Home

Pletenec kost

Pletenec horní končetiny. Pletenec horní končetiny (cingulum membri superioris) je u člověka tvořen dvěma kostmi: Lopatka (os scapula); Klíční kost (os clavicula); Pletenec připojuje končetinu k trupu. Klíční kost je kloubně spojena s hrudní kostí a s lopatkou, lopatka je k trupu připojena svaly Kost pánevní - OS COXAE zje vytvořena srůstem 3 kostí: zKost kyčelní - OS ILIUM zKost stydká - OS PUBIS zKost sedací - OS ISCHII zJe kloubněpřipojena ke kosti křížové a v předu je sponou stydkou spojena s druhou kostí pánevn Pánevní pletenec tvoří dvě pánevní kosti, ossa coxae a nepárová křížová kost, os sacrum. Pasivní komponentou pletence dolní končetiny jsou pánevní a křížová kost a jejich spoje. Aktivní komponentou pletence jsou svaly kyčelního kloubu a svaly stehna. Pánevní kost, os coxae se skládá ze tří, původně samostatných. Pletenec-kost křížová-2 kosti pánevní: kost sedací, stydká, kyčelní-jsou srostlé, setkávají se v jamce a napojuje se sem i kost stehenní-kost kyčelní-přední horní kyčelní trn-k. stydká a sedací-ucpaný otvor kost pánevní přiléhají ke kosti křížové-kloubními plochami vepředu srůstá ve stydkou sponu-chrupavčit

Kostra horní končetiny člověka - Wikipedi

- křížová kost - * srůstem křížových obratlů (5), vpředu i vzadu má 4 páry otvorů - výstup míšních nervů, připojuje se k ní pletenec pánevní - kostrční kost - 4-5 obratlů, které zakrněly a srostly. páteř je 2x esovitě prohnutá; lordóza = prohnutí dopředu (krční a bederní Pletenec horní končetiny je neúplný a horizontálně uložený prstenec kostí, který vpředu uzavírá hrudní kost.Vzadu je kruh otevřený - jsou zde jen svaly. Kostěné segmenty pletence jsou sice spojeny jen dvěma pravými klouby, ale specifická úprava připojení lopatky k hrudní stěně a tzv. subakromiální spojení, znamená vznik dalších pohyblivých spojů

Cingulum membri inf. - Pletenec dolní končetiny Pánevní kost (os coxae) párová, dorsálně přiložena ke křížové kosti, ventrálně spojena symfýzou → pletenec dolní končetiny (cingulum membri inferioris Pánevní kosti tvoří kruh (pletenec), na který je v křížokyčelním kloubu přenášena převážná část hmotnosti těla. Pánevní pletenec je složen ze dvou pánevních kostí a z křížové kosti. Stydká kost (os pubis) a sedací kost (os ischii) lemují tzv. ucpaný otvor, uzavřený vazivovou blánou a svaly Lopatkový pletenec tvoří lopatky a klíční kosti. Lopatka (scapula) je plochá kost trojúhelníkovitého tvaru. Přední vyhloubenou plochou naléhá na druhé až sedmé žebro. Hřbetní strana lopatky vybíhá v ostrý hřeben rozdělující zadní plochu ve dvě jámy vyplněné svaly

Pletenec pažní neboli ramenní se skládá z kosti klíční (clavicula) vepředu a lopatky (scapula) vzadu. Párové pletence pažní a k nim připojené svaly tvoří ramena. Kost klíční (clavicula) Kost klíční je štíhlá, lehce zakřivená dlouhá kost, která probíhá horizontálně přes horní část hrudníku, těsně pod kůží Pletenec pažní. Pletenec horní končetiny je tvořen: scapulou; claviculou; Klíční kost je skloubena se sternem, tvoří tak jediné kosterní spojení s axiálním skeletem. Paže. Paže (brachium) je tvořena jedinou kostí humerem, který je sklouben s pletencem. Předloktí. Předloktí (antebrachium) tvoří dvě kosti: ulna; radiu Pánevní pletenec se skládá z párových pánevních kostí. Obě pánevní kosti se navzájem spojují vpředu a s kostí křížovou vzadu. Hluboká mísovitá struktura, která vznikne spojením pánevních kostí, kosti křížové a kostrče se nazývá kostěná pánev (pelvis). Kost pánevní je velká a má nepravidelný tvar Pletenec dolní končetiny je tvořen jedinou kostí − pánevní (os coxae, která vzniká spojením 3 složek spojených v době vývojové synchondrosou).Je kloubně připojena ke kostí křížové a ve sponě stydké je připojena k druhostranné pánevní kosti. Vzniká tak uzavřený útvar − pánev (pelvis). Os coxae je tvořena 3 kostmi: kost kyčelní (os ilium), kost sedací (os. Lopatkový pletenec (pletenec horní končetiny) je slabší, ale pohyblivější než pletenec pánevní. Je tvořen lopatkou a klíční kostí. Pletenec je spojen ramenním kloubem s kostí ramenní. Následuje loket - dva klouby, které spojují ramenní kost s kostí loketní (na straně malíku) a kostí vřetenní na straně palce

Pletenec lopatkový tvoří lopatka a klíční kost, která připojuje horní končetinu k trupu. S lopatkou je ramenním kloubem spojena kost pažní. K ní se v loketním kloubu připojují dvě kosti předloktí, kost loketní, ležící na straně malíkové, a kost vřetenní, ležící na straně palcové křížová kost - * srůstem křížových obratlů (5), vpředu i vzadu má 4 páry otvorů - výstup míšních nervů, připojuje se k ní pletenec pánevní kostrční kost - 4-5 obratlů, které zakrněly a srostl

Kostra dolní končetiny. se skládá z tzv. pletence dolní končetiny a kostry volné dolní končetiny. • pletenec dolní končetiny (cingulum membri inferioris) - kost pánevní (os coxae) • kostra volné dolní končetiny (skeleton membri inferioris liberi) - kost stehenní (femur), kosti bérce (ossa cruris), kosti nohy (ossa pedis Pletenec horní končetiny, kostra volné končetiny. Kosti předloktí (ossa antebrachii)jsou kost loketní (ulna) a kost vřetenní (radius).Kost loketní (ulna) je na proximálním konci rozšířená.Nacházíme zde útvar zvaný okovec (olecranon) - při extenzi v loketním kloubu (napnutá ruka) zapadá do fossa olecrani kosti pažní a braní napnutí ruky do většího úhlu než 180 ° Pletenec dolní končetiny (pletenec pánevní) Kost pánevní (oc coxae) - párová, spojenním dvou kostí pánevních vpředu vazivovou sponou stydkou a kloubním spojením kostí pánevních s kostí křížovou vzniká uzavřený útvar = pánev. Kost pánevní vzniká srůstem 3 kostí : 1 Kosti hornej končatiny (lat. ossa membri superioris) sú: . kosti pletenca paže (lat. cingulum membri superioris) kľúčna kosť (lat. clavicula); lopatka (lat. scapula); kosti voľnej časti hornej končatiny (lat. ossa membri superioris liberi) ramenná kosť (lat. humerus); kosti predlaktia (lat. ossa antebrachii) vretenná kosť (lat. radius); lakťová kosť (lat. ulna

Pletenec hrudní končetiny. Jeho funkcí je připojení hrudní končetiny k trupu. U ptakořitných je tvořen třemi kostmi: Krkavčí, zobcovitá kost (os coracoideum) Klíční kost (clavicula) Lopatka (scapula) U vyšších savců je krkavčí kost zachována jenom jako výrůstek lopatky, processus coracoideus Kosti dolnej končatiny (lat. ossa membri inferioris) sa delia na . kosti pletenca panvy (lat. cingulum membri inferioris) panvová kosť (lat. os coxae); kosti voľnej časti dolnej končatiny (lat. ossa membri inferioris liberi) stehenná kosť (lat. femur); jabĺčko (lat. patella); kosti predkolenia (lat. ossa cruris) píšťala (lat. tibia); ihlica (lat. fibula § pletenec dolní končetiny - pánevní kost - pravá a levá, vzniká srůstem tří kostí - kost kyčelní, sedací kost, stydká kost - mezi spojení chrupavkou - stydká spona - plastická chrupavka nutná při porodu dovede se roztáhnout, kloubní jamka kyčelního kloubu - setkání všech tří kostí, pánev - dvě. ocasní 9.žebra 10.žebrový oblouk 11.kost hrudní 12.lopatka 13.kost pažní 14.kost vřetení 15.kost loketní 16.kosti zápěstí 17.kosti záprstí 18.kosti prstů 19.pánev 20.kost stehenní 21.kost holenní 22. kost lýtková 23.kosti zánártní 24.kosti nártní 25. kosti prstů nohy PLETENEC (cingulum) je tvořen jedinou kostí, která vznikla srůstem tří párových kostí v jednu jedinou. kosti pánevní s kostí křížovou a sponou stydkou Pánevní kost (pelvis, os coxae) srůst kostí sedací kost (os ischii) kyčelní kost (os ilium) stydká kost (os pubis

pletenec pánevní (=pánev) dvě poloviny vzniká srůstem kosti kyčelní, sedací, stydké kost křížová s pánví spojena pevným kloubem kyčelní kost = os ilium; lopata + hřeben sedací kost = os ischii se sedacím hrbolem stydká kost = os pubis; vpředu spojení sponou stydkou (symfýza - chrupavčitý spoj Ľudské telo je jeden veľmi kvalitne prepracovaný výtvor prírody. Všetko, z čoho sa skladá, má svoje opodstatnenie, svoj význam. Človek sa líši od iných živých tvorov najmä jemnou motorikou rúk, ktoré sú akýmsi citlivým ukončením hornej končatiny pletenec (pánevní) Kostra volné DK: kost stehenné (femur) - mohutná dlouhá kost; kosti bérce: a) holenní kost (tibia) - silná, dlouhá kost, má tvar oblého trojúhelníku, tvoří vnitřní kotník b) lýtková kost (fibula) - vytváří vnější kotník. noha (ped, pedis) - hlezenní kost

Pletenec - cingulum pectorale Pletenec je neúplný a horizontálně uloţený prstenec kostí, který je v předu uzavřen hrudní Loketní kost můţe být kratší a to donutí také kost vřetení ke změně tvaru. LOketní kost můţe celá chybět. Velmi vzácně scház Pletenec pánevní . tvoří párová kost pánevní (vzniká ze tří kostí - sedací, kyčelní a stydké), na jejíž zevní ploše je jamka pro kloub kyčelní. Vpředu se kosti stydké spojují ve sponě stydké chrupavkou a vzadu se kosti kyčelní kloubně připojují ke kosti křížové, čímž vytvářejí pánev.. Pletenec-klíční kost (clavicula) + lopatka (scapula) scapula - plochá kost trojúhelníkového tvaru, přední strana se přiklání k 2.-7.žebru, na dorzální straně je hřeben vybíhající v nadpažek (acromion) a ten rozděluje na horní a dolní část a je kloubně spojen s klíčkem -> nemá pevné spojení, je pohybliv Pletenec horní končetiny (cingulum membri sup.) Lopatka (scapula) char.: plochá trojhranná kost, popisujeme: char.: kost dlouhá 12 - 16 cm, lehce zahnutá na způsob S, mediální 2/3 prohnuty ventrálně, laterální 1/3 prohnuta nazad; uložena povrchně,.

Pletenec (cingulum), obr. 29 - tvoří ho klíční kost (clavicula) a lopatka (scapula). Klíční kost (clavicula) je dlouhá asi 12 až 16 cm, spojuje lopatku s hrudníkem. Tvoří ji tělo (vnitřní část) a dvě části koncové (extremitas acromalis, extremitas sternalis) Kost hrudní (sternum) Žebra (costae) Pletenec horní končetiny. Klíční kost (clavicula) Lopatka (scapula) Kosti horní končetiny. Kost pažní (humerus) Kost vřetenní (radius) Kost loketní (ulna) Kosti zápěstní (ossa carpi) Kost trojhranná (os triquetrum) Kost hráškovitá (os pisiforme) Kost hákovitá (os hamatum) Kost hlavatá. PLETENEC (cingulum) - je tvořen jedinou kostí, která vznikla srůstem tří párových kostí v jednu jedinou. - kosti pánevní s kostí křížovou a sponou stydkou. - 1.kost patní (calcaneus), 2.kost hlezenní ( talus), 3.kost loďková (os naviculare), 4,5,6 = tři.

Pletenec dolní končetiny - Fakulta tělesné výchov

 1. Ramenní pletenec se neskládá pouze z kloubu ramenního, ale je jeho součástí je i akromioklavikulární kloub, což je spojení mezi zevním okrajem klíční kosti a výběžkem lopatky. Další kloub, který sem patří je sternoklavikulární skloubení mezi hrudní a klíční kostí, které připojuje celý ramenní komplex k.
 2. Bolest pánevní kosti je spojeno s bolestí svalů a kloubů jedné nebo vícero kostí pánve. Tenhle problém je spojen s extrémní citlivostí. Bolest je všudepřítomná, a to bez ohledu na to, zda se pohybujete nebo ne
 3. Pletenec pánevní. Kost stehenní. Bérec (kost holenní, kost lýtková) Hlezno- tarsus (zánártní kosti) Nártní kost (metatarsus) Články prstů. Pletenec pánevní (pánev = pelvis) párová . kost pánevní (os coxae) je tvořena třemi srostlými kostmi: kost kyčelní (os ilium) kost sedací (os ischium) kost stydká (os pubis

páteř má 5 částí: krční (nosič a čepovec) 7 obratlů, hrudní 12-15, bederní 5-6, kost křížová srostlá z 4-5, ocasní 3-50; hrudní žebra - nedělená končetiny: přední končetina: pletenec lopatkový - lopatka, (klíční kost) volná končetina - k. pažní, loketní, vřetenní, zápěstní, záprstní, články prstů. Pletenec spojuje horní a dolní končetiny k páteři. Kostru horní končetiny nazýváme pletencem pažním (patří zde lopatka, klíční kost) a kostru volné končetiny, kde patří paže předloktí, ruka. Kostra dolní končetiny se nazývá pletenec pánevní a kostra volné končetiny - stehno, bérec, noha Ramenní pletenec tvoří hned tři kosti. Lopatka, jež volně leží na zadní straně hrudníku a vytváří mělkou kloubní jamku pro velkou kulovitou hlavici kosti pažní. K lopatce se dále připojuje klíční kost, tento kloub se dá lehce nahmatat, je hned pod kůží nad ramenem Kostra HK. Kostra HK se skládá z: Pletenec HK - tvoří ho: lopatka (scapula) - je to plochá kost, která je připevněná k žebrům svaly a vazy. Má hřeben lopatkový, ústí nad rameno jako stříška (nadpažek). Pod nadpažkem je kloubní lopatková jamka

Dolní končetina: pletenec, stehenní kost, kosti bérce

 1. Kosti dolní končetiny (ossa membri inferioris) (Dolní) pletenec (cingulum membri inferioris) Kost pánevní (os coxae), v dětství složená z 2 kostí kyčelních , 2 kostí stydkých , 2 kostí sedacích (os ischii), stýkají se v kloubu kyčelním (acetabulum) a v dospělosti jsou všechny srostlé
 2. Pánevní pletenec tvoří dvě pánevní kosti (ossa coxae), kterým se budu podrobněji věnovat v následujícím článku, a nepárová kost křížová {os sacrum). Na pletenec navazuje kostra volné končetiny. Kost stehenní {femur) se v kolenním kloubu {art. genus) spojuje s kostí holení {tiba) a lýtkovou(//6w/£ř). Dále navazují.
 3. Pletenec a kostra horní končetiny Kostra horní končetiny je ke kostře trupu připojena lopatkovým pletencem. Lopatkový pletenec - tvořen lopatkou a klíční kostí. Kostra horní končetiny - pažní kost, vřetení a loketní kosti (kosti předloktí), zápěstní kůstky (8 ve dvou řadách), záprstní kůstk
 4. Žebra, hrudní kost a hrudní obratle tvoří kostěný podklad hrudníku thorax. Kostra horní končetiny - pletenec + kostra volné končetiny Pletenec - kost klíční clavicula (ke kosti hrudní a k nadpažku lopatky) a lopatka scapula - tvořena hřebenem , přechází v nadpažek - ten rozděluje lopatku na jámy pod a nadhřebenov
 5. Hrudník tvoří žebra, kost hrudní a hrudní obratle. Žebra : 7 pravých, 3 nepravé a 2 volná. Lebka chrání mozek a smyslové orgány. Ženská lebka má svislejší čelo, je menší a lehčí, má menší nerovnosti. Pletenec horní končetiny - lopatka a klíční kost. Pletenec dolní končetiny - kosti pánevní
 6. Lopatkový pletenec - připojuje horní končetinu ke kostře trupu: • lopatka - trojúhelníkový tvar • klíční kost - esovitě prohnutá, spojená s hrudní kostí a s lopatkou Volná horní končetina • pažní kost - horní konec tvoří hlavice zapadající do jamky na lopatce, dolní konec má kladkovitou kloubní plochu pro.

Soustava kosterní :: Lidské těl

pletenec - kost pánevní - srostlá z kosti kyčelní + kosti sedací + kosti stydké volná končetina - ko st stehenní - kost holenn

BIOLOGIE ČLOVĚKA KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA Kostra osová Kostra končeti Pletenec horní končetiny a samotná volná horní končetina vytvářejí model lidské horní končetiny. V tomto modelu horní končetiny je znázorněna lopatka, klíční kost, pažní kost, vřetenní kost, loketní kost, zápěstní kůstky, záprstní kůstky a články prstů. Všechny kosti jsou k sobě připojeny drátkem Následuje pět bederních obratlů a pět křížových obratlů. Ty jsou srostlé do kosti křížové. Konec páteře představuje kostrč. Horní končetiny jsou připojeny k osové kostře přes pletenec ramenní, tvořený klíční kostí napojenou na hrudní kost (a na tu se napojují vepředu také žebra) a na lopatku

Pletenec horní končetiny - Fakulta tělesné výchov

Kostra dolní končetiny Fotografický interaktivní atlas

 1. Kostra horní kon č etiny pletenec horní kon č etiny-lopatka (scapula)-klí. č. ní. kost (clavicula) kosti volné. kon. č. etiny-kost pažní (humerus)-kost
 2. Kostru hrudní končetiny tvoří pletenec (lopatka, kost klíční) a kosti volné končetiny (kost pažní, v předloktí kost vřetenní a loketní; na ruce kosti zápěstní (8), záprstní (5) a články prstní (14). Kostra dolní končetiny je připojena k páteři dvěma kostmi pánevními (každá z nich srůstá z kosti kyčelní.
 3. Kostra končetin 8. ročník Kostra končetin Pletenec Volná končetina Horní končetina Pletenec lopatkový: lopatka + klíční kost Volná končetina: Kost pažní K. vřetenní K. loketní Kosti zápěstní K. záprstní Články prstů (po 3, palec 2) Dolní končetina Pletenec pánevní: pánevní kost = kyčelní + stydká + sedací pánev = 2 pánevní + křížová Volná končetina.
 4. Kostra horní končetiny má dvě části: 1) pletenec lopatkový - lopatka a klíční kost 2) volná horní končetina - kost pažní, předloktí, kosti ruk

zlomil jsem si klíční kost, pan doktor mi vše vysvětlil, rozhodnutí bylo na mě. Konzervativní léčba : jdete hned domů, asi měsíc nemůžete skoro nic dělat, člověk trpí a čeká, potom to nějak sroste, většinou je vidět boule, na 95% to takto vyjde, proto je to zatím nejčastější forma léčby BIOLOGIE ČLOVĚKA Opěrná a pohybová soustava TKÁNĚ Epitelová tkáň Pojivová tkáň vazivo chrupavka kost zubní tkáň trofická pojiva Svalová tkáň Nervová tkáň Pojivo - VAZIVO, CHRUPAVKA, KOST, ZUBNÍ TKÁŇ, formuje a udržuje tvar těla, přenos látek a informací, obranné reakce, zásobárna látek mezibuněčná hmota - matrix vlákna - kolagenní, elastická.

Základy Funkční Anatomie Člověk

 1. Křížová kost (latinsky: os sacrum) člověka je zakončením páteře a současně jednou z kostí tvořících pánev člověka. Její funkcí je přenos a rozložení váhy trupu do oblasti pánevního kruhu. Je tedy významným prvkem posturálního systému těla.. Kost má přibližně trojúhelníkový tvar, její horní část je nejširší a kaudálně se zúžuje směrem ke kostrči
 2. pletenec pánevní - tvoří ho dvě kosti pánevní pánevní kost - složena z kosti kyšelní, sedací s stydké spona stydká - chrupavcitá, po 15. roce srůst pánev - kost křížová a kost pánevní; ženská pánev nižší a širší, otevřenější (význam při porodu
 3. = zadní končetina- Pletenec pánevní= přirůstá k páteři, Kostra zadní končetiny= ve předu nesrostlá díky kladení vajec,Běhák- pouze u ptáků, 4 prsty s drápy - krkavčí kost= spojení přední končetiny+hřeben - kostra přední končetiny- 3 prsty- zakrnělé, překryty křídle
 4. Pletenec pánevní je tvořen pánevními kostmi spojenými vpředu sponou stydkou, vzadu je mezi ně vložená kost křížová. Pánevní kosti a kost křížová tvoří pánev. Kost pánevní vzniká srůstem kosti kyčelní, kosti sedací a kosti stydké. Na kosti kyčelní rozeznáváme tělo kosti kyčelní, které tvoří horní část.
 5. Holenní kost (latinsky tibia) je nosná kost dolní končetiny.Spolu s kostí lýtkovou tvoří kostru bérce (lýtka).. Spojení lýtkové a holenní kosti. Art. tibiofibularis je spojení hlavice lýtkové kosti s tibií, tedy spojení proximálních konců bércových kostí.; Stavba kloubu: Kloubní plocha je na tibii lokalizována zespodu na dorzolaterální straně zevního kondylu; na.
 6. Pletenec horní končetiny (cingulum membri superioris) Skládá se z lopatky (scapula) a klíční kosti (clavicula). Lopatka (scapula) Je plochá kost, na které rozeznáváme několik částí. My zmíníme: acromion (česky nadpažek) - je na na něm ploška pro připojení klíční kost
 7. Pletenec horní končetiny - lopatka, klíční kost. Kostra paže - kost pažní. Kostra předloktí - kost vřetenní (palcová strana), kost loketní (malíková strana) Kostra ruky - 8 kostí zápěstních, 5 kostí záprstních, články prstů (3 články, palec 2
Zázračné lidské těloPPT - BIOLOGIE ČLOVĚKA KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA PowerPointKostra človeka

Pletenec pažní Biomechanika

 1. Pletenec horní končetiny tvoří klíční kost a lopatka. Pánevní pletenec představují pánevní kosti. Horní končetina se skládá z paže, jejíž kosterní podklad tvoří pažní kost, dále z předloktí, které se skládá ze dvou kostí: na palcovém okraji se nachází vřetenní kost a na malíkové straně loketní kost
 2. Pletenec ramenní. Skládá se ze 4 kostí, dvou klíčních kostí a dvou lopatek. Působí na něj několik svalů: trapézový sval, široký sval zádový, zdvihač hlavy, malý a velký rombický sval, přední sval pilovitý. Připojení k páteři a žebrům pouze v bodě, kde se klíční kost spojuje s kostí hrudní. Podpora paží
 3. 1) pletenec pánevní - skládá se ze dvou kostí pánevních (kost kyčelní, stydká, sedací) 2) volná dolní končetina - kost stehenní, kosti bérce a nohy Pletenec pánevní (pánev
 4. Pletenec horní končetiny je neúplný a horizontálně uložený prstenec kostí, který vpředu uzavírá hrudní kost. Vzadu je kruh otevřený - jsou zde jen svaly. Kostěné segmenty pletence jsou sice spojeny jen dvěma pravými klouby, ale specifická úprava připojení lopatky k hrudní stěně a tzv. subakromiální spojení, znamená vznik dalších pohyblivých spojů

- pletenec dolní končetiny - volná dolní končetina. PLETENEC - pánevní kost - ossa coxae - je párová - jsou spojeny v zadní části kostí křížovou, v přední části oblasti kosti stydké pomocí chrupavky. Podporujeme: omlazení obličeje, neinvazivní liposukc Kost zvenčí pokrývá vazivová blána Kostru pánevní končetiny tvoří pánevní pletenec představovaný pánví a kosti volné končetiny, kterou tvoří stehenní kost, kolenní kloub, bérce, hleznový kloub, zadní holeň, spěnkový kloub, spěnka, korunkový kloub, korunka, kopytní kloub a kopytní kost lopatkový pletenec kli'öní kost lopatka žebra páteï pánevní pletenec kosti zápéstní záprstní Clánky prstú öéška kost holenní kost lýtková kosti zanáttní nártní élánky prstú . temenní kost kost oblouk kost nosrgf kost $)ánková kost . zdvihaö hlavy sv. trapezový sv. deltový velk

Kosti horní končetiny - WikiSkript

kosti_panevniho_pletence_a_panve.__hk_a_dk. Opěrná soustava. Opěrná soustava (str.18 - 30). Kostra = pasivní pohybový aparát (pevná ale pohyblivá opora) 1. Význam kostry: opora těla, ochrana orgánů, 2. Kostra je tvořena pojivovou tkání jako je kost,chrupavka, vazivo (vazy a šlachy) 3. Význam vazů: spojují kosti k lebce 4. Význam šlach: Připojují svaly ke koste kost zápěstní (ossa carpi) - drobné kůstky ve 2 řadách po 4 kostech. kosti zápěstní. články prstů | dolní končetina. o pletenec. kost pánevní - sedací + kyčelní + stydká - párová - 2 pánevní kosti + kost křížová (mezi nimi tuhý kloub) - ženy - otevřenější a širší muži - vyšší a užší. o volná.

Ramenní pletenec je funkční jednotka propojující hrudní kost, klíční kost, lopatku, pažní kost a hrudník. Funkčně zahrnuje pět kloubů a šestnáct svalů - bolet tedy má opravdu co Ty klíční kosti ano Ale jinak je mi to jedno a žádný chlap to nekomentoval, tak nevím pletenec dolní končetiny zahrnuje kost pánevní (os coxea) složenou z kosti kyčelní (os ilium), kosti sedací (os ischii) a kosti stydké (os pubis) kostra volné končetiny ke kotníku obsahuje kost stehenní (femur), kost holenní (tibia), kost lýtkovou (fibula) a čéšku (patella Kost se skládá z kostních buněk (osteocyty), fibril a z mezibuněčné hmoty. Mezibuněčná hmota obsahuje ossein, komplex kolagenních vláken a mezibuněčné Proximální část kostry HK tvoří pletenec ramenní, který se skládá z lopatky (scapula) a kosti klíční (clavicula)

Pletenec pánevní Biomechanika

rudiment 5. Kosti prstů (ossa digitorum) proximální článek (spěnková kost) střední článek (korunková kost) distální kost (kopytní, paznehtní, špárková, drápová kost) sezamské kosti Kostra pánevní končetiny Pletenec pánevní končetiny Kyčelní kost (os ilium) tělo (4) velký sedací zářez (21) křídla (10. Pletenec hornej končatiny link. Na kostru trupu sa pripája lopatkovým pletencom, ktorý tvoria: lopatka a kľúčna kosť. Lopatka (scapula) je plochá kosť a na jej chrbtovej strane je veľký hrebeňový výbežok. Kľúčna kosť (clavicula) je dlhá, esovite prehnutá kosť. Tiahne sa od lopatky k hornému okraju hrudnej kosti

Cyklistův problém-přetížený ramenní pletenec. 4 cviky, které zaručeně uvolní Ramenní kloub tvoří tři kosti - klíční kost, která je umístěna na přední straně hrudníku a spojuje hrudní kost s lopatkou. Další kostí, která spojuje rameno s loketním kloubem je kost pažní. Pro aktivní pohyb v jakémkoli kloubu. Souhrn. Zlomenina klíční kosti je jednou z nejčastějších zlomenin vůbec, ale celkem oprávněně se považujeza benigní úraz.K poruchám hojení těchto zlomenin dochází v 0,1%až 15%.K obvykle uvažovanýmfaktorům nepříznivého hojení patří kromě primární otevřené repozice a vnitřní fixace také interpoziceměkkých tkání, neadekvátní primární imobilizace. PLETENEC P.K. 3 párovékosti, srůstajív pánevní kost -spolu s křížovou kostí tvo říPÁNEV ob ěpoloviny -ventráln ěspojenépánevnísponou -postupn ěosifikuje (nikdy ne úpln ě) 1) Ky čelní kost 2) Stydká kost 3) Sedací kost (os ischii) KOSTRA STEHNA Stehenní kost (os femoris Klíčová slova: model, klíní kost, ANSYS, deformač čně-napěťová analýza, pletenec horní končetiny Abstract This work decribes anatomy of kinetic system and anatomy of upper limb girdle. Special focus is bent on the clavicle and its function. Clavicle is modelled in software ANSYS on the base of studying special literature

Kosti dolní končetiny - WikiSkript

KOST HRUDNÍ + ŽEBRA + OBRATLE HRUDNÍ = HRUDNÍ THORAX Kostra horní končetiny lopatkový pletenec lopatka (scapula) + klíþní kost (clavicula)) 1 - 7 pár 8 - 10 pár 11 - 12 pár Kost hrudní . Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 5 Lopatka, kost klíční: Pásmo = pletenec = cyngulum: Kost pánevní (k.kyčekní, stydká, sedací) Kost pažní: 1.část volné končetiny = stylopodium: Kost stehenní: Kosti předloktí - vřetenní + loketní: 2.část volné končetiny = zygopodium: Kosti bérce → lýtková a holenní: Ruka: a) zápěstí - 8 kůstek b)záprstí.

Soustava opěrná - kostra ucebnice

pletenec lopatky klíční kost - CLAVICULA - pohyb končetin do stran, spojena kloubně s lopatkou lopatka - SCAPULA - plochá: ACROMION - kloub s claviculou - krkavčí výběžek horní končetina pažní kost - HUMERUS - hlava - CAPUT HUMERÍ , krček - anatomický ´ chirurgický - tělo - CORPUS HUMERÍ , hrboly - CONDIL pletenec: kost klÍČnÍ. lopatka. kostra volnÉ konČetiny: kost paŽnÍ. kost loketnÍ. kost vŘetennÍ. kosti zÁpĚstÍ. kosti zÁprstnÍ. ČlÁnky prstŮ (u palce 2, u ostatnÍch prstŮ 3) kostra dolnÍ konČetiny: pletenec: pÁnev (vznikÁ srŮstem kosti stydkÉ, sedacÍ a kyČelnÍ) kosti volnÉ konČetiny: kost stehennÍ. ČÉŠka. kost. Pletenec dolní. končetiny. Kost pánevní (os coxae) • • kost kyčelní (os ilium) • • kost sedací (os ischii) • • kost stydká (os pubis) • • spojení synchondrosou (pevné spojení. kostí pomocí. chrupavky Pletenec - pletenec je tvořen kostí pánevní - srůst 3 kostí - kyčelní, sedací a stydké - pánev je tvořena dvěma kostmi pánevními, které jsou vepředu spojeny chrupavčitou sponou stydkou a vzadu jsou kosti spojeny kostí křížovou + kostrčí. Kost volné končetiny. Kost stehenn Končetiny podobné suchozemským - pletenec a volná končetina Pletenec lopatkový - lopatka a klíční kost Volná končetina - pažní kost, předloktí, zápěstí, záprstí, články prstů Pletenec pánevní - kyčelní, sedací, stydká kost Volná končetina - stehenní, bércové, zánártní, nártní kosti, články prst

Lidské tělo: víte, kolik kostí, kůstek a kostiček troří

• obr. 6: Hlezenní kloub koně: 1 - holenní kost, 2 - hlezenní kost se šikmým dvojitým závitem, 3 - patní kost s patním hrbolem, 4, 5, 6 - zanártní kosti, 7 - třetí záprstní kost, 8 - bodcová kost, a - jediný pohyblivý kloub hlezna. Stehenní kost je nejsilnější ze všech kostí v těle. Nahoře z ní ční. • A) pletenec horní končetiny= lopatka + klíční kost • B) volná končetina: - Kost pažní - Kost loketní (na malíkové straně) - Kost vřetenní - Kůstky zápěstní - Kůstky záprstní - Články prstů (palec 2 články, ostatní 3

Kosterní soustava - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

PLETENEC PAŽNÍ + HK . 1.CLAVICULA - kost klíční *jediná osifikuje desmogenně *spojení - pevné se sternem a acromiem ( nadpažek ). 2.SCAPULA - lopatka *prosessus coracoideus - slouží k úponu svalů *acromion - nadpažkový výběžek *spina scapulae - hřeben, místo začátků svalů lopatky. 3.HUMERUS - kost pažn pletenec pánevní. kosti pánevní (ossa coxae) - 3 kosti, spojeny chrupavkou, po 15. roce srůst. kost kyčelní (os ilium) kost stydká (os pubis) - spojeny destičkovou chrupavkou . stydkou sponou (symfýzou) kost sedací (os ischii) pánev (pelvis) = kosti pánevní + k. křížová a kostrční - u žen širší, otevřenější.

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE ČLOVĚKA

Kostra dolní končetiny - Nabl

PLETENEC LOPATKOVÝ LOPATKA: - plochá trojúhelníková kost - v horní zadní části je tzv. hřeben - hřeben vybíhá do strany v tzv. nadpažek (výběžek) - jím se lopatka spojuje s klíční kostí KLÍČNÍ. Kost pažní (humerus) 12. Kost loketní (ulna) 13. Kost vřetení (radius) Kosti zápěstní (ossa carpi) Kosti záprstní (ossa metacarpalia) Články prstů (phalanges) Pletenec dolní končetiny Kost pánevní (os coxae) 15. Kost kyčelní (os ilium) 16. Kost křížová (os sacrum) (zárověň součást páteře) bimbas . Kost stydká (os. mozková část lebky obličejová část lebky hrudní kost žebra kost vřetení kost loketní pánevní pletenec páteř kost pažní lebka lopatk Otázka: Opěrná soustava, pohybová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Marcy Osnova: Funkce opěrné soustavy Pojivová tkáň (vaziva, chrupavka, kost) Stavba kosti Vývoj a růst kostí Osová kostra (lebka, páteř, hrudní) Onemocnění kostí Funkce pohybové soustavy Typy svalové tkáně Stavba svalu (makroskopická, mikroskopická), princip svalového stavu Svalstvo (hlavy. pletenec lopatky klíční kost - CLAVICULA - pohyb končetin do stran, spojena kloubně s lopatkou lopatka - SCAPULA - plochá: ACROMION - kloub s claviculou - krkavčí výběžek horní končetina pažní kost - HUMERUS - hlava - CAPUT HUMERÍ , krček - anatomický ´ chirurgický.

Projekt: CZ

Kostra horní končetiny - Nabl

kost čichová (os ethmoidale) - dírkovaná ploténka - uzavírá horní část dutiny nosní, čichový nerv kost spánková (os temporale) - párová, součástí kost skalní, - spolu s kostí lícní - jařmový oblouk kost čelní (os frontale) - čelo, stropy očnic, jamka pro slzný kanálek SZŠ Popra

PPT - KOSTERNÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA PowerPoint Presentation

Kostra hornej končatiny - Wikipédi

PLETENEC DOLNÍ KONČETINY •kost pánevní (os coxae) - srůst kostí: kyčelní, stydké, sedací všechny se stýkají v jamce kyčelního kloubu •pánev (pelvis): kosti pánevní a kost křížová (přes kost kyčelní), uložení orgánů pohlavní Počítá s interaktivní formou směrem k žákům. 2 KOSTRA KONČETIN • stavební plán stejný 1) pletenec končetiny - připojení k trupu 2) volná končetina • dolní končetina nese hmotnost celého těla - silné kosti, přizpůsobena k lokomoci obr. 1 3 PLETENEC HORNÍ KONČETINY • kost klíční (clavicula) - napojena na. Mozková část lebky Nepárové kosti lebky: čelní týlní klínová dolní čelist čichová kost kost čelní kost temenní kost nosní kost čichová kost týlní kost spánková kost lícní horní čelist dolní čelist kost klínová kost slzní kosti očnice čelní kost čichová kost spánková kost klínová kost týlní kost nosní dutiny VEDLEJŠÍ DUTINY NOSNÍ (SINUSY) jsou v. Pánevní pletenec = pánev (pelvis) pánevní kost (os coxae) - vzniká sr ůstem t ří kostí (ky čelní, sedací a stydké) Volná kon četina stehenní kost (femur) - t ěsn ě za hlavicí ky čelního kloubu je zúžené místo (kr ček) čéška (patella) - chrání kolenní klou

PPT - POHYBOVÁ SOUSTAVA PowerPoint Presentation - ID:5883063Soustava kosterní (opěrná)Kostra horní končetiny - Anatomie ze světa
 • Rekvalifikace programátor.
 • Kratke vtipy.
 • Alkohol a tep.
 • Nadcházející události v místě paříž.
 • Maminka společensko historické pozadí.
 • Jak se vyrovnat se smrtí nejbližšího.
 • Obřízka diskuze.
 • Cesium využití.
 • Dermacol nejlepší řasenka.
 • Pomsta je sladká miss meadows 2014.
 • Sazenice břízy cena.
 • Fermentovaná zelenina prodej.
 • Nba česky.
 • Test demence.
 • Střešní box volvo.
 • Grawitz tumor prognoza.
 • Ceny na islandu 2019.
 • Hodinový strojek řízený signálem.
 • Dívčí jména 2019.
 • Steakhouse klatovy.
 • Fka twigs wiki.
 • Petra jordánsko bezpečnost.
 • Kde byla podepsána deklarace nezávislosti.
 • Gitlab community edition.
 • Technologický postup stavebních prací.
 • Prestavba sklepa na byt.
 • Kolo na míru.
 • Canon eos 5d mark iii canon eos 5d mark iv.
 • Youtube stevie wonder superstition.
 • Hrušeň gute luise.
 • Dilatace ledvinovych panvicek u plodu.
 • Slaný kino.
 • Sauto c max.
 • Adam rodriguez 2017.
 • Dřezové baterie baumax.
 • Jak vypadá svrab u dětí.
 • Obklady na zduřelé uzliny.
 • Helen mirren csfd.
 • Microsoft visio zkušební verze.
 • Fallout 4 how to add items.
 • Elizabeth 1998 csfd.