Home

Osová souměrnost zápis

Středová souměrnost je zobrazení, které je určeno bodem, který nazýváme střed souměrnosti. Obvykle se značí S. Zápis: S ( S ) : A → A´ Čteme: obrazem bodu A ve středové souměrnosti je bod . Střed souměrnosti je samodružný bod. To znamená, že vzor je totožný s obrazem Osová souměrnost 2 Obrazy útvarů souměrně sdružených podle osy souměrnosti Úkol č. 1: Sestroj k bodu A podle osy souměrnosti o jeho obraz A´. . A A´ A - vzor A´- obraz Zápis: O(o): A → A´ Čteme: V osové souměrnosti podle osy o sestrojíme k bodu A jeho obraz A´. Postup: Bodem A vedeme kolmici p k ose o Osová souměrnost. Osová souměrnost v rovině je shodné geometrické zobrazení v rovině. (Vzor a obraz jsou souměrné podle osy o a obraz je shodný se svým vzorem). V osové souměrnosti platí: Obrazem bodu X je bod X´. Body X a X´ leží na kolmici k ose o. Vzdálenost bodu X od osy o je stejná jako vzdálenost bodu X´od osy o Osová souměrnost Váza je přímkou rozdělena na dvě poloviny. Přímku jsme označili ojako osu. Kdybychom papír s obrázkem přeložili podle přímky o, obě poloviny obrázku by sekryly. Této vlastnosti říkáme osová souměrnost. Přímka ose nazývá osa souměrnosti. Říkáme, že obrázek je souměrný podle osy o

Osová souměrnost. Shodné zobrazení, které je určené osou souměrnosti (o) Př. Narýsujte obraz bodu A v osové souměrnosti s osou o. Zápis: O (o): A A´ (obrazem bodu A v osové souměrnosti je bod A´) Postup: Narýsujeme přímku o a bod A, který na ni neleží. Bodem A vedeme kolmici k ose o, označme ji Osová souměrnost - úvod (Mgr Dana Černíková) V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko Napište nám. Napište ná

Úhly -kompletní zápis. 6.tř Pro žáky. Angry Birds jako krychle apod. Dny vědy a techniky. Děkuju vám všem. Exkurze Praha. Hra s brouky Jump Out! Inf - Sumopaint. Informace. Jak se učit? Kroužky DDM. Modely do geometrie. Osová souměrnost přidáno: 11. 10. 2012 11:45, autor:. Středová souměrnost je, stejně jako souměrnost osová, zobrazení v rovině, které převádí vzory na obrazy. Rozdíl oproti osové souměrnosti je v tom, že překlopení vzoru probíhá přes jediný bod, který nazýváme střed souměrnosti.; Na obrázku vidíte ABC - vzor zobrazený ve středové soměrnosti se středem S na A'B'C' - obraz Osová souměrnost 2 Obrazy útvarů souměrně sdružených podle osy souměrnosti Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dana Černíková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze 1 3.5.3 Příklady na osovou soum ěrnost Předpoklady: 3502 Př. 1: Jsou dány dv ě r ůznob ěžné p římky o, p a kružnice k S r(,).Sestroj úse čku XY tak, aby byla kolmá k přímce o, bod X ležel na p římce p, bod Y ležel na kružnici k a st řed úse čky XY ležel na p římce o Anotace: Pracovní list k procvičení a upevnění učiva - osová souměrnost. Žáci mají za úkol řešit čtyři různé úlohy zaměřené na rozpoznání osově souměrných útvarů, doplnění osově souměrného obrazce a konstrukci obrazu v osové souměrnosti dle dané osy

zápis: Osová souměrnost - EduPag

Jinak u O(AT) taky nemáš napsané, že je to osová souměrnost a provádíš to správně. S( ), kde v závorce je písmeno je dohodnutý zápis pro středovou souměrnost a nemusí to nikdo vypisovat. Stejně tak O() osová souměrnost, T posunutí,. Mgr. Jitka Křičková Gymnázium Kolín červenec 201

Osová souměrnost - Procvičování online - Umíme matik

 1. XIII. Osová a středová souměrnost 1. Určete počet os souměrnosti: a) obdélníku b) čtverce c) kružnice 2. Mají tyto obrazce střed souměrnosti? a) čtverec b) obdélník c) kružnice 3. Rozhodněte, která z následujících tvrzení, jsou pravdivá: a) Rovnostranný trojúhelník má tři osy souměrnosti
 2. Osová souměrnost - test 1. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti
 3. Kvádr, krychle - zápis v sešitě. Osová souměrnost. Převody jednotek. Trojúhelník - zápis. Úhly -kompletní zápis. 6.tř Pro žáky. Angry Birds jako krychle apod. Dny vědy a techniky. Děkuju vám všem. Exkurze Praha. Hra s brouky Jump Out! Inf - Sumopaint. Informace
 4. Nadpis: Osová souměrnost. Podle videa udělej zápis do sešitu - vzor, obraz, osa, osová souměrnost, samodružný bod, osově souměrné body. Do sešitu vypracuj všechny úkoly z videa. V pracovním sešitu Hravá matematika najdi kapitolu Osová souměrnost a vypracuj celou tuto kapitolu

Jiří ŠŤASTNÝ: je mi 18 let a necelý rok žiji za polárním kruhem, 2700km od domova. Pojďte se mnou a nakoukněte, jaké to tu je. Přiblížím Vám můj norský příběh a také se můžete dozvědět, proč je občas dobré atakovat komfortní zónu, nebát se změny a nebo jak vypadá školství v Norsku Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021; Projekty. EU projekty; EVVO. Koordinátor ekologické výchovy; Ovoce a zelenina do škol; Pronájem; Zvonění a přestávky; Žádosti, stížnosti; Organizační struktura; Základní škola 7. třída Matematika 7 osová souměrnost, shodnost Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Osová souměrnost je však generátorem grupy shodných zobrazení. Středová souměrnost na přímce, v rovině či v prostoru se středem v bodě (tzv. střed souměrnosti) je takové zobrazení, které zobrazuje střed na sebe sama a obraz všech ostatních bodů na bod, který s Osová souměrnost Osová souměrnost je shodné zobrazení. Osová souměrnost je dána osou souměrnosti, která dělí rovinu na dvě poloroviny. Odpovídající si body leží na kolmici k ose souměrnosti v opačných polorovinách a ve stejné vzdálenosti od osy. Osovou souměrnost můžeme zapsat: O(o): A A'

Matematika v 6 r

 1. Pro procvičení odkazujeme na následující internetové stránky: http://dum.rvp.cz/materialy/osova-soumernost.html. http://dum.rvp.cz/materialy/osova-soumernost-3.
 2. 13.10. - Osová souměrnost. Do sešitu zapište nadpis Osová souměrnost a datum 13. 10. Dále opište následující body: Osa souměrnosti - rozděluje rovinný útvar na dvě zrcadlově stejné části. Dva útvary jsou osově souměrné, když se po překlopení podle osy souměrnosti zcela překryjí
 3. Osová souměrnost s osou o je shodné zobrazení, které každému bodu X přiřadí jeho obraz bod X´ tak, že platí: 1) pro X o; X´leží na kolmici k ose o a osa o půlí úsečku X´X (tj. oX = oX´ 2) pro X o; X´= X Zápis: O(o): X → X´ X A X A´ o p k OSOVÁ SOUMĚRNOST Z definice víme: 1.A´ leží na přímce kolmé k ose o
 4. There was a problem previewing this document. Retrying... Retrying... Downloa
 5. Osová souměrnost. Vzor a obraz. Osa souměrnosti. Konstrukce obrazu daného útvaru v osové souměrnosti. Osově souměrné obrazce. Středová souměrnost. Střed souměrnosti. Zápis čísel v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti. Zápis čísel v desítkové soustavě ve tvaru a.10n
 6. Osová souměrnost Povrch, objem krychle, kvádru Desetinná čísla Zlomky Rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě kreativita, mezilidské vztahy, Převrácené číslo Smíšené číslo Rovinné útvary - trojúhelník Rovinné útvary - druhy úhlů, trojúhelníková nerovnos

Osová souměrnost a útvary osově souměrné Destinné číslo - destinný zorovnávání destinných čísel, zápis na číselné ose. Zaokrouhlování destinných čísel. Sčítání a odčítání desetinných čísel. Násobení desetinných čísel 10, 100, 1 000 Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště. Kalendář akcí. Fulltextové vyhledáván Zápis souřadnic bodů (cvičení 1 - 5) DESETINNÁ ČÍSLA. Zápis desetinných čísel ; Číselná osa ; Zaokrouhlování ; Procvičování početních operací s desetinnými čísly (hravě) Test na sčítání a odčítání desetinných čísel OSOVÁ SOUMĚRNOST. Osová souměrnost - procvičován Vzorový - kapitola Osová souměrnost Daná je priamka p a v jednej z polrovín vyťatých priamkou p body A, B. Spomedzi bodov priamky p nájdite ten bod X, pre ktorý sa svetelný lúč idúci z bodu A do X odrazí od priamky p do bodu B (uhol odrazu sa rovná uhol dopadu)

Umíme matiku - Zábavné procvičování matematiky onlin

3. týden - Osová souměrnost. Obrázky ve čtvercové síti Materiál obsahuje pracovní list k procvičování učiva o osově souměrných útvarech. Žák bude poznávat osově souměrný útvar ve čvercové síti, určovat osu souměrnosti, dotvářet obrázek znázorněný ve čvercové síti tak, aby byl osově souměrný Středová souměrnost domácí příprava 1. Narýsuj čtverec ABCD se stranou a = 5 cm. Bod E zvol jako střed strany AB. Sestroj obraz čtverce ABCD ve středové. v architektuře, umění a jiných lidských výtvorech. Osová souměrnost je součástí učiva matematiky, se kterou se žáci 1. stupně průběžně setkávají. Mým cílem bylo provést výzkumné šetření u žáků 5. ročníku. Chtěla jsem zjistit, jak jsou žáci schopni využít své získané vědomosti a dovednosti při plněn

Středa 11.11. Zápis do velkého sešitu. Počty řešení rovnice - odpovídají tomu, co již známe: 1) většinou 1 řešení ( pozor např. 5x = 0 /:5.....x = 0) 2) rovnice nemá řešení: a) 0.x = nějaké číslo b) může nám také vyjít řešení, které vyloučí podmínka. 3) rovnice má nekonečně mnoho řešení..... 0.x = 0, to znamená, že řešením je jakékoliv reálné. Shodná zobrazení: osová souměrnost, středová souměrnost a posunutí (jejich nákres a zápis). Vyobrazuje příklady osově a středově souměrných útvarů. Definuje shodné útvary a samodružné body. Uvádí definice vět o shodnosti trojúhelníků spolu s nákresem a matematickým zápisem. Tabulka je určená především. 9. týden - Osová souměrnost. Geometrické tvary Materiál obsahuje sešit s pracovními listy, díky nimž si žáci zafixují základní geometrické tvary. Hrajeme si s tvary Dítě má za úkol najít konkrétní tvar, rozlišit ho v obrázku, použít při kresbě Program Malování - osová souměrnost Praktický úkol - Motýl Zápis do sešitu; ÚKOLY NAVÍC: - Na přesnost - Úprava obličeje; Operační systém. Operační systém Základní popis (studijní text, krátké video, obrázek Šířková pásmovitost klimatu / osová souměrnost. Prostorové uspořádání podnebí na planetě Zemi je závislé na poloze daného povrchu vůči Slunci, na sklonu osy rotace Země vůči rovině oběhu Země kolem Slunce. Mapa ti bude sloužit jako zápis tohoto zeměpisného tématu. Hodnotit, tvořit. Zdroj: Jaroslav Vávra.

Osová souměrnost

Příklad 8: Osová souměrnost podle osy y: Má-li se trojúhelník překlopit přes osu y, je třeba postupně provádět kolmé osové afinity. K určení této afinity použijeme bod , který je deklarován v Draw2D. Jeho počáteční poloha je . Třetí souřadnici prozatím nevyužijeme, první budeme zmenšovat o proměnnou Koef. Osová souměrnost - Hravá matematika - Úhel a jeho osa. str.80-81, Shodné útvary - str.89, Osová souměrnost - str.90 - 97 - Rys - návod v příloze - práce na známky : Anglický jazyk: Unit 4 - naučit se slovíčka. Čist SB str.46+ přeložit do sešit Matematika zábavnou a kreativní formou aneb osová souměrnost z prostředí domova 5.C. Zápis ze schůze dne 20.2. 2020. Datum: 26. 2. 2020. Zápis ze schůze Lichoběžník. Čtyřúhelník, který má jednu dvojici stran rovnoběžnou a druhou různoběžnou, se jmenuje lichoběžník.Rovnoběžné strany se nazývají základny lichoběžníku, ty různoběžné jsou ramena lichoběžníku.Základny lichoběžníku nemohou být stejně dlouhé, potom by se jednalo o rovnoběžník OSOVÁ SOUMĚRNOST. Musíme se vám pochlubit, jak jsme šikovní. :) Dnes jsme se pustili do osové souměrnosti, strávili jsme s matematikou dvě hodiny

Téma: Osová souměrnost (učebnice matematiky 3. díl str. 28 - 39) Pojmy: osová souměrnost (vzor a obraz v osové souměrnosti, osa souměrnosti, samodružný bod, zápis osové souměrnosti), osově souměrné útvary (rozpoznávání osově souměrných útvarů, počet os souměrnosti daného útvaru) Vaše matikářky :- Příklad 2. Jé dán pravidelný pětiúhelník \(ABCDE\). Vepiště do něj rovnostranný trojúhelník \(EFG\) tak, aby bod \(F\) ležel na úsečce \(AB\) a bod.

01_6_zápis_desetinných_čísel: stáhni: 02_6_porovnávání_desetinných_čísel.xls: stáhni: 03_6_porovnávání_desetinných_čísel.flipchart: stáhn d) + osová souměrnost, kde osa o prochází bodem Y u všech příkladů bude rozbor, zápis kounstrukce, konstrukce, počet řešení a zkouška 29. září 202 Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm Vlastnosti. Středová souměrnost s pevně daným středem je sama sobě inverzním zobrazením - složením dvou středových souměrností se stejným středem vzniká identita.. Kromě vzdáleností zachovává středová souměrnost v rovině i orientaci - pokud bylo pořadí vrcholů v trojúhelníku po směru hodinových ručiček, pak pořadí jejich obrazů ve středové souměrnosti. Shodná zobrazení: osová souměrnost, středová souměrnost a posunutí (jejich nákres a zápis). Vyobrazuje příklady osově a středově souměrných útvarů. Definuje shodné útvary a samodružné body. Uvádí definice vět o shodnosti trojúhelníků spolu s nákresem a matematickým zápisem

Osová souměrnost - 2 - Digitální učební materiály RV

 1. - Osová souměrnost - Trojúhelník. Desetinná čísla I (zápis, čtení a rozvinutý zápis) - výklad + test: Desetinná čísla II (rovnost, porovnávání, zaokrouhlování) - výklad + test: Geometrické vzorce pro 6. ročník - test online: IQ test - idnes
 2. VY_32_INOVACE_09_Pracovní list - úhel, trojúhelník, osová souměrnost_02 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400 Anotac
 3. Příklad 4. Sestrojte pravidelný dvanáctiúhelník \(ABCDEFGHIJKL\) o straně délky \(a\) cm, \(a>0\). Rozbor. Obr. 3.4.3 - Náčrtek příkladu
 4. středová souměrnost je speciálním případem otočení o úhel velikosti 180° je-li přímka p' obrazem přímky p v dané středové souměrnosti, pak jsou přímky p,p' rovnoběžné Řešené úloh
PPT - Shodná zobrazení PowerPoint Presentation, free

Osová souměrnost - Naše webovk

Záznam procesu skládání a stříhání, osová souměrnost Obsah čtverce, obdélníku, pokrývání plochy Obvod obdélníku Sčítání a odčítání tři a více čísel ve významu operátorů M-5-3-04 M-5-3-02 Sčítání a odčítání, zápis rovnosti Tvorba souboru objektů podle záznamu Náhoda a zápis čísl 38. týden : Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Český jazyk : Číslovky skloňování dva, oba, 153 - 155: PS 41 - 42, opakování: PS 43 - 4 Uč se zábavně a efektivně! Vytvoř si vlastní hru, kterou pak sdílej s ostatními nebo si zahraj stovky úloh z předmětů, co se učí ve školy i dalších, na které škola zapomíná

Souměrnost - Univerzita Karlov

Geometrie Shodnost, shodná zobrazení Osová souměrnost Geometrie Tělesa Stavby z kostek Závislosti, vztahy a práce s daty Schémata, diagramy a grafy Tabulky, grafy Aritmetika elá čísla Zápis čísel přes tisíc, zaokrouhlování_01 Aritmetika elá čísla Zápis čísel přes tisíc, zaokrouhlování_0 Osová souměrnost - opakování; uč. 2.1 - připomenout si z učebnice, cv. 4 Narýsuj si podobný (větší) obrázek do sešitu a potom sestroj...A; Středová souměrnost; uč. 2.2 - zápis do sešitu rámeček středová souměrnost, zápis z vybarvených rámečků, cv. 1. - narýsuj do sešitu obraz úsečky AB ve středové souměrnosti 9. třída - školní týden 11. - 15. 5. 2020. Matematika pro 9. A. Na tento týden jsem vám připravila opakování středové a osové souměrnosti.; Osová souměrnost - pro zopakování použijte video - osová souměrnost Středová souměrnost - pro zopakování použij video - středová souměrnost Za úkol si doplň stranu 171 v PS a hotovou stránku mi pošli jako fotku. Zápis . Pojmenuj úhel pomocí tří bodů a zahraj si baseball; Pojmenuj úhel pomocí tří bodů a zahraj si baseball; Druhy úhlů. Pojmenuj úhly (přímý, pravý, tupý, ostrý) a zahraj si baseball; Urči velikost vedlejšího úhlu a zahraj si baseball; Odhady velikosti. Odhaduj velikost úhlu a sbírej banány pro opici. Osová souměrnost Mnohoúhelníky - trojúhelník - jednoduché konstrukce - obvod a obsah obdélníku a čtverc

Osová souměrnost - RV

Projekt Geometrie - Osová a středová souměrnost. - formát A4, čistý papír nebo karton, známka jako z testu, podpis, třída, datum, škola 1) namaluj nebo najdi a vytiskni příklady státních vlajek, popiš, souměrnost naznač 2) jiný předmět, obrázek, stavba, značka nebo věc běžného použití - souměrnosti naznač PRO ŽÁKY BAKALÁŘI ROZVRHY KROUŽKY AKTUALITY AKTIVITY PROCVIČOVÁNÍ JÍDELNÍČEK KE STAŽENÍ ODKAZY . Školní aktivity. Snažíme se, aby naše škola byla moderně vybavena učebními pomůckami a aby její prostředí bylo estetické Víš co je to osová souměrnost? Dnes se to v dozvíš. :-) V aritmetice si potom zopakujeme zaokrouhlování. geometrie. učebnice. str. 137 (139) - pročti si horní část stránky. str. 137 (139)/1 nalep do sešitu. str. 137 (139)/2 na fólii. pracovní sešit. str. 43 celá. aritmetik Rozsáhlá sbírka matematických příkladů, cvičení formou výběru z možností. Příklady od základního počítání až po pokročilá témata

Základní škola a Mate řská škola Slatina nad Zdobnicí Registra ční číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona IV/2: Inovace a zkvalitn ění výuky sm ěřující k rozvoji matematické gramotnosti žák ů základních škol sada č. 1 p. č. ozna čení vzd ělávacího materiálu ro č. předm ět název materiálu formát zpracoval/ Osová souměrnost - učebnic str. 79/1; str. 78/řešení - zápis do sešitu - pracovní sešit str. 27/1 - závěrečné opakování - viz Google učebna. DĚJEPIS 27. - 30.4. - Římská republika. Ovládnutí Apeninského poloostrova Římem. Římská armáda (viz google učebna), Meet - 28.4..

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Rych16 Vypracoval, Dne Mgr. Michal Rychtecký, 9.9.2013 Ověřeno (datum) 10.9.2013 Předmět Matematika Třída VI.A Téma hodiny Osová souměrnost Druh materiálu PowerPointová prezentace. osová souměrnost - osa souměrnosti - přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose des. dané hodnoty - porozumí význam znaku - pro zápis zápor. Č. a toto č. vyznačí na čís. ose. Desetinná čísla, zlomky Zkrácený zápis pro osovou souměrnost: O(o) : A A´ Každý bod osy o je samodružný (zobrazí se sám na sebe). Potom narýsuj příklady z videa - tzn. zobrazíš trojúhelník podle osy o, přímku podle osy o, kružnici podle osy o. (celkem tedy 3 obrázky Do sešitu si vypracujte co je to osová souměrnost a co je osově souměrný útvar... učebnice str. 21-22. Na str. 23/1,2,3,4,5. Pořádně si přečtěte zadání a nezapomeňte slabě rýsovat pomocné čáry, které budou kolmé k ose O

Osová souměrnost je určena svou osou. Osová souměrnost je shodnost nepřímá, tj. mění smysl obíhání po obvodu trojúhelníka. Zápis: O( o ): X → X Zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě. Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnosti. Písemné algoritmy početních výkonů. Osová souměrnost. Osa souměrnosti. Osově souměrné obrazce. Trojúhelník. Vnější a vnitřní úhly trojúhelníku

Osová souměrnost. Dnes budeme rýsovat. Připravte si pomůcky: pravítko, trojúhelník, kružítko, tvrdou a měkkou tužku, gumu.. Matematika. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy. Matematika hrou i tradiční procvičování počítání

DUMY.CZ Materiál Osová souměrnost - pracovní lis

čtení a zápis čísel (do 1000, do 10 000, do 100 000, do 1000 000),: čtení a zápis čísel, násobení (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), dělení (2, 3, 4, 5, 6, 7. Osová souměrnost na dálku . O Velikonoce měly děti ze 6. třídy namalovat velikonoční motiv pomocí osové souměrnosti a vyfotit se s obrázkem. Úkol byl dobrovolný a proto dobrovolníkům, co poslali obrázek, moc děkuji. I těm, co se neradi fotí, ale aspoň poslali obrázek Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

Matematické Fórum / Osová a středová souměrnost

STŘ OVÁ SOUMĚRNOST OPAKOVÁNÍ - OSOVÁ SOUMĚRNOST osová souměrnost je shodné zobrazení v rovině, které překlápí vzory přes osu souměrnosti NA ZÁVĚR ZAPIŠ ZKRÁCENÝ ZÁPIS STŘEDOVÉ SOUMĚRNOSTI. SVOJI KONSTRUKCI VYFOŤ A POŠLI NA E-MAIL CERVENA@ZSKASEJOVICE.CZ (NEBO WHATSAPP/MESSENGER/SKYP B Osová souměrnost 1, 1 - Matematika 6.B Matematika 6.B - 2 Matematika 6.B - 3 6_F2 - do 10. dubna, F - 6. INF - zadání témat pro tvorbu prezentací. PŘ - pracovní list - kroužkovci, PŘ - pracovní list - měkkýši, PŘ - zápis - mlži, hlavonožci, kroužkovc - čtení a zápis čísla v desítkové soustav ě- Osová souměrnost- osová souměrnost- shodné útvary- osově souměrné útvary - rozlišuje vnitřní a vnější úhly- dopočítává úhly v trojúhelníku - rozlišuje typy trojúhelníků-. Osová souměrnost, 4.B 02.03.2017. V dnešní matematice si děti vyzkoušely osovou souměrnost v praxi

Osová souměrnost - princip zobrazení - YouTub

Vypracuj tyto dva pracovní listy osová souměrnost 1 a osová souměrnost 2, pokud nemáš možnost tisknout, nevadí, obdobnou situaci si vždy přerýsuj do ŠS. Vzor a obraz vytáhni ořezanou tužkou č. 2, všechny ostatní čáry jsou slabě tužkou č. 3 Osová souměrnost. Převody jednotek. 7. ročník. Celá čísla - znázorňování na číselné ose, početní operace. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, grafy, slovní úlohy. Procenta, úroky - slovní úlohy . Shodnost trojúhelníků - konstrukce (dbát na správný zápis postupu konstrukce, kvalitu rýsování

Téma - geometrie: Osová souměrnost, osově souměrné útvary. Samostudium názorně v učebnici str 67 - 76, provést cvičení v učebnici - str. 74 cvičení, str. 75 cvičení 3 a, d, 4 a str. 76 cv. 5, 6 (překreslete 3 vybrané) Pracovní sešit geometrie - strana 23 - 25 (dobrovolně i 26) Toto je úplné minimum Ostroúhlý trojúhelník - všechny jeho vnitřní úhly jsou ostré (tj. menší než 90°, viz obr. 5) Obr. 5: Ostroúhlý trojúhelník. Pravoúhlý trojúhelník - jeden z jeho vnitřních úhlů je pravý (viz β = 90° na obr. 6), zbylé dva úhly jsou ostré. Stranám, které tvoří ramena pravého úhlu, říkáme odvěsny, strana ležící naproti pravému úhlu se nazývá. Zde najdete zápis z třídních schůzek, které se uskutečnily ve čtvrtek 24. 9. 2020

 • Stavba přehrada nové mlýny.
 • Dragon ball gt online cz.
 • Corel paint shop pro 2018 čeština.
 • Jakub saic fotogalerie.
 • Jak se starat o merunku.
 • Kuře na paprice z pečeného kuřete.
 • Antikvariát co to je.
 • Program na tisk štítků.
 • Jak odstranit skvrny pod očima u psů.
 • Jan nepomucký prezentace.
 • Penzijní připojištění kalkulačka kb.
 • Jak často snáší pštros vejce.
 • Látka na plavky.
 • Osová souměrnost zápis.
 • Vadí nevadí bombuj.
 • Tupperware eshop.
 • Placenta praevia centralis těhotenství.
 • Zdravé piškotové těsto.
 • Jak dlouho vařit kuřecí maso ve vodě.
 • Těhotenská mikina se vsadkou na miminko.
 • Nejlepší thajské masáže v praze.
 • Cas prf uk.
 • Vychytavky v kuchynske lince.
 • Kawasaki klx230.
 • Kamna na pelety a dřevo.
 • Pila jsem v těhotenství.
 • Slaný kino.
 • Maligní melanom prognóza.
 • Marathon run.
 • Průběh recyklace skla.
 • Kg na litry.
 • Jak vyhrat v las vegas.
 • Zkameněliny naleziště.
 • Prodej domácích vajec.
 • Plemena kocek.
 • Lůžkový hospic kladno.
 • Tyrkysová kytice.
 • Psychické poruchy u psů.
 • Porušení zákona o ochraně spotřebitele.
 • Psychologický proud.
 • Zájezd do disneylandu pro dva.