (dle typu požadovaného vyšetření). Tyto látky zabrání okamžitému srážení krve. V laboratoři je centrifugací oddělena frakce krvinek od dekalcifikované plazmy a následuje provedení požadovaného testu
 5. Prosím o vysvětlení zkratek z laboratorního vyšetření krve MCHC,MPV,MCH,RDV. MCHC - Střední koncentrace hemoglobinu v jedné červené krvince, normální hodnoty muži 329-364g/l, ženy 330-363g/l MCV - Střední objem erytrocytů, mormální hodnoty muži 82,6-98,4fl, ženy 82,3-100,6f

Hodnoty hCG v krvi vs. v moči. HCG je vylučován do krve i moči těhotné ženy. Hodnoty hCG v moči jsou obvykle nižší než hCG v krvi a proto krevní test dokáže rozpoznat těhotenství o několik dní dříve než test z moči - většinou již 8. - 9. den po oplození Jaterní testy, také známé jako jaterní profil či jaterní panel (anglicky: liver function tests, zkráceně: LFTs) představují základní soubor laboratorních biochemických vyšetření, jejichž cílem je odhalit poškození jater, rozlišit mezi poškozením morfologickým a funkčním, odhadnout závažnost onemocnění a efektivitu nasazené léčby

OKB TN dále nabízí u následujících vyšetření možnost anonymního odběru za přímou platbu: - stanovení koncentrace alkoholu (etanolu) v krvi - stanovení hCG z krve (test z krve je spolehlivější než komerční testy z moče): Test hCG z krve (.pdf) hCG blood test (.pdf) Vyšetření drog v moči pro samoplátce od 1. 7 K základním vyšetřením štítné žlázy patří vyšetření krve na TSH, které pro základní orientaci stačí. Případně lze vyšetřit i volný T4 (fT4), jehož drobné odchylky při normální hladině TSH nemají význam. Vyšetření hladiny fT3 je přínosné jen ve výjimečných situacích Snížené hodnoty: mikrocytóza např. při deficitu Fe, B6, mědi, dlouhodobá ztráta krve . Interference: Falešně zvýšená hodnota - leukocytóza (>100x 10 9 /l), staré vzorky . MCH (střední množství hemoglobinu v erytrocytu) Zvýšené hodnoty: např. deficit folátu a vitamínu B12, regenerativní anémie, jaterní poruchy, MD Přehled. Železo je nutné pro tvorbu potřebného počtu normálních červených krvinek, které slouží v organismu jako přenašeč kyslíku. Železo je nezbytnou součástí hemoglobinu, bílkoviny, která na sebe v plících váže kyslík a pak ho krví přenáší do jiných částí těla.Nízké hladiny železa vedou k anémii, stavu kdy organismus nemá dostatek červených krvinek GMT. Další názvy: gama- glutamyltransferáza Typ vyšetření: 2 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži), doporučuje se nalačno, nejméně 8h před odběrem nejíst. Normální hodnoty

V případě abnormální výsledku okamžitě následuje genetické vyšetření s stanovením dalšího postupu. V opačném případě, kdy veškeré výsledky byly dosud normální, následuje krok tři. V rozmezí 14. až 16. týdne těhotenství se dostavíte k druhému odběru krve vyšetření ve výši násobku 1,30. Je-li příjemcem faktury majitel zvířete, má vždy nárok na výsledek vyšetření. V těchto případech je vždy informován i veterinární lékař, ale nelze zabránit zveřejnění výsledků vyšetření

CRP analyzátor :: Plicni-hodolany

Vyšetření kreatinkinázy Medicína, nemoci, studium na 1

Je to vyšetření hrazené zdravotní pojišťovnou a patří mezi základní screeningové testy v těhotenství. Pokud jsou hodnoty výsledků triple testu rizikové , žena by měla podstoupit další upřesňující testy - například amniocentézu nebo neinvazivní odběr DNA plodu z krve matky (tento test by si však žena hradila sama) Jaké jsou normální hodnoty triglyceridů? Normální hodnoty: 0,45-1,7 mmol/l. Hodnoty nad 1,7 mmol/l představují zvýšené kardiovaskulární riziko. Jak snížit hladinu triglyceridů? Především úpravou životního stylu, popřípadě s pomocí léků snižujících hladiny krevních tuků (hypolipidemik) Indikace vyšetření. Vyšetření sedimentace červených krvinek stále patří mezi běžně používané vyšetření krve. Nutno ovšem poznamenat, že není příliš specifické a v dnešní době je do značné míry nahrazováno laboratorním vyšetřením hladiny CRP (tedy tzv.C reaktivního proteinu) v krevním séru nemocného Krevní obraz, jehož výsledkem je hemogram, je vyšetření krve, při kterém stanovujeme jednotlivé druhy a počty krvinek a jejich parametrů v periferní krvi. Fyziologické laboratorní hodnoty u dospělé populace (muži, ženy) a u dětí. Fyziologické laboratorní hodnoty se v průběhu života každého jedince mění

Pro každého něco 1

Petr: Dobrý den,mám dle posledního vyšetření u praktického lékaře ALT 3,46 AST 1,24 a GGT(GMT) 0,96 Hodnoty se mi od odběru před rokem trochu zhoršily. Nekouřím,nepiji alkohol a žiji celkem zdravě až na nějakou tu sladkost mám 185 cm/105 kg a je mi 47 let Test Downova syndromu z krve matky už nabízí i některé centra v České republice a na Slovensku. Na rozdíl od amniocentézy 17 nebo odběru choriových klků 1 se jedná o neinvazivní, bezbolestné vyšetření.. Kromě Downova syndromu (trizomie 21) se testují i další chromozomální odchylky plodu - Edwardsův a Patauův syndrom (trizomie 18 a 13) Jak se zjišťují hodnoty kyseliny močové. Hlavní metodou ke zjištění úrovně kyseliny močové je laboratorní vyšetření krve. K odběru krve dochází většinou ráno. K lékaři je nutné se dostavit nalačno, optimální je nejíst alespoň 10 hodin. Dále je vhodné před odběrem zachovávat fyzický klid a psychickou pohodu

Není jedno, kdy a jakou hladinu krevního cukru máme - Doma

Vyšetření se doporučuje všem ženám, které plánují těhotenství ve vyšším věku, i těm, které se o početí neúspěšně pokoušejí déle než rok. Využívá se také u žen, v jejichž rodině se vyskytuje předčasná menopauza před pětačtyřicátým rokem života, u pacientek po operaci vaječníků a u žen s těžkou. Přehled laboratorních vyšetření, se kterými se můžete u svého alergologa setkat. Eosinofilie v krevním obraze Jedná se o vyšetření diferenciálu krevního obrazu v němž vyšší hodnoty eosinofilů ukazují na možný alergický původ potíží. Negativní hodnoty.. Na odběry krve (pozná se z odběrů rakovina?) se chodí nalačno a v ranních hodinách. Jídlo totiž může nejen zkreslit hodnoty cholesterolu a cukru v krvi, ale může ovlivnit i řadu dalších výsledků. Před odchodem na odběry byste ale měli vypít dvě až tři deci vody nebo slabého neslazeného čaje

Negativní výsledek HIV testu znamená, že 3 měsíce před odběrem krve na laboratorní vyšetření nebyl HIV virus v organismu přítomen, nikoliv že pacient není v současné době nakažen, proto se doporučuje test po 3 měsících zopakovat.; Od roku 2003 je vyžadováno používání testů 4. generace, které jsou schopny objevit HIV Ab i p24 Ag Mikrobiologické vyšetření krve - hemokultura . srážlivá krev ze žíly; otevřený systém odběru - odběr krve do 20 ml stříkačky, aplikace odebrané krve do anaerobních a aerobních hemokultivačních lahviček nebo do speciální lahvičky při terapii antibiotiky, výměna jehel při aplikaci do lahviček, 1 lahvička cca 8-10 ml krve CRP. Výhody vyšetření CRP. Hodnoty CRP. CRP je lékařské vyšetření, které po odběru kapky krve z prstu jednoduše odhalí probíhající infekci změřením hladiny bílkoviny v těle

CRP v krvi a jeho hodnoty - ceskaordinace

Neinvazivní vyšetření krve Nyní umíme bez kapky krve zjistit. krevní obraz; ionty; jaterní testy; cholesterol; činnost plic; srdce; střev; a řadu dalších ukazatelů zdravotního stavu; Díky vyšetření neinvazivní metodou lze odhalit. Funkčnost organismu; Hemodynamické rovnováhy; Hodnoty výměny tekutin, Plynové homeostáz Krevní obraz je základní laboratorní vyšetření krve, při kterém se stanoví množství jednotlivých druhů krvinek a jejich parametrů v periferní krvi. Tyto fyziologické hodnoty se v průběhu života u každého člověka mění. Největší změny se projevují těsně po narození, a pak v průběhu dalšího vývoje Většina chorob způsobí změnu ve složení krve. Krevní obraz, jehož výsledkem je hemogram, je základní vyšetření krve, při kterém se stanovují jednotlivé druhy a počty krvinek a jejich parametrů v periferní krvi. Fyziologické laboratorní hodnoty se v průběhu života každého jedince mění. Největší změn

Laboratorní hodnoty - Ordinace

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu varuje občany před přístrojem AMP na analýzu krve bez kapky krve. Analyzátor je podle ministerstva falešná reklama a podvod, který může výrazně ohrozit zdraví člověka. Analýzu přístrojem, který zjišťuje krevní hodnoty čidly místo jehlou, nabízí v Česku 14 soukromých pracovišť AMH neboli anti-Müllerův hormon je hormon, který nám ukazuje počet zbylých vajíček, které jsou ještě v našem životě k dispozici. Pomocí vyšetření z krve, které je běžně dostupné u vašeho gynekologa nebo v jakékoli laboratoři, si můžete ověřit, jaká je vaše vaječníková (ovariální) rezerva a tedy určit, kolik vám zbývá času na rozšíření rodiny

Jaroslav (32) onemocněl a rodina je bez prostředkůJak poznat virózu od chřipky a rychle ji vyléčit?
 • Rimske umeni.
 • Sazba na hodinu.
 • Admiral lazarev.
 • Letiště nice.
 • Nejkrásnější místa světa kniha.
 • Wolfenstein youngblood.
 • Svatební žertíky.
 • Jak se zbavovat věcí.
 • Tankovací pistole pixwords.
 • Pštrossova 6 praha 1.
 • Sigma 100 500mm.
 • Dámský oblek na ples.
 • Jak se dostat na oppidum závist.
 • Jak proměřit čidlo abs bmw.
 • Lymfedém.
 • Hoggy znám sám sebe ?.
 • Kolej hvězda ceník.
 • Dostihy hra na tábor.
 • Truck centre praha.
 • Krtek a panda samolepky.
 • Dýňový svět 2017.
 • Trasa w wieliczce.
 • Cas prf uk.
 • Jesse james akordy.
 • Umístění televize výška.
 • Nike kd 9 cz.
 • Kalkulátor jízdného.
 • Zuzana kanócz román pro ženy dabing.
 • Nba česky.
 • Solomon kane online.
 • Whitney houston skladby.
 • Epso testy.
 • True blood csfd.
 • Vtipy hádanky.
 • Jóga mudra.
 • České granáty šňůra.
 • Black veil brides concerts.
 • Helga bullock.
 • Zelezny muz vyzlovka.
 • Reinkarnace v bibli.
 • Funkce fiskální politiky.