Home

Výhřevnost dřeva mj/kg

Výhřevnost dřeva. Na této stránce naleznete jednotlivé druhy dřeva a jejich výhřevnost při vlhkosti 25%. Při poměru váha vs. Výhřevnost vyjde, v tabulce mezi jehličnatými a listnatými stromy, nejlépe jedle se 14 MJ na 1 Kg dřeva Výhřevnost palivového dřeva a její výpočet. Když si vezmeme absolutně suché dřevo má výhřevnost okolo 18,5 MJ/Kg.Některé druhy dřevin mají výhřevnost lehce nižší např. dub 17 MJ/kg a některé zase vyšší např. bříza 19,9 MJ/kg, ale tímto zjednodušením příliš velkou chybu neuděláme Výhřevnost dřeva. Výhřevnost dřeva lze vyčíst z různých tabulek, kde je udávána v MJ (megajouly) nebo v kWh. Jedná se o množství tepla, které získáme spálením 1 kg dřeva. Obecně lze říci, že při 25% vlhkosti dosáhneme u dřeva výhřevnosti mezi 12 až 15 MJ/kg. Dřevo tak v oblasti výhřevnosti konkuruje uhlí

Výhřevnost z 1 kg je u všech druhů dřeva zhruba stejná a činí 4,3 kWh. To znamená, že rozdíl je pouze v objemu (množství) spalovaného dřeva. Obecně nejvíce výhřevné je listnaté dřevo DUB, BUK a JASAN Proto má měrná hustota dřeva rozmezí. V tabulce nahoře je podstatná hmotnost suchého dřeva (15-18 % podíl vody). Po vynásobení výhřevností (14-15 Mj/kg téměř shodně pro měkké i tvrdé dřevo, zdroje se různí), zjistíme, že na topení je nejlepší to nejhustší a nejtěžší dřevo

Výhřevnost dřeva Dřevorubec

29,31 MJ/kg: kg: Zemní plyn: 33,48 MJ/m 3: 0,88: m 3: Propan: 46,40 MJ/kg: 0,64: kg: LTO: 42,30 MJ/kg: 0,69: kg: Dřevo palivové: 14,62 MJ/kg: 2: kg: Dřevěné brikety: 16,21 MJ/kg: 1,81: kg: HU prachové - Most: 11,72 MJ/kg: 2,5: kg: HU tříděné - Most: 17,18 MJ/kg: 1,71: kg: HU prachové - Sokolov: 10,49 MJ/kg: 2,79: kg: HU tříděné - Sokolov: 14,17 MJ/kg: 2,07: kg: ČU prachové - Ostrava: 22,78. výhřevnost: váha: 1%: 18,56 MJ/kg: 355 kg: 10%: 16,40 MJ/kg: 375 kg: 20%: 14,28 MJ/kg: 400 kg: 30%: 12,18 MJ/kg: 425 kg: 40%: 10,10 MJ/kg: 450 kg: 50%: 8,10 MJ/kg: 530 k Výhřevnost dřeva bd MJ/kg Teplota vstupního dřeva td °C Referenční teplota pro výhřevnost tr °C Posouzení [článek] Zkušenosti z vytápění rodinného domu krbovými kamny s teplovodním výměníkem tepla 11.6.2018. Mezi možné způsoby patří těžba dřeva v lese na vlastní.

Palivové dřevo: Jaká je jeho výhřevnost a cen

Jeden přepravní box má cca 600 kilogramů a materiál má výhřevnost v závislosti na vlhkosti dřeva 13-15 MJ/kg. Polena jsou krácena na délku přes 30 centimetrů a rozštípána na max. délku hrany 14 cm. Vlhkost čerstvého dřeva je mezi 30 - 40 procenty Výhřevnost dřeva Autor birtas · Publikováno 24.6.2015 · Aktualizováno 17.1.2017 Palivové dříví - jedná se o dřevo vznikajíccí při výrobě kvalitnějších sortimentů - plm = plnometr (kubík) Výhřevnost paliv. Stěžejním pojmem je výhřevnost.Základní jednotkou výhřebnosti, která je nejčastěji používaná u paliv, je MJ/m3 nebo MJ/kg.To znamná milion Joulů (jednotka energie) na metr krychlový nebo kilogram.Objemovou výhřevností je myšleno právě MJ/m3 Vysoušení dřeva topením je zbytečně nákladné bukové dřevo, přibližné údaje Pokud běžný dům potřebuje na vytápění 42.000 MJ (11.700 kWh), můžeme si vybrat, kolik dřeva na topení spotřebujeme: 7 palet pokud je obsah vody 50 % (výhřevnost 8 MJ/kg) 6 palet pokud je obsah vody 35 % (výhřevnost 11 MJ/kg

Nasledujúca tabuľka vám dá odpoveď, obsahuje údaje o využiteľnej energii rôznych druhov dreva od najlepšieho po najhoršie. Výhrevnosť je také množstvo tepla, ktoré získame spálením 1 kg dreva a pohybuje sa od 12MJ/kg do 15 MJ/kg. Výnimkou sú dreviny bohaté na živicu a ďalšie horľavé látky. prm - priestorový mete Průměrná výhřevnost dřevních pelet se pohybuje kolem 16,5 MJ/kg. Jen pro srovnání, suché dřevo z jehličnatých stromů má výhřevnost kolem 19 MJ/kg, dřevo z listnatých stromů 18 MJ/kg. Vytápění dřevěnými peletami. Výhodou dřevěných pelet při vytápění je, že produkují málo popela Výhřevnost dřeva. Porovnání výhřevností jednotlivých druhů palivového dřeva při vlhkosti 25% Výhřevnost sušiny je obvykle okolo 18 MJ/kg, což potvrzuje i orientačně provedený výpočet z běžného prvkového složení hořlaviny dřeva. Jinak reálnou výhřevnost dřevních pelet lze skutečně uvažovat na úrovni 16 - 16,5 MJ/kg, nicméně je běžné, že je výhřevnost nižší, především z důvodu autorem komentované nižší kvality materiálu pro výrobu pelet, anebo jejich vyšší vlhkosti 4,7 / kg: 27,5: 900,00: 5 594 kg: 28.466,-Dřevo: 1,1 / kg: 14,6: 225,00: 9 132 kg: 10.270,-Dřevěné brikety: 3,5 / kg: 18,5: 225,00: 7 207 kg: 25.450,-Dřevěné pelety: 3,6 / kg: 18,5: 225,00: 7 207 kg: 26.170,-Štěpka: 2,8 / kg: 12,5: 225,00: 10 667 kg: 30.093,-Zemní plyn: 7,4 / m 3: 33,4: 2868,00: 3 364 m 3: 27.593,-PropanButan: 21,1 / kg: 46,4: 1000,00: 2 422 kg: 52.104,-LTO: 13,8 / kg: 42,3: 800,00: 2 656 k

Dřevo na topení, palivové dřevo, pelety

Palivové dřevo - tabulka s výhřevností. Porovnání výhřevností jednotlivých druhů palivového dřeva při vlhkosti 25 Pakliže má dřevo výhřevnost 14,28 MJ/kg a 1 PRMR tohoto dřeva stál 1200 Kč/PRMR, výsledná cena za 1 kWh energie je 1,11 Kč. O něco vyšší je pak cena za dřevní biomasu v podobě dřevních pelet. Jeden kilogram smrkových pelet stojí 5-8 Kč a má výhřevnost 17 MJ/kg. Jedna kWh energie tak přijde na 1,06 - 1,7 Kč Výhřevnost je vlastnost paliva, která udává, kolik energie se uvolní úplným spálením jedné jednotky (obvykle 1 kg). Proti spalnému teplu není v hodnotě zahrnuto měrné skupenské teplo páry, obsažené ve spalinách.Předpokládá se, že její teplo je nevyužitelné a uniká v plynném stavu se spalinami Výhřevnost: Objemová hmotnost [%] [MJ/kg] Pevnost dřeva. Pevnost jednotlivých druhů dříví může být hodnocena pomocí různých kritérií, včetně tuhosti, pevnosti v tlaku, pevnosti v tahu, pevnosti v ohybu a odolnosti vůči nárazu. Pevnost závisí na druhu dříví, jakosti (přítomnosti vad) a obsahu vlhkosti.. 3. Stanovení výhřevnosti dřeva. Výhřevnost čisté hořlaviny je cca 17 MJ/kg. Zjednodušeně můžeme říci, že se snižujícím se obsahem vody v palivovém dříví se jeho výhřevnost zvyšuje, viz obr. 5. Pokud známe vlhkost dřeva, můžeme si jednoduše z tohoto obrázku stanovit hodnotu jeho výhřevnosti

Výhřevnost dřeva

tvrdé palivové dřevo

výhřevnost. palivové dříví. 13,12 MJ / kg. benzín. 43,59 MJ / kg. olej. 42,61 MJ / kg. svítiplyn. 14,50 MJ / m3. hnědé uhlí. 10-17 MJ / kg. černé uhlí. 21-31 MJ / kg. papír. 14,11 MJ / kg. co. 28-37 MJ / k Výhřevnost dřeva je množství tepla (udávané v MJ) vzniklého spálením 1 kg dřeva. Při vlhkosti 25 % se výhřevnost dřeva pohybuje v intervalu od 12 do 14 MJ/kg, což jsou hodnoty srovnatelné s hnědým uhlím Uvádíme hustotu v kg/m³, výhřevnost v MJ/kg, suché a vlhké dřevo znamená podíl 0 % a 20,5 % vody. Palivové dřevo srovnáme pomocí kalkulačky. Je tedy výhodnější koupit borovici, smrk, dub, nebo buk? Orientační srovnání provedeme pomocí následující kalkulačky, kam stačí doplnit nabízené ceny. Předpokládáme. DRUH PALIVA: Výhřevnost dřeva na kilogram paliva: Výhřevnost dřeva na PRMS paliva: MJ / kg: kWh / kg: MJ / 1PRMS: kWh / 1PRMS: Topol: 12,3: 3,41694: 4440: 1233,43

Výhřevnost dřeva po jednom roce sušení se zvýší cca na 11,2 MJ/kg dřeva a po dvou letech sušení, kdy dřevo můžeme již považovat za vysušené a vhodné pro spalování (obsah vody pod 20 %), se zvedne jeho výhřevnost přibližně na 13,1 MJ/kg dřeva Výhřevnost suchého dřeva je u list. 18 MJ.kg-1, u jehličnanů 19 MJ.kg-1, při předpokladu, že dřevo obsahuje min. 10% vody. Skutečná výhřevnost dřeva a kůry v závislosti na obsahu vod Pokud beru kg na výhřevnost tak je nejdůležitější obsah vody. Výhřevnost polen 10% vody 16,4 MJ při měrné hmotnosti 375 kg/m3, 20% vody 14,28 Mj při měrné hmotnosti 400 kg/m3, 30% vody 12,18 Mj při měrné hmotnosti 425 kg/m3. K tomu je třeba vždy počítat s účinností spalování. To se pohybuje okolo 0,7 - 0,85 Např. listnaté dřevo (viz tabulka) má při 15% vlhkosti výhřevnost 14,6 MJ/kg, ale při 50% vlhkosti jen 7,6 MJ/kg. Proto je tak důležité, aby dřevo do krbu mělo vhodnou vlhkost. Vlhké dřevo. má tedy nižší výhřevnost a i jeho objemová hmotnost je větší Spálením kilogramu smrkového dřeva získáte zhruba stejné množství energie jako spálením kilogramu buku (cca 14 MJ/kg při 20% vlhkosti). Hmotnost a objem. Zavádějící informace o tom, že nejvyšší výhřevnost má habr, není záměrně klamavá, jen vychází z tradičního pojetí topení dřevem

Základní a rychlá poučka: o becně platí, že z 1 kg suchého dřeva se zhruba získá 4,3 kWh. Výhřevnost vzhledem k hmotnosti je tedy podobná. Liší se vždy měrná hustota dřeva. Jde tedy jen kolik dřevo zabere místa a po kolika fůrách ho přivezou. (náklady na dopravu a zpracování Spalování je chemický proces, u kterého dochází k vývinu tepla. U dřeva je definování tohoto procesu poněkud složitější, protože každé dřevo má trochu jiné chemické složení a jinou vlhkost. 1. Vlhkost dřeva Vlhkost dřeva má zásadní vliv na výhřevnost dřeva, neboť voda má velké výparné teplo (potřeba tepla na přeměnu vody ve vodní páru), s rostoucím. Výhřevnosti jsou uvedeny v MJ/kg v MJ/pm a v MJ/rm. [rm] = 1 m³ rovnaných polen, obsahuje 60-75% dřeva (prostorový metr)[pm] = 1 m³ plné dřevní hmoty (plnometr, pevný metr) Výhřevnost paliva je značně závislá na vlhkosti topeného dřeva. Pro názornost je dále uvedena tabulka závislosti výhřevnosti na vlhkosti měkkého. Výhřevnost dřeva Čerstvě pokácené dřevo obsahuje zhruba 50 - 75% vody a má oproti dřevu s 15% zbytkovou vlhkostí pouze poloviční výhřevnost, protože u vlhkého dřeva se část energie spotřebovává na odpaření vody Výhřevnost dřeva je množství tepla (udávané v MJ) vzniklého spálením 1 kg dřeva. Při vlhkosti 25 % se výhřevnost dřeva pohybuje v intervalu od 12 do 14 MJ/kg, což jsou hodnoty srovnatelné s hnědým uhlím. Tvrdost dřeva. Třída tvrdosti. Typ dřeva

Jaká je výhřevnost ? - Topte dřeve

 1. Jednou z nejdůležitějších vlastností u palivového dřeva je výhřevnost, která se udává v MJ/m3 nebo MJ/kg. Tyto jednotky zobrazují, kolik tepla lze získat. Obecně lze říci, že čím tvrdší dřevo, tím je vyšší výhřevnost. Výhody palivového dřeva. Šetrnost k životnímu prostředí; Nízké náklady na topen
 2. . 16,5 MJ/kg Popelnatost: max. 0,3 % Čisté hobliny a piliny z měkkého smrkového dřeva bez pojiv a příměsí
 3. imální vlhkosti a vysokou hustotou materiálu (
 4. Palivové dřevo - tabulka s výhřevností Porovnání výhřevností jednotlivých druhů palivového dřeva při vlhkosti 25
 5. Výhřevnost jednotlivých dřevin. Úplně základní a stěžejní pojem je výhřevnost.Základní jednotkou výhřevnosti, nejčastěji používanou u paliv pro výtápění domu, je MJ/m3 nebo MJ/kg.Což znamná milion Joulů (jednotka práce nebo energie) na metr krychlový nebo kilogram.. Laicky řečeno nám tato jednatka ukazuje kolik tepla z daného dříví můžeme získat, resp.
 6. Výhřevnost čisté hořlaviny je cca 17 MJ/kg. Zjednodušeně můžeme říci, že se snižujícím se obsahem vody v palivovém dříví se jeho výhřevnost zvyšuje, viz obr. 5. Pokud známe vlhkost dřeva, můžeme si jednoduše z tohoto obrázku stanovit hodnotu jeho výhřevnosti

Další užitečné vzorečky a hodnoty zemní plyn má výhřevnost přibližně 10,5 kWh/m3 (závisí na kvalitě a nadmořské výšce) Palivové dřevo má výhřevnost mezi 4,1 - 4,4 kWh/kg (závisí také na kvalitě a na druhu dřeviny Obecně se ale bere hodnota kolem 14 MJ/kg dřeva. Pozor na uhlí. Na závěr jsme si nechali uhlí. Asi každý ví, že černé uhlí je kvalitnější a také dražší, než to hnědé, jelikož jeho výhřevnost je větší. U černého uhlí hovoříme o hodnotách kolem 22MJ/kg a u hnědého kolem 13-15 MJ/kg [plm], [pm] = 1 m3 plné dřevní hmoty (plnometr, pevný metr) [prm], [rm] = 1 m3 rovnaných polen, obsahuje 60-75% dřeva (prostorový metr) [prms] = 1 m3 volně ložené nezhutněné štěpky (prostorový metr) Poznámky: Tabulkové hodnoty čerpány z publikací Komínová technika - Doc.Vladimír Jelínek a Využití biomasy pro energetické účely - ČEA V následující tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty výhřevnosti nejčastěji používaných paliv, v MJ/kg - propan butan: 47 - zemní plyn: 33,4 - koks: 27,5 - černé uhlí: 23 - dřevené brikety: 20 - rašelinové brikety: 20 - peletky: 18,5 - hnědé uhlí: 17 - dřevo obecně: 15 - štěpka: 13. Výhřevnost dřeva

Garantovaná výhřevnost 17-17,2 MJ/kg (dle druhu dřeviny) díky výrobě ze suchých a čistých pilin. Uvolňují teplo pomaleji, ztopíte proto méně paliva. Jsou balené po 10 kg do PE folie Výhřevnost dřeva činí 9 MJ/kg, což je o polovinu méně, než u dřevených briket - 18,5 MJ/kg. Jedna paleta ekobriket tedy nahradí čtyři bedny štípaného dřeva. A protože brikety hoří 4 - 5 hodin, už nebudete muset tak často vstávat, přikládat a oheň hlídat 100% ekologické dřevěné brikety z měkkého jehličnatého dřeva. Vysoká výhřevnost ca. 18MJ/kg s dlouhou dobou hoření! Vyrobeno z přírodních dřevních pilin bez použití přísad a lepidel, při výrobě slisovány tlakem až 320 bar Ideálně poslouží k rychlému vytopení prostorů a objektů jako jsou víkendové chaty či chalupy. Jsou vhodné pro krby a kachlová kamna, která jsou citlivější na obsah popela (nejvhodnější pro dřevozplyňující kotle). Slisování 1190 kg/m3. Výhřevnost 18,9 MJ/kg. Obsah popele jen 0,28 %. Obsah vody jen 9,2 % Vyhledáme si hodnoty A ( hmotnost) a B ( výhřevnost) jednotlivého druhu dřeva při dané vlhkosti. Hodnoty vynásobíme a nakonec výsledek vynásobíme účinnosti topeniště ( cca x 0,75). A) ? kg / 1 PRM (celková hmotnost ) B) ? MJ / kg ( výhřevnost v kWh na kg) A x B = C (MJ / PRM - výhřevnost daného PRM v MJ

kolik váží metr kubický jednotlivých dřevi

Výhřevnosti paliv - TZB-inf

Teplovodní kotel KTP 25 na ruční přikládání je určen ke spalování kusového dřeva a hnědého uhlí Kostka (40 - 100 mm), vlhkost paliva max. do 15%, výhřevnost 17 - 20 MJ/kg. Na toto palivo kotel splňuj Skončí námaha s řezáním a přikládáním dřeva. Výhřevnost dřeva činí 9 MJ/kg, což je o polovinu méně, než dřevených briket Biomac (18,5 MJ/kg). Jedna paleta ekobriket Biomac tedy nahradí 4M 3 štípaného dřeva. A protože brikety hoří 4 - 5 hodin (noční brikety pak dvojnásobek), už nebudete muset tak často. Při poměru váha vs. Výhřevnost vyjde, v tabulce mezi jehličnatými a listnatými stromy, nejlépe jedle se 14 MJ na 1 Kg dřeva. Jedle a ostatní jehličnany jsou velmi vhodné tam, kde dřevo zpracováváme ručně a požadujeme co nejmenší námahu za co největší užitek - zahrady a chalupy, které nejsou určeny k trvalému bydlení To znamená, že při výhřevnosti obilní slámy Q n = 14,0 MJ/kg se bude jednat o: M paliva = 3 000 kg a Q paliva = 42 GJ. Cena slámy pro samozásobitele vychází cca (včetně DPH) 270,- Kč/t, což představuje cenu tepla ve vstupním palivu 19,28 Kč/GJ Brikety jsou vhodné pro celodenní topení v krbech, kachlových kamnech a jiných topných zařízeních. Ideální jsou zejména pro velmi malá topeniště. Př

palivové dřevo a jeho vlastnosti - Palivo Dube

Vyhněte se rychlému shánění nepříliš proschlého dřeva a vsaďte na ekobrikety. Při odběru 100 a více kusů zvýhodněná cena. Výhřevnost cca 18 MJ/kg Podíl popela 0,95 % Délka 25-28 cm Průměr cca 9 cm Hmotnost 2 kg Slisování 1230 kg / m3 Doba hoření 2 až 6 hodin Platí, že vlhčí dřevo má nižší výhřevnost i tvrdost, naopak jeho objemová hmotnost je větší (více o vlastnostech dřeva najdete např. na TZB-info). Čerstvě vytěžené dřevo má přibližně 50% vlhkost, velmi nízkou výhřevnost (asi 8 MJ/kg) a vysokou objemovou hmotnost (nad 500 kg/m³). Po dvou letech klesá vlhkost dřeva k doporučované hranici 20 % a dostatečné výhřevnosti (viz výše) Palivové dřevo přes léto skladované obsahuje cca 25-35 % vody a výhřevnost se pohybuje okolo 12 Mj/kg. Největší výhřevnost okolo 14,5 Mj/kg má palivové dřevo, které je několik let skladované a obsah vody se pohybuje kolem 15-25%. Tvrdost dřeva závisí na jeho struktuře, hustotě a anatomické stavbě Například výhřevnost uhlí je vyšší než dřeva: dřevo má výhřevnost v závislosti na vlhkosti 14-18 MJ/kg, což znamená 4-5 kWh z 1 kg; hnědé uhlí 11-21 MJ/kg (podle složení, resp. místa těžby) a 3-6 kWh z 1 kg; černé uhlí 13-28 MJ/kg a 3,5-8 kWh z 1 kg, koks 14-19 MJ/kg a 3,8-5,3 kW

výhřevnost dřeva - hledání TZB-inf

PROTI: Nižší výhřevnost dřeva - podobná jako výhřevnost hnědého uhlí (12 až 14 MJ/kg), nutnost skladování a přikládání. Topení peletami nebo briketami PRO: Dobrá výhřevnost - brikety 17,5 až 19 MJ/kg, pelety 16,5 až 18,5 MJ/kg, zdroj tepla šetrný k životnímu prostředí, vytápění peletami je finančně výhodné, komfortní topení Sušené štípané dřevo vhodné do krbů i kotlů Štípané dřevo prodáváme také uměle dosušené na vlhkost 15-20% Prosíme, vždy nejdřív telefonicky prověřte dostupnost výrobku. Vzhledem k omezené kapacitě sušení nemusí být skladem. Štípané dřevo - Ceník Dřevo Rozměr Cena/prms bez DPH Cena/prms s DPH Jehličnaté a měkké listnaté 30cm, 40cm 549,00 Kč 631,35. Palivové dříví jako palivo zažívá v posledních letech obrovský rozmach. Hlavním důvodem jsou neustále se zvyšující ceny energií. Dřevo je organický materiál. Výhřevnost dřeva je asi 15 MJ/kg (při vlhkosti okolo 20 %). Vlhkost dříví má zásadní vliv na jeho výhřevnost

Skladování dřeva - je obrovský problém. Dřevo by mělo být minimálně dva, nejlépe tři roky vyschlé. Pokud topíte mokrým dřevem, likvidujete kotel a snižujete výhřevnost dřeva. Perfektně suché dřevo má výhřevnost dle tabulek 15,5 MJ / kg. Znamená to tedy mít kolem rodinného domu cca 60 kubíků dřeva Výhřevnost dřeva závisí na jeho vlhkosti, protože všechna voda ve dřevě obsažená se při spálení odpaří. Na tuto přeměnu vody (kapalné) na páru se spotřebuje část energie vzniklá spálením sušiny. Výhřevnost sušiny se u všech druhů dřev pohybuje od 17,5 MJ.kg-1 do 22 MJ.kg-1 Prodej dřevěných briket Nově nabízíme i dřevěné válcové brikety. Brikety jsou vyrobeny z bukového dřeva, výhřevnost 12-18 MJ/kg, vlhkost max. 10% Výhřevnost: min. 17,2 MJ/kg Čisté katrové (řezané) piliny z tvrdého dřeva (buk, dub) nebo směsi různých tvrdých dřev. Mohou obsahovat příměs kůry

Návod - Jak topit dřevem a briketami - HORNBACH

 1. ekoBrik Hard - Kvalitní dřevěné bukové brikety 960 kg. Cena 5490 Kč / paleta. Doprava. zdarma. Výhřevnost: 17 - 19 MJ/kg. Popelnatost: 0,4 %. Balení
 2. Palivové dřevo Havířov, prodej tvrdého a měkkého dřeva (široká nabídka metrových kulatin a a štípaného dříví) Havířov. Možnost zakoupení palivového dřeva, dřevěných briket a odkor
 3. Výhřevnost 18,8 MJ/kg; Obsah popele jen do 0,35%; Slisování až 1210 kg/m3; Ekobrikety charakteristické tmavší barvou tvrdého dřeva (buk, dub), vysokou výhřevností, plným průřezem a velkým slisováním, což z nich činí ekobrikety s delší dobou hoření
 4. Výhřevnost dřeva se v závislosti na druhu dřeviny a při vlhkosti 15-20 % pohybuje kolem 14-16 MJ/kg. Dřevěné pelety nabízejí výhřevnost ještě větší - průměrně kolem 16-20 MJ/kg. To je dáno především jejich nižší vlhkostí. Vlhkost finálního produktu LUKAPELET se tak pohybuje v rozmezí 6 - 10 % a hustota mezi.

Výhřevnost dřeva - Naše strom

 1. Teplovodní kotel KTP 30 na ruční přikládání je určen ke spalování kusového dřeva a hnědého uhlí Kostka (40 - 100 mm), vlhkost paliva max. do 15%, výhřevnost 17 - 20 MJ/kg. Na toto palivo kotel splňuje
 2. Výhřevnost smrku a dubu je po přepočtu na kilogram hmotnosti stejná Smrk je dokonce o něco výhřevnější. Vtip je v tom, že smrkové dřevo má nižší hustotu, a tudíž ho objemově musíte nakoupit a skladovat více - smrková polena rychleji hoří a musíte přikládat častěji
 3. Výhřevnost palivového dřeva. Porovnání výhřevností jednotlivých druhů palivového dřeva při vlhkosti 25%
 4. Výhřevnost:19- 20,5 MJ/kg Vlhkost: 5% Délka: 10-35 mm Průměr: 6mm Obsah popela: 0,9-1,2 Hmotnost balení - 15kg pytel paleta 975kg Cena 4600kč/paleta 975 kg-Sklad kolí

VLASTNOSTI DŘEVA :: Drevolevn

Brikety ze dřeva mají výhřevnost 18 MJ/kg a jejich cena se pohybuje podle ročního období a balení v rozmezí 2500 Kč až 3500 Kč za tunu. Podle norem je maximální přípustná spotřeba tepla pro vytápění 1 m2 podlahové plochy rodinného domu 145,9 kWh/m2/rok vysoká výhřevnost - hodnota 17,3 MJ/kg odpovídá kvalitnímu hnědému uhlí které vznikají jako vedlejší produkt při zpracování palivového dřeva a v dřevozpracujícím průmyslu. Piliny a hobliny jsou tvořeny z 80% z listnatého dřeva a z 20% z jehličnatého dřeva. Surovina je před lisováním vysoušena na optimální. Dřevěné brikety z měkkého dřeva - průměr 5cm, bez vnitřního otvoru, výhřevnost 18 MJ/kg. Ceny jsou uvedeny s DPH 15%. Brikety - balení 20 kg. Cena: 5 Kč/kg . prodej opět zahájen . vyzvednutí: na pile v areálu letiště H Jedná se totiž o palivo s výbornou výhřevností kolem 18 MJ/kg, resp. 5 kWh/kg, čímž zdárně konkuruje mnohým druhům uhlí. V závislosti na roční spotřebě lze například s dřevními peletami z českého smrkového dřeva ušetřit až 30 000 Kč ročně. výborná výhřevnost minimálně 5 kWh/kg, resp. kolem 18 MJ/kg Brikety ze dřevní hmoty, mají výhřevnost až 18 MJ/ 1kg. Dle norem je m a x i m á l n í efektivní spotřeba tepla. pro vytápění 1 m 2 podlahové plochy pro bydlení 145,9 kWh/m 2 /rok. Příklad: rodinný dům o ploše 150 m 2 by měl tedy spotřebovat 21 885 kWh tepla. To představuje cca 4.725 kg briket spálených s účinností 92 %

Palivové dřevo Olomouc, to je palivové dřevo levně. Nabízíme tvrdé i měkké dřevo, tuhá paliva, uhlí, pelety a brikety. Levné palivové dřevo koupíte ještě dnes právě u nás Výhřevnost: 17,9 MJ/kg. Obsah popele: 0,5 %. Dřevěné pelety jsou vyráběné nejmodernější technologií ze suchých, čistých hoblin a pilin borovicového dřeva bez jakýchkoliv příměsí a pojiv. Pelety z borovicového dřeva jsou charakteristické tmavší barvou, díky vysokému slisování umožňují delší dobu hoření a. Teplovodní kotel KTP 20 na ruční přikládání je určen ke spalování kusového dřeva a hnědého uhlí Kostka (40 - 100 mm), vlhkost paliva max. do 15%, výhřevnost 17 - 20 MJ/kg.Na toto palivo kotel splňuje Třídu 4 dle ČSN EN 303 - 5. Dalším alternativním palivem je krátké kusové dřevo, brikety, čerstvé piliny, vlhká štěpka i ostatní vlhká biomasa Kvalitní brikety z tvrdého dřeva s dlouhou dobou hoření. Délka 26 cm, průměr 9 cm Hmotnost 2 kg Výhřevnost 18,6 MJ-kg 1 Balení - 10 kg 1 paleta = 100 balíků = 1000 kg Rozměr palety 100 x 120 cm Dřevěné brikety jsou vyráběny vysokotlakým tlačením čistých pilin bez kůry [

• Výhřevnost dřevěného uhlí je 27,2 MJ.kg-1 • Dobře vypálené uhlí se dá těžko v rukou lámat, málo černí a po rozlomení se leskne. Při zapálení nehoří plamenem a nekouří. • Lze-li uhlí snadno lámat rukou a přitom černí (maže) znamená to, že bylo páleno dlouho, nebo bylo vyrobeno ze dříví siln Systémy domácí automatizace pro domácí efektivitu. technologie - 2018. Jak zachránit vodu v zemědělstv

Jejich výhřevnost je vysoká, 17,5 - 18,5 MJ/kg. Pilinové brikety jsou baleny v PE sáčcích po 10kg a ty uloženy na palety. Na paletě jsou sáčky fixovány stretch fólií a ocelovou páskou. Podle přání zákazníka je možno balit dřevěné brikety po 25kg. Množství briket na paletě je od 900 - 1080 kg dle přání zákazníka Čisté piliny a hobliny z pilařské výroby lisujeme na špičkových lisech na hustotu až 1220 kg na metr krychlový, což je daleko víc, než má tvrdé dřevo typu buk nebo habr. Ve srovnání s palivovým dřevem tak brikety obsahují mnohem méně vody ( 10 %) i popela ( 0,5%) a mají i vyšší výhřevnost (18 MJ/kg), díky které. Slisováno na cca 1260 kg/m3 Sypná hmotnost cca 725 kg/m3 Výhřevnost v bezvodném stavu 18,5 MJ/kg (5,17 kWh/kg) Využitelný energetický obsah pytle je cca 70 kWh nebo 270 MJ Reálná výhřevnost 17 MJ/kg (4,72 kWh/kg) Obsah popela jen 0,3 % Obsah vody jen 7 % Materiál - čisté smrkové hobliny bez kůry. Neutrální bilance CO2 při. Čisté hobliny a piliny z tvrdého dřeva (buk, dub) bez pojiv a příměsí Dřevěné pelety Jankov (okr. Benešov) Dřevěné pelety - definice:. Dřevní peleta je slisované biopalivo z práškové dřevní biomasy s přísadami nebo bez přísad, obvykle ve formě válečků, průměrné délky typicky 5 až 40 mm, s ulomenými konci

jak se měří vlhkost a vliv na výhřevnost palivového dřeva

Dřevěné pelety 3900 Kč/t Dřevěné pelety,vysoké kvality ENplus, peletky 8mm převážně s tvrdého dřeva (buk-dub+30%borovice)- čisté světlé bez kůry , popel 0,1-0,5%; vlhkost 6-8 %; výhřevnost 18,32 - 19,65 MJ/kg; cena - 3900 Kč/t + DPH15%, cena včetne palety a dopravy Ekobrikety s dírou, charakteristické tmavší barvou tvrdého dřeva (buk, dub), vysokou výhřevností a velkým slisováním, což z nich činí ekobrikety s delší dobou hoření. Určení Pro roztopení a následné celodenní topení v krbech, kachlových kamnech, kotlích a jiných topidlech Dřevěné válcové brikety TOP POWER, 840 kg Válcové brikety TOP POWER jsou vyráběné na moderní technologické lince z výběrové dřevní hmoty z tvrdého a měkkého dřeva. V kombinaci s maximálním slisováním zaručuje u těchto kvalitních briket vysokou výhřevnost a dlouhou dobu hoření a žhnutí dřevěné brikety z dřevěných pilin (měkké a tvrdé dřevo), bez pojiva, bez příměsí - vyrobeno pod vysokým tlakem - vlhkost cca 8 % - výhřevnost cca 19 MJ/kg - popel cca 0,5 % Přednosti: - ekologická čistota - optimální výhřevnost - příjemné teplo ze dřeva - dlouhá doba hoření - min. popel, vhodný jako zahradní hnojivo - praktický tvar, úsporné skladování. Toto označení poukazuje, jestli brikety obsahují kůru (tmavé pelety), nebo jsou jen z čistého dřeva bez příměsi kůry (světlé pelety). Výhřevnost pelet je asi 18-19 MJ/kg. Cena a balení dřevěných briket. Pelety se skladují v igelitových pytlích. Kupují většinou ve větším množství

VÝHREVNOSŤ DREVA Drevo a Služb

Ceny uhlí, koksu, briket a palivového dřeva. Ceny uvedeny včetně DPP a DPH. Obrázek Druh Zrnitost Výhřevnost Kč / q; 10.5 MJ/Kg: 400,- Doprava paliv 0 - 10 km = 100 Kč. Touto delší dobou hoření při vysokém tepelném výdeji se vyznačují převážně brikety z tvrdého dřeva, jako jsou právě Brikety Hranol T. Výhřevnost 18 MJ/kg. Popelnatost 1,5 %. Obsah vody 8 %. Rozměr brikety cca 240 × 70 × 100 mm

Dřevěné pelety: Kdy se s nimi vyplatí topit

Proč topit suchým dřevem, kdy přikládat brikety a pelety

 1. RUF HARD - biomac.c
 2. tvrdé palivové dřevo - Palivo Dube
 3. Palivové dřevo, prodej TOP PALIVO-TEPLO - Ledvické uhlí
 4. SPECIAL HARD - biomac
 5. Palivové dřevo Třanovice, prodej palivového dřeva - prodej
 6. Výhřevnost dřeva - palivove-drevo
Ekopaliva Beneš | Dřevěné brikety TURBO HARD

Vlastnosti palivového dřeva Nejlevnější palivové dřev

Levné dřevěné pelety, nejlevnější peletky - 4,99 Kč/kg
 • Ultra europe 2019 timetable.
 • Biocon brno.
 • Tiande bolest v krku.
 • Karel veliký korunovace.
 • Fasádní hmoždinky.
 • Metody molekulární biologie pdf.
 • Coxsackie a16.
 • Tyrkysová kytice.
 • Pohoří v itálii.
 • Big pláštěnku pro dslr roll up.
 • Visa net česká republika.
 • B e.
 • Jak svádí muž v býku.
 • Binární opce wiki.
 • Kyslík vaznost.
 • 1 denní detox.
 • Ještěd sro.
 • Kachlová kamna s výměníkem hein.
 • Podpora srůstání kostí.
 • Prolaktin deprese.
 • Osvětim vstupenky online.
 • Tejpy praha.
 • Aplikace iphone 7.
 • Arrow season 8.
 • Stipe miocic ryan marie carney.
 • Superdebata eurovolby čt.
 • Antependium.
 • Planeta země dokument.
 • Personální agentura německo.
 • Přesměrování hovorů iphone.
 • Oblečení podle postavy.
 • Řezaná cihla.
 • Tulipán zahradní latinský název.
 • Plat pečovatelky 2019.
 • Opar naplast.
 • Kudzu psychika.
 • Inkvizice synonymum.
 • Zavesny lankovy system.
 • Latex textový editor.
 • Troye sivan wikipedie.
 • Živočichové žijící v symbióze.