Home

Ploskovypuklá čočka

Přisypte čočku, dobře osolte, opepřete a okyselte octem. Pokud se čočka zdá být příliš suchá, podlijte ještě vývarem z čočky a provařte. Pokud je čočka příliš kyselá, stačí ji trochu dosladit cukrem Čočka na kyselo - recept: Opláchnutou čočku namočíme a necháme nabobtnat ve vodě. Pak ji uvaříme doměkka. Na tuku osmažíme dozlatova cibuli nakrájenou na kostičky, zapráším Optika-Ploskovypuklá čočka Ahoj, prosím poraďte jak na tento příklad: Ploskovypuklá čočka zhotovená ze skla s indexem lomu 1,5 má optickou mohutnost 2D. Urči poloměry křivosti optických ploch Jak vypadá ploskovypuklá čočka? Počítám úlohu s ploskovypuklou čočkou. Nevím, zda-li použít vzorec pro objem kruhové úseče či kulové vrstvy. Vypadá jako klasická čočka? nahoře zaoblená? Uzamčená otázka. ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce. Odpovědět Zajímavá 0 před 2957 dny Sledovat Nahlásit

Čočka na kyselo je jídlo tak primitivní a prosté, že se na něj často pod dojmem moderních receptů zapomíná. Přitom je krásným zpestřením doby postní, tedy období protknutého odříkáním. Ovšem vůbec nemám na mysli odříkání ve smyslu odstrčeného talíře doprovozeného slovy tohle já jíst nebudu. O tuhle. Ploskovypuklá šošovka, ktorej guľová plocha má polomer 15cm, vytvorí skutočný, 9 krát zväčšený obraz predmetu. Aká je vzdialenosť predmetu a obrazu od šošovky, ak n S = 1,5 Řešení: Vzdialenosť predmetu od šošovky je 33,3cm, obrazu 300cm. 19. Určite ohniskovú vzdialenosť sústavy, ktorá sa skladá z dvoch.

Klasická čočka na kyselo se sázeným vejcem Recepty na

Tenká ploskovypuklá čočka s poloměrem křivosti 15 cm vytvoří na stínítku skutečný obraz s devítinásobným zvětšením. Index lomu je 1,5. Určete vzdálenost předmětu a obrazu od čočky. Offline (téma jako vyřešené označil(a) medvidek) #2 10. 01. 2011 09:53 medvidek Moderáto Průhledná látka (sklo, křemen, kamenná sůl, plast aj.) omezená dvěma kulovými plochami nebo jednou kulovou plochou a rovinou. Omezující plochy mohou být i nekulové (asférická čočka), přičemž alespoň jedna z obou lámavých ploch není rovinná. V případě, že obě lámavé plochy jsou rovnoběžné roviny, hovoříme o planparalelní destičce (ploskovypuklá čočka) Spojka omezená rovinou a vypuklou kulovou plochou. Ve středu je silnější než na krajích. Viz čočka jsou tvořena skleněnou deskou s rovnoběžnými rovinnými plochami (planparalelní deska), k níž je připojena ploskovypuklá čočka (kulová plocha má velký poloměr) v místě dotyku čočky a desky je tenká vzduchová vrstva proměnné tloušťky, při dopadu světla dochází k interferenci odraženého paprsku od obou stran této.

PPT - Spojka a rozptylka PowerPoint Presentation, free

Dutovypuklá čočka (SŠ) Ploskodutá čočka (SŠ) Vzduchová čočka pod vodou (SŠ) Zobrazovací přístroje, oko (4) Obraz Slunce vytvořený pomocí Keplerova dalekohledu (SŠ) Vzdálenost knihy při čtení bez brýlí (SŠ) Zvětšení mikroskopu (SŠ) Loděnka a dírková komora (SŠ) Divergence laserového svazku (SŠ) Vlnová optika (33 - ploskovypuklá čočka s velkým poloměrem křivosti R - tenká vzduchová vrstva - skleněná deska tloušťka tenké vzduchové vrstvy se spojitě mění, místa o stejné tloušťce vytvářejí soustředné kružnice o středu v bodě dotyku čočky (0 Velice kvalitní optická ploskovypuklá spojka - plano convex. Spojky ( též spojné čočky, konvexní čočky) jsou vždy uprostřed silnější než na okrajích a mají vždy jeden, nebo dva vypuklé povrchy

Čočka na kyselo - Recepty

 1. Optická čočka - ploskovypuklá spojka - plano convex 36x85mm. Velice kvalitní optická ploskovypuklá spojka - plano convex. Spojky ( též spojné čočky, konvexní čočky) jsou vždy uprostřed silnější než na okrajích a mají vždy jeden, nebo dva vypuklé povrchy. Jsou..
 2. Ploskovypuklá čočka ⇒r2 =∞ 1 1 2 ( ) 1 1 12 1 1 1 1,5 1 D 0,5 10 D 5D 0,1 n f n r
 3. Červená čočka je nejen stejně zdravá a plná hodnotných látek, navíc má pár výhod, kvůli kterým si ji oblíbíte také. Pojďme nyní k 10 důvodům, proč bychom měli červenou čočku zařadit do našeho zdravého jídelníčku. Hlavní výhodou červené čočky je rychlá příprava

Matematické Fórum / Optika-Ploskovypuklá čočka

Čočka - recepty na každý den. Recepty.cz - on-line kuchařka, kde najdete dobré rady, jaké jídlo si připravit a jaké si na něj nachystat suroviny Př. 6: Ploskovypuklá čočka Newtonových skel má polom ěr k řivosti 300 cm. Druhý sv ětlý kroužek v odraženém sv ětle má polom ěr 1,5 mm. Ur či vlnovou délku užitého sv ětla. Pokud chceme ur čit vlnovou délku interferujícího sv ětla, musíme spo čítat tlouš ťk 49. Tenká ploskovypuklá čočka z korunového skla o indexu lomu 1,5 má být kombinována v těsném spojení s ploskodutou tenkou čočkou z flintového skla o indexu lomu 1,75 tak, aby soustava působila jako spojka s optickou mohutností 0,5 dioptrie. Jaký má mít rozptylka poloměr křivosti

(ploskovypuklá) čočka má poloměr křivosti 5 m a desátý temný. kroužek má průměr 10 mm. Určete délku vlny dopadajícího světla, jestliže pozorování se provádí ve světle odraženém. Vlnová délka světla je 500 nm.---- To však vede k velké ztrátě světla a celkovému ztmavení obrazu, což může být někdy nežádoucí. Druhou možností je vhodně postavit čočku nebo zvolit jiný tvar než sférický. Pokud by se například obrátila ploskovypuklá čočka k dopadajícím paprskům vypuklou stranou, dojde k výraznému omezení sférické vady jsou tvořený tlustou skleněnou deskou, na které je položena ploskovypuklá čočka -> mezi čočkou a skleněnou deskou je různě tlustá vzduchová vrstva -> dochází k interferenci a na čočce se v soustředních kružních od středu čočky objevují interferenční maxima; poloměr interferenčního kroužku j

Jak vypadá ploskovypuklá čočka? Odpovědi

ploskovypuklá čočka o velkém poloměru křivosti R Obr.: 2 . 28 Měření vlnové délky světla pomocí Newtonových skel: 2. 2. INTERFERENCE SVĚTL A NA TENKÉ VRSTV. Lupa vytváří přímý obraz zvětšený 10-15x. Lupa je dvojvypuklá či ploskovypuklá čočka. Předmět, který pozorujeme lupou, klademe do vzdálenosti menší, než je ohnisková vzdálenost. Slouží pro pozorování makroskopických znaků kolonií. Mikroskop (obr. 7) se skládá z mechanické části (podstavec, stojan a stolek s.

Dvojvypuklá čočka - 19* Dvojvypuklá čočka - 14, 5* Dvojvypuklá čočka - 23, 7* Dvojvypuklá čočka - 96, 5* Dvojdutá čočka - 51, 5* Ploskovypuklá čočka - 7, 5* Ploskovypuklá čočka - 4, 5* Ploskodutá čočka - 5* Vypuklé zrcadlo - 15* Duté zrcadlo - 30* Rovinné zrcadlo; Planparalelní vrstva - 6 x 1 Oční čočka je A)ploskodutá B)ploskovypuklá C)dvojvypuklá D)průsvitná Spravná odpověd je jen C, to dečko by mělo tam taky, že jo? Takže je chyba v otázce Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Oční čočka je ploskovypuklá, plochou stranou obrácená k oku. Tato konstrukce dovoluje vyrobit i okuláry s velmi krátkými ohniskovými vzdálenostmi, přičemž oční pupila zůstává dostatečně vzdálená od oční čočky. Zorné pole Abbeho ortoskopického okuláru je přibližně 40° 11. Při osvětlení Newtonových skel monofrekvenčním světlem vznikají světlé a tmavé Newtonovy kroužky. Třetí tmavý kroužek má průměr 9 mm a ploskovypuklá čočka Newtonových skel má poloměr křivost 10 m. Jaká je vlnová délka světla? [680 nm

Čočka na kyselo - fantastický výsledek zaruče

Lze tedy jejich kombinací sférickou aberaci potlačit (dublet). Pro jednu spojnou čočku lze vliv sférické aberace zmenšit vhodnou volbou jejího tvaru. například pro paprsky přicházející z nekonečna je z tohoto hlediska nejvhodnější ploskovypuklá čočka umístěná vypuklou plochou směrem k přicházejícímu světlu planparalelní deska), k níž je přiložena ploskovypuklá čočka (tj. čočka, jejíž jedna plocha je rovinná, druhá kulová). Kulová plocha má velký poloměr křivosti R . V okolí místa dotyku čočky s deskou vzniká tenká vzduchová vrstvička, jejíž tloušťka se mění a lze ji měnit pomocí přítlaku čočky ke skleněné. ploskovypuklá čočka, dutovypuklá čočka, dvojdutá čočka, ploskodutá čočka, vypuklodutá čočka. Druhy čoček. Čočky, které jsou uprostřed nejširší (na obrázcích a-c), nazýváme spojky. Čočky, které jsou uprostřed nejtenčí (na obrázcích d - f), nazýváme . rozptylky Plankonvexní (ploskovypuklá) čočka má poloměr křivosti 5 m a desátý temný kroužek má průměr 10 mm. Určete délku vlny dopadajícího světla, jestliže pozorování se provádí ve světle odraženém. 2.25 Duhové zbarvení povrchu křídel motýlů z rodu Morpho je důsledkem konstruktivní interference světla odraženého na.

PPT - Zobrazování optickými soustavami PowerPoint

3.7) Ploskovypuklá čočka, jejíž kulová plocha má poloměr křivosti 15cm, vytváří skutečný devětkrát zvětšený obraz předmětu. Jaká je vzdálenost předmětu a obrazu od čočky. Index lomu skla čočky je 1,5. 3.8) Jak bude velká přibližně výška obrazu, který se vytvoří na sítnici oka Newtonova skla tvoří deska, k níž je přiložena ploskovypuklá čočka o velkém poloměru křivosti. Mezi deskou a čočkou vzniká tenká vrstva vzduchu. Interferenční obrazec má podobu soustavy světlých a tmavých kroužků (Newtonovy kroužky). Maximum: 17.4 OHYB (DIFRAKCE) SVĚTLA Ohyb je způsoben vlnovými vlastnostmi světla Newtonova skla jsou jednoduchá zařízení, kterými lze pozorovat interferenci. Jsou tvořena skleněnou deskou (tzv. planparalelní deska), k níž je přiložena ploskovypuklá čočka (tj. čočka, jejíž jedna plocha je rovinná, druhá kulová), viz obrázek Pokud by se například obrátila ploskovypuklá čočka k dopadajícím paprskům vypuklou stranou, dojde k výraznému omezení sférické vady. A nakonec se dá využít rozptylky, která má průběh sférické vady zcela opačný. Díky tomu je možné sférickou vadu značně potlačit vhodnou kombinací spojky a rozptylky (zpravidla. V nejjednodušším případě může jako lupa sloužit jedna tenká ploskovypuklá čočka, jejíž rovinná plocha je obrácena k oku. V této poloze vady čočky nejméně ruší. Lupa může sloužit pro zvětšování pouze v omezeném rozsahu, asi do 40, neboť pak se projevují vady čoček takovým způsobem, že je pozorování.

Ploskovypuklá skleněná čočka má hmotnost 24 440 mg, tloušťku 6 mm a poloměr r=50mm. Jaká je hustota skla, ze kterého je vyrobena? (Ploskovypuklá čočka má tvar kulové úseče.) a) Kolik m2 plechu je potřeba na výrobu kotle tvaru polokoule s víkem o průměru 1,6 m, přičteme-li 15% na spoje a odpad Lupa je dvojvypuklá, či ploskovypuklá čočka. P ředm ět, který pozorujeme lupou, klademe do vzdálenosti menší, než je ohnisková vzdálenost. Vytvo ří se p římý, zv ětšený, neskute čný obraz na téže stran ě, jako je p ředm ět, viz obr. 1 Newtonova skla (viz první obrázek) jsou tvořena skleněnou deskou s rovnoběžnými rovinnými plochami, k níž je přiložena ploskovypuklá čočka s velkým poloměrem křivosti R. V okolí místa dotyku čočky s deskou vzniká tenká vzduchová vrstva proměnné tloušťky a při dopadu světla dochází k interferenci světla. Ploskovypuklá čočka; Obsahuje malou díru, přes kterou proudí vzduch a zabraňuje tak kondenzaci. PXM® light-weight objektiv s duplexní vrstvou; Čočky jsou potažené z obou stran tvrdým povlakem Cera-tec® Vyrobené z velmi kvalitních plastů; Barva: Antraci

Hodinářská lupa ESCHENBACH 7x - Top optikaHodinářská lupa ESCHENBACH 5x - Top optikaFájl:Convex lens flipped image

Čočky - vyřešené příklad

Skleněná ploskovypuklá čočka s poloměrem křivosti r = 14 cm vytvoří obraz předmětu ve vzdálenosti od čočky o 105 cm menší, než je vzdálenost předmětu od čočky. Jaká je vzdálenost předmětu od čočky? [a = 140 cm, 21 cm; b = 35 cm, -84 cm Ploskovypuklá čočka má průměr 6,2 cm a tloušťku 1,3 cm. Určete její hmotnost a povrch. (ρ=2400kg.m−3) 15.2. - Otázka číslo 14 - Objem a povrch komolého jehlanu i kužele 1.) Pravidelný čtyřboký jehlan má podstavnou hranu a = 3cm, odchylka pobočné stěny od roviny podstavy je α=600. Vypočtěte objem a povrch jehlanu. 2. Ploskovypuklá čočka zhotovená ze skla s indexem lomu 1,5 má optickou mohutnost 2D. Urči poloměry křivosti optických ploch. =,. =. φ = + 2 D. =? =

Čočky - základní pojmy - FYZIKA 00

Pokud se obrátí ploskovypuklá čočka k dopadajícím paprskům vypuklou stranou, dojde ke značnému omezení sférické vady. U rozptylky má sférická vada opačný průběh a proto je možné tuto vadu značně potlačit (popřípadě pro některé svazky úplně odstranit) vhodnou kombinací spojky a rozptylky (zpravidla bývají. • je čočka, která rovnob ěžné paprsky m ění na paprsky sbíhavé • tvarem je nejširší uprost řed pr ůřezu a nejten čí na okrajích • v nákresech používáme toto schéma DVOJVYPUKLÁ PLOSKOVYPUKLÁ DUTOVYPUKL

Spojná čočka - Wikipedi

α α′ n1 n2 S Obr.2 2 Zobrazení jedním kulovým rozhraním 2.1 Znaménková konvence Abychom mohli pracovat s veličinami, které se v geometrické optice vysky Čočky Spojka je optická čočka, která mění rovnoběžný svazek paprsků ve svazek sbíhavý. Spojka se od rozptylky odlišuje tím, že je ve svém středu tlustší než na okraji. Používá se například v brýlích pro korekci dalekozrakosti. Typy čoček - spojky dvojvypuklá ploskovypuklá dutovypuklá Schematická značka. Čočka je tvořena z průhledného materiálu Očení čočka je: ploskodutá ploskovypuklá dvojvypuklá průsvitná. Ohnisková vzdálenost čočky je - 50cm. Optická mohutnost této čočky je: 2 D 5 Princip zobrazení spojnou optickou soustavou, kdy se předmět umístěný dále, než činí dvojnásobek ohniskové vzdálenosti, zobrazí.

PPT - ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková

[a´ = -7,5 cm] 7. Oko OKO spojná optická soustava, která na sítnici vytváří obrazy převrácené, skutečné a zmenšené Akomodace (přizpůsobivost) oka oční čočka má proměnlivou ohniskovou vzdálenost, mění se její zakřivení Obr.: a) oko dívající se na vzdálený předmět Obr. ČOČKA • Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy • Čočka je tvořena z průhledného materiálu. Slouží především v optice, ale také v jiných oborech, pro ovlivnění šíření světla v širším smyslu, tj Oční čočka je: A) ploskodutá B) ploskovypuklá C) dvoj vypuklá D) průsvitná. 816. Krátkozraké oko: A) vytváří obraz velmi vzdáleného předmětu teoreticky za sítnicí B) korigujeme spojkami C) má daleký bod v konečné vzdálenosti a blízký bod posunutý k oku D) má blízký bod posunutý od oka. 817

ploskovypuklá. dutovypuklá schéma tenké spojky - pak spojky jsou uprostřed nejsilnější. Spojná čočka. Geometrická konstrukce obrazu předmětu. y / F O / Vlastnosti obrazu předmětu: - obraz je skutečný, převrácený, stejně velký jako. předmět. F. a=2f. y. Spojná čočka Ploskovypuklá čočka má poloměr křivosti 9 m a čtvrtý temný kroužek má průměr 10 mm. Určete vlnovou délku dopadajícího světla, provádíme-li pozorování v odraženém světle Jsou tvořena skleněnou deskou (tzv. planparalelní deska), k níž je přiložena ploskovypuklá čočka (tj. čočka, jejíž jedna plocha.. Novinkou by byly tedy jen v desktopu u disků s 3,5″ plotnami. Tudíž by know-how mělo už existovat a ze skla asi není třeba mít velký strach. Zvlášť když v desktopu by křehkost skla měla. desti čka, na níž leží ploskovypuklá sklen ěná čočka o zna čném polom ěru k řivosti R. Obr. 4.4.- 5. Na vrstv ě mezi deskou a čočkou pozorujeme v odraženém sv ětle interferen ční obrazec v podob ě tmavých (minima) a sv ětlých (maxima) soust ředných kružnic (v propušt ěném sv ětl

Koncentrátorová fotovoltaika V ideálním PV článku s R s ≈ 0 I MP ~ G, U MP ~ lnG Výkon tedy roste rychleji než lineárně a tudíž s radiací rost Komentáře . Transkript . Geometrická optika - Ploskovypuklá čočka . Ploskovypuklá čočka . Ploskodutá čočka . Vypuklé zrcadlo . Duté zrcadlo . Rovinné zrcadlo. Planparalelní vrstva . Hranol, podstava pravoúhlý trojúhelník . Optické vlákno 3. Geometrická souprava pro výuku netradičních pojmů z optiky

Nejlepší recepty s čočkou Recepty na Prima Fres

FYZIKA 9. A + 9. B Vítám vás na nových stránkách. Kontakt: vildajarka@seznam.cz Neboť od tohoto týdne se budeme s některými z Vás scházet ve škole při přípravě k přijímačkám z matematiky, budu již připravovat týdenní plány (ne z hodiny na hodinu) - čočka = těleso vybroušené ze skla, které má větší index lomu n než prostředí - láme světelné paprsky - má dva základní druhy čoček → a, spojky: dvojvypuklá ploskovypuklá dutovypuklá b, rozptylky: dvojdutá ploskodutá vypuklodutá OBR ze sešitu spojka

Čočka (optika

spojky: a) dvojvypuklá, b) ploskovypuklá, c) Objektiv je čočka spojka - obraz přímý, převrácený, zvětšený, obraz se pozoruje okulárem - lupa - obraz zdánlivý, zvětšený, přímý. Vzdálenost mezi objektivem a okulárem se nazývá optický interval. Tubus - trubička, která spojuje okulár a objektiv Ploskovypuklá skleněná čočka má poloměr r = 5,4 cm, tloušťku t = 1,2 cm , hmotnost m = 139,613 g. Určete hustotu skla, z něhož je zhotovena. [ ρ = 2,48 g/cm3] 9.) Kulová úseč, jejíž výška v = 5 cm má objem V = 850 cm3. Určete velikost poloměru koule r, ze které úse ploskovypuklá dvojdutá vypuklodutá Je-li čočka na okraji tenka a ve svém středu je silnější, jedná se o spojku. Je-li čočka na okraji silnější než ve svém středu, jedná se o rozptylku. 5) Kde je předmětové ohnisko u jednotlivých čoček? Čočka (definice, druhy - tlustá/tenká, spojná/rozptylná, ploskovypuklá), význačné body, chod paprsků, znaménková konvence, předmětový/obrazový prostor/vzdálenost, příčné/úhlové zvětšení, konvenční zraková vzdálenost, zobrazovací rovnice pro tenkou čočku Bod X vypadá, jako by byl blíže ke hladině v místě Y Čočky Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. 3 — ploskovypuklá (plankonvexní) 4 — dutovypuklé (konkávkonvexní) Rozptylky: 5-6 — dvojduté (bikonkávní) 7 — ploskoduté.

Lupa - je spojná čočka s ohniskovou vzdáleností f( d. Mikroskop - skládá se ze dvou optických soustav - okulár, objektiv. Objektiv vytváří skutečný, zvětšený a převrácený obraz, který pozorujeme okulárem jako lupo Ploskovypuklá čočka (tj. taková čočka, pro níž 1/r⁻² = 0) má poloměr křivosti 2 cm a index lomu 1,5. Její ohnisková vzdálenost je: a) + 50 cm b) - 50 cm c) - 2 D d) - 20 cm. a. 850. Duté kulové zrcadlo má poloměr křivosti 5 m. Ve vzdálenosti 10 m před zrcadlem je předmět o výšce 1 m. Velikost převráceného obrazu. 5 Druhy spojných čoček dvojvypuklá ploskovypuklá dutovypukláSpojná čočka je uprostřed silnější než na okrajích. Rozlišujeme tři druhy spojek. Spojka dvojvypuklá - obrázek 1, ploskovypuklá - obrázek 2 a na obrázku 3 je spojka dutovypuklá. Zlínský kraj a město spojily síly, hledají využití areálu Baťovy nemocnice Newtonova skla tvoří deska, k níž je přiložena ploskovypuklá čočka o velkém poloměru křivosti. Mezi deskou a čočkou vzniká tenká vrstva vzduchu. Interferenční obrazec má podobu soustavy světlých a tmavých kroužků (Newtonovy kroužky) Má-li čočka příliš velkou optickou mohutnost . Je-li nutno použit rozptýlku . Utváří-li se obraz za sítnici . Oční čočka je čočka . Ploskodutá. Dvojdutá. Dvojvypuklá. Ploskovypuklá. Obraz vytvořeny rovinným zrcadlem je vždy . Převrácený . Skutečný . Zvětšený . Neskutečný . Které z následujících tvrzení o.

2 — ploskovypuklá (plankonvexní) 3 — dutovypuklé (konkávkonvexní) 4 — dvojduté (bikonkávní) 5 — ploskoduté (plankonkávní) 6 — vypukloduté (konvexkonkávní) Rohovka a čočka pomáhají paprsek světla spojit a zaostřit na zadní stěnu oka - sítnici. Toto světlo pak způsobuje chemické přeměny ve. Očení čočka je: ploskodutá ploskovypuklá dvojvypuklá průsvitná. Ohnisková vzdálenost čočky je - 50cm. Optická mohutnost této čočky je: 2 D 5 D 1/2 D -2 D. Okulár mikroskopu: nelze použít jako okulár v dalekohledu neovlivňuje zvětšní mikroskopu je tvořen rozptylkami je spojnou soustavou, zde použitou jako lupa Newtonova skla jsou tvořena skleněnou deskou s rovnoběžnými rovinnými plochami, ke které je přiložena ploskovypuklá čočka.(obr. Mezi deskou a čočkou je vzduchová vrstva proměnné tloušťky a při dopadu světla dochází k interferenci světla odraženého od obou rozhraní vzduchové vrstvy jedno rovné sklo a jedna ploskovypuklá čočka, mezi nimi vzduch, dojde k interferenci -> newtonovy kroužky - měření vlnové délky. Kontrola rovinných a kulových ploch. Na kontrolovanou plochu přiložíme tzv. kalibr, vzniká interferenční obraz. Čím lepší shoda, tím je proužků méně a jsou širš 2 — ploskovypuklá (plankonvexní) 3 — dutovypuklé (konkávkonvexní) Rozptylky : 4 — dvojduté (bikonkávní) Rozptylu jí se, proto se čočka nazývá rozptylka. Paprsek, který dopadá na rozptylku jako by sm ěřoval do ohniska v obrazovém prostoru, se za rozptylkou ší ří.

 • Léčba myomu bylinkami.
 • Dominikánská republika průvodce.
 • Zoner photo studio výřez.
 • Placenta praevia centralis těhotenství.
 • Das mädchen mit dem perlenohrring ganzer film.
 • Desire years and years.
 • Naprosti cizinci netflix.
 • Myška minnie.
 • Šeltie klub cz.
 • Argumentační esej.
 • Krajské dotace pro včelaře 2018.
 • Krokvový závěs 350.
 • Poslední vytáčení medu.
 • Nešťastná láska.
 • Whitesnake koncert 2019.
 • Chemie clanky.
 • Css odkazy.
 • Motodily plzen.
 • Velikost plodu 20tt.
 • Co musí umět zubař.
 • Ipod classic cena.
 • Pečené kuřecí stehno na divoko.
 • Eagles nfl.
 • Španělské komedie.
 • Jak naucit dite usinat samotne.
 • Veje.
 • Jan nepomucký prezentace.
 • Psykedeliska svampar representativa arter.
 • Velikost plodu 20tt.
 • Ještěd sro.
 • Základy vegetariánství.
 • Plumlovská přehrada rybolov.
 • Jak zjistit adresu domu.
 • Aquapalace rekonstrukce.
 • Podložka pod notebook alza.
 • Rámování zrcadel praha.
 • Tisk ostrava centrum.
 • Zoner photo studio 12 free.
 • Overlock lidl recenze.
 • Mayim bialik blossom.
 • Raster to vector image.