Home

Literární proudy 20. století

Literární epochy, směry, proudy, hnutí a skupiny - pojmy k maturit . Ve svém článku jsem se však nicméně rozhodla alespoň krátce podívat na pojem vzdělanosti. Zajímalo mě, jak byl vykládán různými autory. Jde mi tedy především o výklad a chápání pojmů koncem 19. a začátkem 20. století Hlavní Filosofické Proudy. Český jazyk - Světová literatura 1. pol. 20. století Autor: Jana Švábová. AVANTGARDNÍ PROUDY-avantgarda - předvoj - urč. směr, který prosazuje nové myšlenky, průkopníci přicházejí s něčím novým -unanimismus- unas = jeden, animus = duch → jeden duch, jedna duše- první 2 až 3 desetiletí ve Franci CJ - Český jazyk - Demokratický proud v české próze 20. a 30. let 20. století CJ - Český jazyk - Literární vývoj v českých zemích od 9. do 13. století CJ - Český jazyk - Moderní směry přelomu 19. a 20 století ve světové literatu Hlavní literární proudy historie - Klasicismus. Období, které pochází z V století před naším letopočtem až do 5. století našeho letopočtu to je známé jako literární klasicismus, kořen veškeré univerzální literatury. Vyznačuje se především hledáním rovnováhy mezi pozadím a formou Fortuna,1995, Světová literatura první poloviny 20.století, s.60-75, Avantgardní proudy ve světové literatuře, s.87 ISBN 80-7168-225-X • Sochorová Marie: Literatura v kostce pro střední školy, 2.vydání Havlíčkův Brod: Fragment, 1996, Z moderní světové literatury 1.pol. 20.stol., s.53-55, ISBN 80- 7200-052-

1964 Literární noviny Milan Jungmann, který se pokusil z nich udělat skutečné literární noviny; v tuto dobu do nich přispívali mj. Ivan Klíma, Karel Kosík, Milan Kundera, Ludvík Vaculík. V Bratislavě se to samé odehrávalo kolem časopisu Kúlturný život, zde působil mj OBRAZ VÁLKY Literatura faktu - různé paměti, deníky, autentické zážitky (Cherchyl) Cherchyl - 2.světová válka George Patton - válka mýma očima díla beletrická Styron - Sophina volba - život polské emigrantky trvale ovlivněny vzpomínkami na koncentrační tábor v Osvětimi. Hrdinka je nucena volit, které ze dvou dětí pošle do plynové komory

Vliv uměleckých směrů 1. pol. 20. stol. na literaturu Počátek 20. století znamená zvrat v (Umělecké směry 1. poloviny 20. století, Literatura referát Česká literatura první poloviny 20. století. Období první světové války Vznik Československa Od 20. let vznik komunistické strany - proletářská poezie Avantgarda - sdružení Devětsil (1920), původně program proletářských básníků Poetismus - sborník Devětsil, časopis Pásmo, měsíčník ReD (Revue Devětsilu Periodizace. V české literatuře se první polovinou 20. století chápe období od nástupu České moderny v polovině 90. let 19. století po konec druhé světové války v roce 1945, během něhož došlo k zásadním společensko-politickým událostem, odrážejících se i v samotné literatuře.. Víru v silnou individualitu a technologický rozvoj zcela ochromila první světová. 3 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 www.cermat.cz, www.novamaturita.cz 1 LITERÁRNÍ EPOCHY, SMĚRY, PROUDY, HNUTÍ A SKUPINY Antika Středověk Renesance a humanismus Baroko Klasicismus a osvícenstv

Na písčitých půdách Dobrava Moldanová | Knihkupectví Daniela

Literární proudy 20

Ve čtyřech zkoumaných dílech, která jsou brána jako kanonické texty negativně-utopického žánru literatury 20. století, jsem ukázal, jakou roli zde zastává žena. Ta stejným způsobem jako Eva v první knize Mojžíšově dovede Adama k poznání. Žena je tím, kdo muže vysvobozuje z života v klamu Světová literatura 2. poloviny 20. století - 2. polovina 20. století je reakcí na to, co se děje ve světě - dostal v New Yorku Velkou literární cenu - představitel komerční lit. - nedílnou součástí jeho knih je psychologická analýza postav Láska je jen slov Proudy světové literatury v 2. pol. 20. stol. #24 Existencialismus ‐ vznikl v polovině 20. Století ‐ největšího rozmachu dosáhl během 2. Světové války a po ní ‐ je to zároveň filozofický směr a literární proud ‐ hlavní témata: sebepoznání, zodpovědnost za svůj vlastní osud, člověk je odsouzen ke svobodě.

Literatura 2. poloviny 20. století, CJ - Český jazyk ..

kulturní hnutí v 14. století až 16. století s centrem v Itálii; vyznačuje se obrat k člověku, pozemskému životu; návratem k antickým ideálům a člověku jako svobodné osobnosti, která se začíná vymaňovat z područí církevních autorit; humanismus: literární směr, které se snaží navázat na odkaz antiky zájmem o člověka, studiem znovu objevovaných spisů. Umělecký směr na přelomu 19. a 20. století, navazuje na realismus. Člověk je vnímán jako pouhá část přírody, jako živočich, který je zbaven svobodné vůle. Témata bída, alkoholismus, prostituce, těžké sociální podmínky, nemoci, rozklad člověka, hodnot a smrt (sociální podmínky předurčující život člověka) Studijní materiál Světová literatura 2. poloviny 20. století - literární období (2) už se na Tebe teší v rubrice Literární období, Literatura. Nenech ho čekat dlouho :-) Postmodernismus a magický realismus jsou další proudy literatury 20. století: vysvětlete a jmenujte některé autory. Postmodernismus je filozofický a literární směr, jehož charakteristika částečně vyplývá již z názvu: odmítá modernismus (tedy moderní umělecké směry a postupy, samoúčelné experimentování za každou. Hlavní proudy a osobnosti české prózy 1. poloviny 20. století. KATOLIČTÍ AUTOŘI - mnoho shodných rysů této literatury s ruralistickou, ale všechny tyto autory spojuje hluboká víra v Boha - literární orgány : časopisy Řád a Akord. Jaroslav DURYCH (1886 - 1962

20 nejvýznamnějších literárních proudů v historii

Od pol. 20. let dadaismus plynule přecházel v surrealismus. surrealismus, mezinárodní literární a umělecké hnutí 1923 - 39, v širších souvislostech i po 2. světové válce. Vznikl v Paříži jako opozice vůči umění podřízenému tradici a společenským konvencím Přehled ruské republiky XX. století, přesněji období 1890 2000 soustředěný především na charakteristiku různých literárních proudů a jejich významných představitelů, ale také na základní výklad o autorech solitérech. ((literární proudy a osobnosti)

Literární test - Světová literatura 20 Literatura na přelomu 19. a 20. století - . umělecké směry 2. poloviny 19. století. dějinné východisko 2. Označení francouzských nekonformních básníků poslední třetiny 19. století • Poprvé užitý termín Paulem Verlainem ve stejnojmenném eseji roku 1883 • Často s nimi bývá. ČESKÁ LITERÁRNÍ MODERNA Česká literární modernaObdobí konce 80. let a 90. let 19. století. Je to (Moderní umělecké směry konce 19. až počátku 20. století, Literatura referát

 1. v literární a výtvarný umělecký směr 1. čtvrtiny 20. stol.; jeden z hlavních avantgardních směrů (název z italského futuro, tj. budoucnost). Vznik futurismu je spojen s Futuristickým manifestem F. T. Marinettiho (vydán 1909 v Paříži)
 2. Kyjevský literární vědec a historik ukrajinské literatury Mychajlo Najenko (roč. 1938) napsal řadu učebnic dějin ukrajinské literatury: od 90. let 20. století se snaží nově tvarovat pohled na ukrajinskou literaturu a literární kritiku a vědu
 3. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz.
 4. Kategorie: Čeština, Literatura Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice Charakteristika: Práce se věnuje stručnému shrnutí literatury, který požaduje Ministerstvo školství České republiky a organizace Cermat.Práce obsahuje stručně charakterizované s shrnuté literární epochy, směry, proudy, hnutí a skupiny.

Česká literatura v letech 1945-1990 - Wikipedi

a) Uveďte hlavní literární proudy. Charakterizujte je. Atmosféra doby. - obraz války - Jaromír John, Jaroslav Hašek legionářská literatura - jednotky v Rusku, které přeběhli na druhou stranu, válka jako historická událost, autoři - účastníci 1. světové války - Medek, Kopta, Langer, kratochví Šablona:Literární epochy, proudy a směry. Jazyk; Sledovat; Editovat Naposledy editováno 23. 7. 2019 v 21:50. Text je dostupný pod CC BY-SA 3.0, pokud není uvedeno jinak. Stránka byla naposledy editována 23. 7. 2019 v 21:50. Text je. Literární směr (30.-60. let 20. století),vychází z filosofie existencialismu Chápe člověka jako tvora nedobrovolně vrženého do lidského světa, osamoceného, odloučeného jedince,izolovaného od lidské společnosti, který si uvědomuje nevyhnutelnost smrti a dočasnost své existence Hlavní proudy a osobnosti české prózy 1. poloviny 20. století Nakladatelství a literární orgány - mění se rozložení kulturních center - hl. Brno, díky založení Masarykovy univerzity (1919)

Snadná maturita

Hlavní proudy a osobnosti české prózy 1. poloviny 20. století - vznik ČR 28.10. 1918-politické, hospodářské, národnostní, sociální změny - první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, předseda první vlády Karel Kramá Světová literatura 2. poloviny 20. století Postupně se však vedle realistické linie začínají objevovat nové literární proudy. Byl to např. neorealismus v italské literatuře, existencialismus ve filozofickém románu, vídeňském románu a absurdním dramatu, dále pak nový román, postmoderní román aj.. Zahrádka - Ruská literatura XX. století (Literární proudy a osobnosti) (2003) Zahrádka - Ruská literatura XX. století (Literární proudy a osobnosti) (2003) Periplum Olomouc 2003, 236 stran, velmi dobrý stav. (X1888) kliknutím zvětšíte. ks. 20,- Kč . Harlequin Sladká romance 29 - Leclaireová - Utajené dítě (1998). d) Brno: konec 50. let 20. století literární skupina kolem časopisu Host do domu : Jan Skácel, Oldřich Mikulášek, Ludvík Kundera 3) česká poezie v 60. letech 20. století str. 23

Česká literatura druhé poloviny 20. století. V letech 1945 - 1948 radost z konce války, osvobození od fašismu Po roce 1948 - likvidace knih, časopisů, pronásledování spisovatelů, procesy, metoda socialistického realismu Od 50. let - vlna budovatelských románů, postupné uvolňování poměr Potřebná příručka, která mapuje hlavní literární proudy a postavy nejvýznamnějších světových literatur 20. století (anglosaské, francouzské, německé, ruské atd.). Předností knihy je vedle srozumitelného podání a zachycení nejdůležitějších údajů především aktuálnost textu

Světová literatura v 2

15. Česká próza 1. poloviny 20. století - hlavní proudy . a) Uveďte hlavní literární proudy. Charakterizujte je. Atmosféra doby. - obraz války - Jaromír John, Jaroslav Hašek legionářská literatura - jednotky v Rusku, které přeběhli na druhou stranu, válka jako historická událost, autoři - účastníci 1. světové války - Medek, Kopta, Langer, kratochví Tyto proudy zpochybňovaly jeho hodnoty. Buržoasní nálady se projevovaly především v realismu a modernismus a realismus byly přímo proti proudu. Odmítání kulturních tradic, od antiky až po realismus, se obvykle označuje jako avantgardní (z francouzského předvoju), ale tento pojem se odvíjí od 20. století

Umělecké směry 1

 1. Transcript LITERÁRNÍ MODERNA SVĚTOVÁ LITERÁRNÍ MODERNA Literatura na přelomu 19. a 20. století Nové umělecké proudy: • SYMBOLISMUS • IMPRESIONISMUS • DEKADENCE Často se v tvorbě autorů prolínají Konec 19. století: • • • • • rychlé životní tempo konkurenční boj roste napětí pesimistický životní pocit, beznaděj důraz na instinkt a intuici Symbolismus.
 2. Početný kolektiv literárních vědců z Masarykovy univerzity v Brně pod vedením I. Pospíšila připravil velmi potřebnou příručku, která mapuje hlavní literární proudy a postavy nejvýznamnějších světových literatur 20. století (anglosaské, francouzské, německé, ruské atd.)
 3. Česká poezie a moderní proudy ve světovém básnictví na přelomu 19. a 20. století - referát Literární kritik, básník, prozaik a kritik se narodil 22.12. 1867 v Liberci, studoval na akademickém gymnáziu v Praze, poté práva v Praze. Studia nedokončil a stal se spisovatelem z povolání

Šablona:Literární epochy, proudy a směry futurismus • expresionismus • vitalismus • dadaismus • surrealismus • poetismus Další směry 20. století neoklasicismus • ruralismus • socialistický realismus • existencialismus • magický realismus • postmodernismus. Průhledy do české literatury 20.století - Jiří Poláček . Publikace šesti autorů mapuje literární oblasti a žánry vědou i výukou na školách dost opomíjené - historickou prózu, memoárovou a legionářskou literaturu, přírodní beletrii, literaturu faktu a science fiction, triviální literaturu, literární kritiku a kulturní časopisy Literární a vědecké hnutí 14.-16.stol., které programově navazovalo na odkaz antiky; Základní myšlenkou byla ad fontes - k pramenům Alžbětínské drama: ze všech literárních druhů dosáhlo největšího rozkvětu drama; díky královně Alžbětě I. se vžil literárně-historický pojem alžbětínské dram učebnice: Slovníček spisovatelů světové literatury 20. století () Edward ALBEE /olbí/ (1928), americký dramatik, představitel absurdního dramatu (viz). Proslavil se nejprve v Evropě, především díky dramatům Stalo se v zoo (1958) a Smrt Bessie Smithové (1960). Jeho nejslavnějším dramatem (zfilmováno 1966, režie M. Nichols) je Kdo se bojí Virginie Woolfové (1962, česky. století a 30. lety 20. století, její zasazení do dobovћho rámce i širšího kontextu. Představení charakteristických uměleckých textů, programových - manifestačních vystoupení apod. Interpretace uměleckých textů s přesahy do jiných časových, prostorových či oborových souvislostí

Světová literatura 1. poloviny 20. století. Moderní umělecké směry v literatuře-nové a originální pohledy na skutečnost, nové formy-více experimentů-nové úhly pohledu na svět, je vnímán intenzivněji-nové umělecké směry. Guillaume APOLLINAIRE (Francouz - překládal ho Karel Čapek 7. literární mystifikace - 2. fáze českého národního obrození (přibližně od r. 1815 do konce 20. let 19. stol.) - útočné období, objev RKZ, —> prozódie, v umění preromantismus, v ideologii - silný nacionalismus a slovanské cítění, v literatuře kladeny náročné cíle, vlastní doba ČNO (rozšířen Ruská literatura XX. století : (literární proudy a osobnosti) / Miroslav Zahrádka -- OLA001 1-139.330 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000652056 Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00065xxxx / 0006520xx / 000652056.ht SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Ukázka z básně Kvílení Viděl jsem nejlepší hlavy své generace zničené šílenstvím, hystericky obnažené a o hladu, vlekoucí se za svítání černošskými ulicemi a vztekle shánějící dávku drogy, hipstery s andělskými hlavami, celé žhavé po prastarém nebeském kontaktu s hvězdným dynamem v

Česká literatura první poloviny 20

Česká literatura v letech 1900-1945 - Wikipedi

 1. Charakteristika: Prezentace se nejprve věnuje moderním uměleckým směrům v literatuře, které se objevily na počátku 20. století. Shrnuje jejich znaky a uvádí jejich představitele. Dále charakterizuje proudy světového písemnictví mezi válkami a seznamuje s některými výraznými autory a díly tohoto období
 2. léta 20. století Literární proudy české meziválečné literatury Proud demokratický - osobnosti spojené s Lidovými novinami Proud demokratický Imaginativní podoba čes. prózy Psychologická próza Psychologická próza Psychologická próza Katolická a venkovská próza Ukázky z filmů Petrolejové lampy a Markéta Lazarová.
 3. 1.pol. 20.století 1914 - 1918 2. základní proudy: Realistický proud a) téma 1. světové války se zaměřoval na literární kritiku (upoutal ho zejména Emile Zola). Zásadní předěl v jeho životě byl rok 1914, kdy jako dobrovolník narukoval do první světové války. Původně toti

Proudy Funkce ženské postavy ve vybraných negativních

Česká literatura 2. poloviny 20. století : 17.1. Základní informace : 17.2. Poezie v letech 1945 - 1968 3 proudy literatury (vzájemně se ovlivňují, nakonec splývají): Literární skupin Česká literatura v 50. - 70. Léta 19. století - 50. léta: Bachův absolutismus potlačil výsledky revolučního roku 1848 - dopad na kulturní život, málo česky psané literatury, zaniká většina novin a časopisů (jediný časopis, který vychází, je Lumír), odmlčují se známí spisovatelé (exily, vězení, vyhnanství), umírá Kollár, Čelakovský, Havlíček a Tyl. Studijní materiál Avantgardní proudy ve světové literatuře 20. století - maturita z předmětu Literatura, střední škol Kniha: Španělská literatura 20. století; Autor: Forbelský Josef; Chronologicky, přehledně strukturovaný text po všeobecném úvodu přibližuje vývoj prózy, poezie a dramatu v samostatných oddílech. Uvnitř každé části jsou uvedeny hlavní tendence a myšlenkové proudy, literární portréty hlavních představitelů.

a 20. století Jak jsme viděli v předchozí kapitole, do doby romantismu není problematika uměleckého subjektu a objektu příliš zdůrazňována. V následujících století se konstituoval pojem uměleckého subjektu a otevřel otázku projekce subjektu a objektu v literární tvorbě a kritice. Koncentrace na uměleck České překlady francouzské literatury v druhém desetiletí 20. století Czech Translations of French Literature in the Second Decade of the 20th Century Praha, 2018 Vedoucí práce: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D Literatura pro mládež od počátku 20. století do roku 1945, otázka literárněhistorického mezníku (90. léta v celonárodní literatuře, počátek 20. století v literatuře dětské), oživení tvorby i odborného zázemí v oblasti literatury pro děti a mládež 19./20. století Umělecký sloh vycházející z květinových koncepcí a ornamentů. U nás byl typický představitel Alfons Mucha. Moderna. Široké označení směrů napříč uměním, filosofií, náboženstvími i myšlenkovými proudy. V podstatě je to označení pro novější prvky, které se snaží vymezit oproti předchozím.

Světová literatura 2

Kupte nebo prodejte knihu Ruská literatura XX. století v online antikvariátu TrhKnih.cz Hledat. Ruská literatura XX. století (literární proudy a osobnosti) Miroslav Zahrádka. Moje hodnocení Zatím nikdo nehodnotil Přidat do poličky . nakladatel: Periplum: rok vydání: 2003: vydání: 1. vyd. místo: Olomouc: stran: 236: rozměry. Kompletní specifikace produktu Světové literatury 20.století v kostce, porovnání cen, hodnocení a recenze Světové literatury 20.století v kostc

Proudy světové literatury v 2

Zahrádka, Miroslav. Ruská literatura XX. století: (literární proudy a osobnosti). 1. vyd. V Olomouci: Periplum, 2003. 236 s. ISBN 80-86624-08- mimo umělecké proudy; pro něj literatura vyjádření vnitřního světa, nikoli služba veřejnosti poezie: Lyrika; Moje sestra má život : důležité dílo ruské poezie 20. století: futurismus, symbolismus; Modrý host; Blíženec v oblacích; Rok 190 Literární cenzura v obrysech. Administrativní kontrola a regulace literární komunikace v české kultuře 19. a 20. století). Členové oddělení pořádají odborné přednášky, mezioborové konference a kolokvia (zvláště se účastní přípravy plzeňských sympozií k problematice 19. století /2013-/) druhá polovina 20. století. Literární hnutí po druhé světové válce jsou různorodější, než v předchozích obdobích. I když velké množství autorů není snadné zařadit, je možné rozlišit některé proudy. Jedná se zejména o Nový román, Absurdní drama a hnutí vymezující se vůči předválečné angažované. literární kánon 21. století Chorvatský filosof Srećko Horvat (rozhovor na straně 20) je jednou z vůdčích postav dnešní postjugoslávské intelektuální levice. (K115) jsme mluvili o aktivistickém vyhoření, snaze smířit rozličné protestní proudy a hledání nového emancipačního slovníku, jenž by oslovil víc.

Španělská literatura 20. století Forbelský Josef. Společenské, myšlenkové a estetické proudy moderní španělské literaturay (próza, poezie, divadelní tvorba a představitelé) v kontextu románského, euroafrického a euroamerického světa. 1138. v Literární vědy a lingvistika Práce obsahuje stručně charakterizované s shrnuté literární epochy, směry, proudy, hnutí a skupiny potřebné k maturitě z českého jazyka. Další částí jsou vybraní autoři literárních děl a některá anonymní díla potřebná k maturitě z českého jazyka a v závěru jsou vypsané a charakterizované literární žánry. Literární dílo celé řady autorek a autorů z českých zemí dlouhého 19. století ale není možné pochopit skrze prisma jednoho jazyka, ačkoliv jazyk byl nejen důležitým identifikačním kritériem a barometrem loajalit, ale také symbolickým prostředkem jazykové reflexe a výběru užívaného jazyka Proudy světové literatury v 2. pol. 20. stol. 1 #24 001 K. Existencialismus ‐ vznikl v polovině 20. Století ‐ největšího rozmachu dosáhl během 2. Světové války a po ní ‐ je to zároveň filozofický směr a literární prou - Nové směry a proudy ve světové literatuře koncem 19. a poč. 20.stol Přelom 19.a 20.století se vyznačuje rozvojem techniky a vědy. Rozvoj přinesl zrychlený vývoj civilizace, rychlejší tempo života, prohloubil lidskou vnímavost

Video: Literární epochy, směry, proudy, hnutí a skupiny - pojmy k

Hlavní proudy a osobnosti české prózy 1. poloviny 20. století Ivan OLBRACHT (1882 - 1952) - O ZLÝCH SAMOTÁŘÍCH - literární debut povídková kniha - 3 povídky, jsou o vyděděncích společnosti - osamělí jedince v odboji proti nespravedlnosti, živí se způsobem společensky neuznávaným - jsou individualisty proti své. • charakterizuje jednotlivé proudy české i světové literatury přelomu 19. a 20. století • na základě svých znalostí provede literárně-teoretický rozbor básnických textů daného období literatura 20. století • uvědomuje si vliv společenských událostí 20. století na kulturu, vnímá jejich odraz v literatuř

Vznikl ve Spojených státech na konci 60. let 20. století. Typickým rysem undergroundu je protest a provokace proti vládnoucím společenským skupinám. Mladí lidé tak činili především stylem oblékání, chováním a požíváním drog. Důležité je, že do podzemí vstupují naprosto dobrovolně extrémní politické proudy (fašismus, nacismus, komunismus) 1939 - 1939 občanská válka ve Španělsku 1939 - 1945 druhá světová válka poválečné uspořádání světa ÚKOLY: Nejčastějším tématem próz první poloviny 20. století je první světová válka a její důsledky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lenka Vrzáňová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Světová literatura 2. poloviny 20. století - 2. polovina 20. století je reakcí na to, co se děje ve světě - válka, otázka tzv. třetího světa, globalizace, politické rozdělen Jméno: Světová literatura 2. poloviny 20. století Přidal(a): svetlana Obraz 2. světové války v literatuře. světová válka (1939 - 1945),nejkrvavější válečný konflikt v dějinách lidstva. Početný kolektiv literárních vědců z Masarykovy univerzity v Brně připravil velmi potřebnou příručku, která mapuje hlavní literární proudy a postavy nejvýznamnějších světových literatur 20. století (anglosaské, francouzské, německé, ruské atd.) - na přelomu 19. a 20. století převládla v české literatuře tendence překonat individualismus a sblížit literaturu s běžným životem. Při utváření těchto nových názorů hrály významnou roli nové myšlenkové proudy, které pronikaly mezi českou uměleckou..

Česká katolická literatura (1945–1989) - Martin C

Hlavní proudy a osobnosti české prózy v první poloviny 20. století 8/8 Eduard Bass (1888 - 1946) novinář, reportér, prozaik, humorista, dramatik, kabaretiér je s ním spojován literární kabaret Červená Sedma (šansony, kuplety, kabaretní výstupy) - velmi vyhlášený. Literární směr: Česká meziválečná literatura 1. poloviny 20. století. DEMOKRATICKÝ PROUD MEZIVÁLEČNÉ LITERATURY: stoupenci demokratického zřízení první republiky, blízko k T.G.Masarykovi; pragmatismus = filozofický směr 20. století v USA, kritériem pravdy je užitečnost a skutečnost, zkušenosti; přispívali do. Hlavní směry a osobnosti české prózy 1. poloviny 20. století Hlavní ekosystémy Země - BIOMY Vliv expresionismu a další proudy 6. Národní a světové hospodářství 7. Preromantismus a romantismus ve světové literat Obraz 1. světové války Ohlas 1. světové války Realismus ve světové literatuř Dějiny české literatury 20. století I doc. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc. Česká literatura na přelomu století Vědomí krize. kulturně politický přehled, změny politické reality a praxe, fenomén krize v rovině sociální, národní, politické, umělecké, morální a náboženské, krize estetického kánonu, iluze národní jednoty, proměny funkce literatury, koncepce.

CO JE NOVÉHO V HUDBĚ – Pavel Klusák /Knihy Stehlík

Literatura 2. poloviny 20. století Protokol - SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_13 Název sady DUM: Literatura 2.poloviny 20.století Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0596 Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obor. Literatura (z latinského littera, písmeno) neboli písemnictví, někdy také slovesnost, je v širším slova smyslu souhrn všech písemně zaznamenaných textů, v moderních definicích někdy včetně ústně tradovaných projevů (například ústní lidová slovesnost).Kromě umělecké literatury se k ní v tomto smyslu řadí také odborná literatura, náboženské spisy. Světové literatury 20.století v kostce - Pospíšil Ivo - Početný kolektiv literárních vědců z Masarykovy univerzity v Brně pod vedením I. Pospíšila připravil velmi potřebnou příručku, která mapuje hlavní literární proudy a postavy nejvýznamnějších sv 1 literÁrnÍ epochy, smĚry, proudy, hnutÍ a skupiny antika světová literatura 20. století thomas mann guillaume apollinaire james joyce franz kafka boris pasternak michail bulgakov erich maria remarque ernest hemingway john steinbeck george orwell samuel beckett tennessee william

Počátkem 20. století vznikly 2 nepřátelské bloky: Trojspolek - Německo, R-U, Itálie. Tojdohoda - Velká Británie, Francie, Rusko, USA, Japonsko. Optimismus a víra v pokrok, demokratizace x loloialismus a nacionalismus. Napětí zbrojení - 1. světová válka (1914-1918) a revoluční události, porážka Německa, Rozpad R- Jednotlivé literární proudy a směry. Články v této sekci? Klasicistní literární umění. Tradice světové literatury. 1.Maturitní otázka z literatury. Česká literatura 2. poloviny 20. století. Česká literatura 2. poloviny 20. století. Husitská literatura. Předchůdci Husovi, Jan Hus, doznívání husitství.. 18. Hlavní proudy a osobnosti české prózy v 50. a 60. letech 20. století 19. Česká próza od 70. let 20. století do současnosti 20. Česká poezie 2. poloviny 20. století 21. Základní vývojové tendence světové poválečné literatury do 60. let 20. století 22. Hlavní proudy a osobnosti světové literatury od 70. let 20. století

Společenské, myšlenkové a estetické proudy moderní španělské literaturay (próza, poezie, divadelní tvorba a představitelé) v kontextu románského, euroafrického a euroamerického světa. Soupis českých překladů španělských autorů, chronologické tabulky. Štítky: Studie, 20. století Čtení děl české literatury 20. století I 2/-, -/- ABO100336 Kv 2 UCLK Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:45 P300 Wiendl, J. Čtení děl české literatury 20. století II 2/-, -/- ABO100338 Kv 2 UCL Naturalismus a česká literatura na přelomu 19. a 20. století Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Daniel Jakubíþek, Ph.D. Olomouc 2012 . Proudy na n j navazující se zabývají podmínkami a důsledky urbanistické, v decko-průmyslové civilizace. novo uení podn covalo celou Evropu k zv deþt ní literární kritiky. Jeho. Španělská literatura 20. století myšlenkové a estetické proudy moderní španělské literatury, vyvíjející se nejen v jedinečných vazbách středozemních románských literatur, ale i ve společném kontextu euroafrického a euroamerického světa. reprezentativní bibliografií a přehledem českých překladů. 13. Česká poesie přelomu 19. a 20. století. Rozvoj průmyslu v českých zemích s sebou na sklonu století přináší migraci obyvatel do měst. Česká společnost konce 19. století prochází řadou přeměn. Do uměleckého života vstupuje nová generace, ovlivněná moderními proudy (dochází k rozchodu mladých spisovatelů se.

POLOVINY 20. STOLETÍ— Transkript prezentace 4 PROLETÁŘSKÁ LITERATURA český literární směr 20. let 20. století inspirací byla marxistická filozofie a sen o revoluční přeměně světa základy položil roku 1922 Jiří Wolker ve své stati Proletářská umění.. Česká vlna - Moře literatury v jediném odpoledni Monografie nabízí mnohostranný pohled na literární situaci na přelomu 19. a 20. století v euroamerické oblasti, sleduje společné tendence celého kulturního regionu i národní různosti proudy 14. století a devotio moderna« napsal samostatně a výhradně s použitím literární tvorby mimo řeholní prostředí. 19. a 20. století zahrnuty pod pojem humanismu, který není vždy nutné spojovat s renesancí. Eduard Winter pro dané období použil na základě koncepce evroýc Kompletní technická specifikace produktu Literatura I - výklad, interpretace, literární teorie - Horáková,Kysučan a další informace o produktu Světové literatury 20. století v kostce. Kdo napsal knihu Světové literatury 20. století v kostce? Autorem je Ivo Pospíšil. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih Úvod do studia literatury. Václav Černý: Úvod do studia literární historie, Praha 1993 Aleš Haman: Úvod do studia literatury a interpretace díla, Jinočany 1999 Rudolf Havel: Editor a text. Úvod do praktické textologie, Praha 1971 Miltos Pechlivanos a další: Úvod do literární vědy (přel. Miroslav Petříček), Praha 1999. Eduard Petrů: Úvod do studia literární vědy.

 • Starci na chmelu cely film.
 • Where is url.
 • K baterii o elektromotorickém napětí 4 5v.
 • Alternativa mascarpone.
 • Parkside pmnf 1350 b2.
 • Hexavakcína spalničky.
 • Dum fotografie.
 • Součin rozpustnosti vscht.
 • P90x avi.
 • Dýchání rostlin prezentace.
 • Přání k svátku jakub.
 • Vývar z kopřiv.
 • Red colour.
 • Nejlepší thajské masáže v praze.
 • Ps4 world of tanks premium.
 • Ulomený zub cena.
 • Nový rok v nemecku.
 • Test rychlosti sd karty.
 • Prvočísla důkaz.
 • Dahlmeier laura konec.
 • Aloe stromovitá cena.
 • Natron.
 • Sparta mládež.
 • Svěží bramborový salát.
 • Fáze hospodářského procesu.
 • Asa hp.
 • Jak oklamat hlad.
 • Tisovec vystoupavý.
 • Jack sparrow figurka.
 • Letenky student agency.
 • Prskavky 40 cm.
 • Sušenky pro psy kniha.
 • Muži s vousy nebo bez.
 • Mark ruffalo hulk film.
 • Zvětšení rozlišení obrázku online.
 • Kawasaki zrx 1200 r prodej.
 • Dobré víno ze supermarketu.
 • Koberec vysoký vlas metráž.
 • Vánoce v německu prezentace.
 • Euronews skylink.
 • Výpočet procent.