Home

Hmyzožravci zástupci

Eulipotyphla - Hmyzožravci - Insectivore

Současní hmyzožravci jsou velmi rozmanití, někteří z nich připomínají první placentální savce. Do tohoto řádu byly a jsou často odkládány skupiny savců s nejasnými vývojovými znaky, tj. zástupci s nimiž si zoologové stále nevědí příliš rady. Hmyzožravci jsou ploskochodci a mají většinou pětiprsté končetiny HMYZOŽRAVCI: protáhlý čenich, drobné ostré zoubky, živí se převážně hmyzem a jinými členovci, žížalami, měkkýši..) savci -hmyzožravci: hlavní znaky, zástupci. Jednotlivé obrázky slouží jako hlavní ukázky některých zástupců. Názvy jednotlivých druhů lze vymazat a žáci mohou druhy hádat Hmyzožravci -znaky: - Malávelikost těla - Dlouhý štíhlý a pohyblivý čenich - Vynikajícíčich a hmat, u ježkůhlavněsluch Hmyzožravci -zástupci: Ježek Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republik

Hmyzožravci, Insectivora - nejprimitivnější řád placentálních savců. Zahrnuje druhy s jednoduchou lebkou (často bez jařmových oblouků), jednoduchým mozkem s nápadně zvětšenými čichovými laloky a s primitivním chrupem o velkém počtu ostrých zubů (až 48), např. ježky, rejsky, krtky HMYZOŽRAVCI - ZÁSTUPCI Krátká černá srst, špatný zrak, lopatovité přední končetiny, podzemní chodby. Běžný zástupce v R. Samotář, rychlý pohyb, velká žravost. ZAJÍCOVCI Vzhledově se podobají hlodavcům. Neúplný chrup (chybějí špičáky hmyzožravci. Další zástupce - - si vytváří tukové. zásoby a na zimu upadá do . 2. ježek. zimního spánku. Všichni tři zástupci patří do skupiny . Žije zavěšený na stromech, živí se listy, srst má sčesanou dozadu. Dlouhý, lepkavý jazyk má . má na povrchu těla krunýř.. Mlsní hmyzožravci. Jen málo zvířat, která se živí hmyzem, dorůstá větších rozměrů. Někteří hmyzožravci tento problém vyřešili rozšířením jídelníčku. Ježek žije i ve městech a dá se nalákat na nejrůznější potravu včetně masa. Chutě amerických pásovců se zase mění s každým ročním obdobím. Toto. Savci - hmyzožravci. Očekávaný výstup: Charakterizuje hmyzožravce. Urči vybrané zástupce hmyzožravců a zařadí je do hlavních taxonomických skupin. Porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných hmyzožravců. Odvodí základní projevy chování hmyzožravců v přírodě, objasní jejich způsob života a.

 1. Vačnatci (Marsupialia) jsou nadřád savců, který je charakterizován svým způsobem rozmnožování, totiž vývojem mláďat ve vaku.. Je známo přes 320 recentních druhů vačnatců, což je asi 6 % všech recentních savců. Většina volně žijících vačnatců se vyskytuje v Austrálii a okolních ostrovech, další druhy žijí v Americe
 2. Žáci se seznamují se savci, konkrétně s hmyzožravými, letouny, chudozubými a s jejich zástupci
 3. zástupci: PTAKOPYSK (kachní zobák, plovací blány, polovodní) *Poznámka: HMYZOŽRAVCI, známi také pod názvem INSECTIVORA, dříve zahrnovali i BÉRCOUNY (Marcoscelidea), BODLÍNOVITÉ (Tenrecidae), ZLATOKRTOVITÉ (Chrysochloridae) a VYDŘÍKOVITÉ (Potamogalidae). Tyto čtyři skupiny se však osamostatnily a zbylí hmyzožravci.
 4. Znaky, zástupci. stavbou těla se přizpůsobili životu v různém prostředí. hlava protažená v rypáček - čich, hmat. živí se převážně . hmyzem - chytají ho pomocí ostrých drobných zubů. p. lacentálové - mláďata se vyvíjejí v těle samice, mají placentu - spojuje plod s pupeční šňůrou, rodí se dokonale.
 5. V ČR žijí 2 zástupci: Ježek Západní/Východní: Přes zimu spí.. Mají až 10000bodlin dlouhých kolem 20mm Mají 4-10 mláďat.. Jeho potravou je hmyz, žížaly, vejce, ovoce, zelenina.. Váží 400-1900 g.. Pokud je ježek narozen v pozdním létě nestačí se vyvynout. Pro přešití potřbují hmotnost 700g.
 6. Ježek západní (východní) patří do řádu hmyzožravci (Insectivora), nejstarší skupiny dnes žijících savců. Jejich nejstarší zástupci se na Zemi objevili již v době dinosaurů. Tento řád zahrnuje na 30 druhů v Evropě a asi 370 druhů ve světě

Řád: Hmyzožravci Většinou jsou drobní, rejskové a bělozubky patří mezi nejmenší savce vůbec. Živí se převážně živočišnou potravou, jíž vzhledem k rychlému metabolizmu spotřebují velké množství. Zástupci: ježek západní, krtek obecný, rejsek obecný, bělozubka šedá Této orientaci v prostoru se říká echolokace. U všech letounů je nočníaktivita. Mezi letouny patří vrápenci, kteří se živí hmyzem a mají blanitý výrůstek na čenichu. Hmyzem se také živí netopýři. Potravou kaloňů je ovoce. Krví se živí upíři. Naší zástupci jsou zákonem chránění a mají zimní spánek. Pracovní list slouží k upevnění a procvičení učiva o hmyzožravcích. ŠILHANOVÁ, Silvie. Hmyzožravci a letouni. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 24

Hmyzožravci: referát - iReferaty

 1. HMYZOŽRAVCI Další zástupci Bělozubka nejmenší ­ nejmenší savec na světě z hlediska váhy (2 gramy), velikost 4 cm Štětinatec haitský Krtek hvězdonosý ­ díky speciálnímu nosu je schopen čichu i pod vodou a je jeden z nejrychlejších jedlíků na světě ­ ohrožen, protože nedokáž
 2. HMYZOŽRAVCI. Zástupci tohoto na druhy bohatého řádu savců představují nejstarší skupinu dnes žijících vyšších savců.Řád zahrnuje 370 druhů žijících po celém světě. V Evropě se vyskytuje kolem 30 druhů.Rozdělují se do tří čeledí: ježkovití, vychucholovití, krtkovití a rejskovití
 3. ární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy
 4. Hmyzožravci - drobní savci Zástupci: ježek západní, krtek obecný, rejsek obecný Letouni - noční živočichové, zimní spánek, přední končetiny přetvořeny v blanitá křídla, citlivý sluch, ultrazvukové vlny Zástupci: netopýr ušatý, netopýr velký, netopýr parkový, vrápenec malý, kalo
 5. utu, jen 1 nádech /

Na konci spodní křídy ze starobylých všesavců (Pantotheria) se vyvinuli vačnatci a hmyzožravci. Žijící zástupci prastarých hmyzožravců jsou např. tanovití (Tupaiidea) žijící dodnes v Asii, ježci (čeleď Erinaceidae) a dále např. netopýři (Chiroptera) zástupci: kaloň, vrápenec malý, netopýr velký, upír obecný. Řád: HLODAVCI. největší řád savců. malí býložravci. mají charakteristický chrup: nahoře i dole po dvou hlodavých zubech + rostou po celý život, sklovina je jen vpředu. Obr. 5: Hlodáky. velmi rychle se rozmnožují, při přemnožení páchají velké škody. test Biologie - zástupci savců . Autor: Aneta Makovcová (anonym)... vloženo 5.2.2006. Test vyzkoušen 4165 krát, průměrný výsledek je 74.5%. Savec jménem Ježura Australská patří do jaké podtřídy? Hmyzožravci. Chudozubí. Savec jménem Kaloň jedlý patří do jakého řádu?.

StudentShare - studenti sob. Řád Hmyzožravci (Insectivora): vývojový základ dalších řádů placentalů; protáhlá lebka, malá mozkovna, úplný chrup, pět prstů na končetinách, orientace hlavně čichem, jednoduchá echolokace, často žijí v podzemních norách, aktivní za šera a v noci; 4 čeledi Otázka: Savci Předmět: Biologie Přidal(a): spinkova Savci jsou evolučně nejvyspělejší teplokrevní obratlovci. Vytvořili velké množství morflogických a biologických typů, které vedly ke vzniku člověka. PŮVOD : Primitivní předchůdci se vyvinuli v karbonu a permu Ovládli souš, vodu i vzduch VÝSKYT: Hojně rozšířeni po celém světě VELIKOST: několik cm - 30 m. Zástupci: koala medvídkovitá, klokan rudý, vačice opossum. Živorodí - placentálové Mláďata se vyvíjejí v těle samice, rodí se dobře vyvinutá, sají mateřské mléko. Placenta - výživa, zásobování kyslíkem, odvádění odpadních látek. Hmyzožravci Živí se hlavně hmyzem Digitální učební materiál je určen k seznámení žáků se zástupci řádu hmyzožravci, jejich charakteristickými znaky a odlišnostmi . Materiál rozvíjí vědomosti a dovednosti žáků. Je určen pro předmět přírodopis a ročník 8. Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici

Život savců: Hmyzožraví savci — Česká televiz

Vačnatci - Wikipedi

Zástupci: slon africký, slon indický Sudokopytníci - sudý počet prstů (2 nebo 4), kopýtka s paznehty, kostěné parohy, rohy, býložravci nebo všežravci, rodí vyspělá mláďata, samostatná Zástupci: prase, srnec obecný, jelen lesní, tur domácí, koza domácí, velbloud, žirafa, antilopa, hroch, buvol, bizo Za prapředka koní je považován rod Hyracotherium, zástupci tohoto rodu měli velikost dnešního foxteriéra. Sudokopytníci dosáhi rovněž rozmachu opět je dělíme do 3. linií: 1) Suiformes - prasata a hroši 2) Tylopoda - velbloudi a 3) Ruminantia (přežvýkaví) - jeleni, tuři, antilopy, kozy či ovce Žijící zástupci prastarých hmyzožravců jsou např. tanovití ( Tupaiidea ) žijící dodnes v Asii, ježci (čeleď Erinaceidae ) a dále např. netopýři ( Chiroptera ). Hlodavci se objevili na konci paleocénu, už v eocénu byli běžní v Americe i Evropě o látka 34 hmyzožravci o látka 35 primáti 22. o Zástupci užitkových přežvýkavců: Tur domácí o Člověkem dlouhodobě využíván Maso Mléko mléčné výrobky o Rohy o Samice = kráva Jalovice = samice, která ještě neměla tel

Savci - hmyzožraví, letouni, chudozubí - Digitální učební

Brzy je osídlí nejprve zástupci vodního hmyzu jako potápníci, vodoměrky, vážky a znakoplavky, poté obojživelníci, žáby a čolci. Přirozenou kolonizaci těchto živočichů omezíte nebo znemožníte zarybněním. Větší ryby sežerou nejen zdroje potravy, ale i pulce nebo larvy čolků.. řád: hmyzožravci - 5 prstů na před. i zad. končetinách, aktivní za šera, v noci, zimní spánek Zástupci: - ježek západní - rodí se s bodlinami zakryté blánou - rejsek obecný - protáhlý čumák, nejmenší savec - krtci - žijí skoro po celém světě

Vačnatci. Vačnatci (Marsupialia) jsou nadřádem savců, charakterizovaným svým způsobem rozmnožování, totiž vývojem mláďat ve vaku.Známe 260 až 280 druhů vačnatců. Přibližně 200 z nich pochází z Austrálie a okolních ostrovů. Do nedávna se klasifikovali jako jediný řád. Dnes se dělí do dvou, pěti, nebo sedmi řádů Řád hmyzožravci Zástupci: Mamut - vyhynulý, srstnatý, tundry Žijící: sloni . Savci 5 africký Indický Velikost 3,5 m vysoký 3 m vysoký Uši větší menší Chobot 2 prsty proti sobě 1 prstík Kly delší zahnuté jemně prohnuté, menš Hmyzožravci 1) znaky 1) primitivní savci 2) hlava protažená v ryp&ek . 5) velké ušní boltce, malé oži 6) zimu pFespávají (jeskyn¿, šachty, püdy) 7) chrán¿ní! 3) zástupci 1) netopýr velký 2) netopýr ušatý 3) vrápenec blanité vyrustky na ¿enichu 4) kaloni tropy Asie, Afriky pFenos nebezpe¿ ných vir Primáti (Primates) jsou řádem poměrně primitivních placentálních savců, který zahrnuje lemury, opice a lidoopy, včetně člověka.Slovo primát pochází z latinského jména Primates, což je množné číslo od primas (jeden z prvních, znamenitý, vznešený). Českým synonymem jsou nehetnatci.Tento řád čítá na 350 druhů..

Další zástupci chudozubých: Pásovec devítipásý (Amerika) Pásovec štětinatý (Jižní Amerika) Chudozubí Hmyzožravci Vývojový základ ostatních placentálů. U nás 3 čeledi: Ježkovití - na hřbetě a bocích těla pesíky přeměněné v ostny, podkožně svalový vak umožňuje svinutí a naježení Zástupci: čáp bílý - dlouhé tahy - jižní Afrika čáp černý - zimoviště pod Saharou - Jacobsonův orgán - vnímání pachu - hmyzožravci, šelmy, kopytníci - sluch - boltec - střední ucho - 3 sluchové kůstky - nejdokonalejší sluch - letouni a kytovc S bělozubkou nejmenší (S. etruscus) mohou, co do velikosti, soupeřit i jiní hmyzožravci, jejichž průměrná hmotnost je jen nepatrně vyšší. Jsou to málo známý rejsek nejmenší (Sorex minutissimus), který žije v severní Evropě a Asii a váží 1,5-4,0 g a rejsek drobný (Sorex hoyi), jehož váha se pohybuje od 2 do 4 g

Čeleď: lenochodovití tříprstí (Bradypodidae) - Three-toed sloths Bradypus tridactylus Linnaeus, 1758 - lenochod tříprstý (syn. Ai) - Pale-throated Three-toed Sloth (syn. B. cuculliger) Bradypus variegatus Schinz, 1825 - lenochod hnědokrký (syn. l. kápový) - Brown-throated Three-toed Sloth (syn. B.infuscatus) Bradypus torquatus Illiger, 1811 - lenochod černopásý - Maned Three. vačnatci hmyzožravci placentálové zástupci čenich připomíná kachní zobák, ale je měkký mezi prsty plovací blána žije ve vodě, ale hnízdo staví na souši - jakýsi hrad plochý ocas slouží jako kormidlo ptakopysk podivný. 1. Hmyzožravci. Primitivní skupina. Přizpůsobeni různým prostředím. Rypáček (čich, hmat), drobné ostré zuby, potrava hmyz. Zástupci: krtek, ježek, rejsek. 2. Letouni. Aktivní pohyb ve vzduchu - končetiny přeměněny v křídla, tenká látací blána. Orientace v prostoru - echolokací (= vysílání ultrazvuk. signálů a. Důležité ekosystémy a struktura jejich společenstev Ekosystém LES Ekosystém LES původně na většině území střední Evropy jako klimaxový typ vegetace v nižších polohách lesy listnaté ve vyšších polohách lesy smíšené až jehličnaté dnes u nás lesy zaujímají 33,3 % rozlohy území, tj. asi 26 300 km2 Ekosystém LES Ekosystém LES Ekosystém LES Ekosystém LES.

Zástupci: klokan obrovský, koala medvídkovitá (úzká potravní specializace), vačice opossum Úkol: V učebnici si prostuduj další informace o zástupcích - str. 16 Zdroj 2) Ježura. má místo srsti ostny; silné hrabavé nohy zakončené dlouhýmy drápy; lepkavý dlouhý jazyk; noční tvor; žije na souši; je schopná se v případě útoku zahraba

Savci (Mammalia) - Biomach, výpisky z biologi

téma. dvojice (1x trojice) 1. Ptakořitní - charakteristika, zástupci. Martin S. Martin M. 2. Vačnatci - charakteristika, zástupci. Petr. Becky. 3. Savci - Ptakořitní,vačnatci,bércouni a hmyzožravci. Kdo napsal knihu Savci - Ptakořitní,vačnatci,bércouni a hmyzožravci? Autorem je Autor nezjištěn. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih

Video: Hmyzožravci - Ježkovit

Ježek západní a východní - horský web Treking

Letouni (řád Chiroptera) jsou ssavci (Mammalia), jichž tělo všecko přizpůsobeno jest letu.Mají především kosti předních končetin kromě palce velice prodlouženy a blánu létací (patagium).Tato jest napjata od ramene k palci, mezi ostatními čtyřmi prsty přední končetiny, pak od pátého prstu k nožkám zadním a konečně mezi těmito a ocasem, ovšem je-li tento jak. Kategorie: Biologie Typ práce: Zápisky z hodin Škola: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248, Čáslav Charakteristika: Savci jsou vývojově nejpokročilejší obratlovci.Vyvinuli se počátkem druhohor již v triasu, největší rozvoj v třetihorách, na konci třetihor a na počátku čtvrtohor někteří vymřeli hmyzoŽravci: starobylÁ primitivnÍ skupina savcŮ. znaky: hlava protaŽena v rypÁČek. mnoŽstvÍ ostrÝch drobnÝch zubŮ. lovÍ hmyz. zÁstupci: krtek obecnÝ: pŘizpŮsoben Životu pod zemÍ, dokonalÝ systÉm chodeb, zakrnĚlÉ oČi, vÝbornÝ Čich. rejsek obecnÝ

hmyzožravci - subprimátní formy - dnes je připomíná tana (taková malá veverka) Předchůdci dnešních lidoopů a člověka se oddělili asi před 15 mil. let. Zástupci rodu Australopithecus žili v jižní a východní Africe před 3 - 1 mil. let v nejranějším pleistocénu. Dělí se na několik druhů, z nichž některé. Hmyzožravci Výsledky molekulárních studií na řádové úrovni se často dobře shodovaly s klasickou taxonomií. K výjimkám patřili hmyzožravci, které molekulární analýzy nikdy nepotvrdily jako monofyletickou skupinu. Srovnání s damany se může jevit jako nadsazené, ale současní zástupci jsou již jen pozůstatky.

Hmyzožravci. Dospělí se živí hlavně hmyzem. dobrý čich zkrácený Specifika 1 pár mléčných bradavek Srst bez podsady zástupci Lemur, komba Makak, kočkodan, pavián Opice: ploskonosé, úzkonosé (kočkodan, makak, pavián), lidoopi( šimpanz, orangután, gorila). Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

Vypočítejte tento matematický příklad a vložte výsledek. Zaslat nové heslo; Návštěvní knih 8. Ročník. 1. SAVCI, vnitřní stavba těla savců (7).doc (44032) 2. VEJCORODÍ SAVCI.doc (26 kB) 3. VAČNATCI, HMYZOŽRAVCI.doc (28,5 kB) 4. LETOUNI, CHUDOZUBÍ. zástupci : labu ť velká, husa řád hmyzožravci - jsou považováni za nejstarší placentální savce , z nichž se vyvinuly ostatní řády - primitivní chrup (velké množství ostrých zub ů) zástupci: ježek, krtek, rejsek řád letouni - mezi prsty p ředních kon četin je létací blán Hmyzožravci: Mimořádně žraví, zahubí mnoho hmyzu, aktivní převážně za šera a v noci, mají rypáčkovitě protaženou hlavu, rodí holá, nevidomá mláďata velká spotřeba potravy, aktivní i v zimě, užitečná složky ekosystému, zástupci: Rejsek malý, rejsek obecný, bělozubka šedá; c) Krtkovití - podzemní.

Hmyzožravci a letouni - Digitální učební materiály RV

Písemné práce: vždy oznámeny předem - jak v hodinách Př (probrané téma), tak v Bakalářích - nepřítomní žáci si písemnou práci musí doplnit - po vzájemné dohod Hmyzožravci: Štětinatec patří mezi hmyzožravce, jednoho z nejstarších řádů mezi savci, který vznikl někdy na počátku druhohor před 220 miliony let. Do tohoto řádu byly a jsou však často odkládány skupiny savců s nejasnými vývojovými znaky, tj. zástupci s nimiž si zoologové stále nevědí příliš rady Hmyzožravci byli v potravě lišky zastoupeni v 7,69 % žaludků. Z této skupiny byl určen krtek obecný, rejsek obecný, rejsek malý a bělozubka šedá.. Zástupci šelem byli určeni v 3,08 % žaludků

WELCOME - Zvířátka - Ježe

zástupci: klokan rudý; koala medvídkovitá (potravní specialista - žere jen listy eukalyptu - blahovičníku) vačice opossum. ďábel medvědovitý. vakovlk, vakoveverka, vakorejsek, vakomyš,.. nadřád: Placentálové; mláďata se vyvíjejí v děloze, živí se pomocí placenty (z matčiny krve) řád: Hmyzožravci. Z rétu jsou nálezy z Anglie doloženi i první zástupci primitivních savců (hmyzožravci). Ve středním triasu (asi před 235 miliony let) se zřejmě na území dnešní Jižní Ameriky také objevují první praví dinosauři, kteří tvoří dominantní formu suchozemské megafauny po dobu následujících 170 milionů let (až do. Početní jsou zástupci praptáků ze skupiny Enantiornithes. K drobným savcům přibývají zejména hmyzožravci, ve svrchní křídě se objevují předchůdci kopytnatců, šelem i primátů. Objevují se také první větší druhy savců, jako Repenomamus z Číny a Didelphodon z USA

hmyzožravci: referá

Savci — Hmyzožravci, Letouni — charakteristika, zástupci Savci — Hlodavci, Zajícovci — charakteristika, zástupci Savci — Šelmy — charakteristika, zástupci - zástupci: lvíček zlatý, malpa kapucínská, vřešťani, chápani - nadčeleď ú z k o n o s í: africké a asijské opice - zástupci: kočkodani, hulmani, paviáni, makak rhesus - nadčeleď l i d o o p i - zástupci: orangutan, gibboni, šimpanzi, gorila + čeleď Hominidae - člověk řád: Chudozubí (Edentata) - Amerika, redukce zub Digitální učební materiál Savci-placentálové 3 Mgr. Simona Valošková září 2013 homodontní (stejnocenné ) zuby ve větším počtu spodní čelist stejné délky jako horní nesouměrná lebka s jedním dýchacím otvorem nad rostrem tukové těleso - slouží k přenosu zvuku rozmanité hlasové projevy zástupci: VORVAŇ DELFÍNOVEC (sladkovodní) DELFÍN KOSATKA DRAVÁ (loví. V roce 1922 byly díky studii anatoma Wilfreda Le Gros Clarka přeřazeny mezi primáty, jako jejich nejprimitivnější zástupci, kde tvořily přechodný článek mezi hmyzožravci a poloopicemi. V následujících letech měli některé autority pochybnosti o této fylogenetické větvi a nakonec vyřadily tany z primátů Další zástupci chudozubých ; Pásovec devítipásý (Amerika) Pásovec štetinatý (Jižní Amerika) 15 Chudozubí Mravenecník velký Lenochod dvouprstý 16 Hmyzožravci. Vývojový základ ostatních placentálu. U nás 3 celedi ; Ježkovití na hrbete a bocích tela pesíky premenené v ostny, podkožne svalový vak umožnuje svinutí a.

Placentálové - Hmyzožravci :: Gymnázium Nad Alejí, T

Řád: Hmyzožravci jsou považováni za nejstarší placentální savce , z nichž se vyvinuly ostatní řády, primitivní chrup (velké množství ostrých zub ů) zástupci: ježek, krtek, rejsek Řád: Primáti přizp ůsobeni k životu v korunách strom ů, drápy p řem ěněné na ploché neht Poznávačka živočichů - sekunda + tercie 2015: Poznámka - seznam obsahuje převážně české běžné či pro člověka významné zástupce. U obratlovců jso Zástupci: (vypiš si je z učebnice) ZAJÍCI - stavbou těla a způsobem života se podobají hlodavcům - mají hlodavé zuby, ale v horní čelisti mají 2 páry řezáků. Zástupci: zajíc polní - mláďata se rodí dobře vyvinutá, osrstěná a vidí, brzy po narození běhají. králík divoký - má kratší uši i přední končetiny.

Zástupci čeledi se vyskytují na Madagaskaru a v severní polovině Jižní Ameriky, východně od And. Dříve byly do této čeledi řazeny i afrotropické želvy rodů Pelomedusaa Pelusios, dnes Potravou této zmije jsou drobní savci, zejména hlodavci a hmyzožravci Vyučující k dosažení tohoto cíle použije tuto prezentaci, v tomto případě nazvanou Vše má svůj řád V. Autor: Jitka Dvořáková Datum vytvoření: říjen 2012 Jazyk: čeština Vzdělávací oblast: člověk a příroda Obor: přírodopis Průřezové téma: environmentální výchova Tematický okruh: ekosystémy Učivo: systém. Digitální učební materiál Savci-placentálové 4 Mgr. Simona Valošková září 2013 * * * * Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0606 Název programu OP 1.5 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu Inovace vzdělávacího procesu Číslo materiálu VY_32_INOVACE-4-11-BIO-19 Název školy Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Autor. 01_čísla_do_10_000.doc: stáhni: 02_porovnávání_čísel.doc: stáhni: 03_čísla_do_10_000-porov.doc: stáhni: 04_převody_jednotek.doc: stáhni: 05_dělení.do Sudokopytníci jsou velmi úspěšným řádem savců, které spojuje do jedné vývojové linie úprava končetin. Vychází z funkčního uplatnění dvou prstů - třetího a čtvrtého, mezi nimiž prochází osa končetin. Tyto prsty mají na konci rohovitá kopyta a nesou celou hmotnost těla

1 - vsb.c

V chrupu měly čtyři řezáky, jeden špičák, čtyři premoláry a pět molárů. Lebku měli protaženou, podobnou dnešním zástupcům řádu hmyzožravci [Insectivora]. Způsobem života patřili zástupci tohoto řádu mezi šelmy, které se živily menšími obratlovci a možná i vejci plazů Stavba těla, rozmnožování, význam a hlavní zástupci nejdůležitějších řádů: vejcorodíí vačnatci hmyzožravci letouni hlodavci zajícovci šelmy ploutvonožci sudokopytníci lichokopytníci chobotnatci kytovci primát

PPT - Hmyzožravci PowerPoint Presentation - ID:3540847Savci - referáty :: Koblizek-vyuka

Koupit Koupit eknihu. Zoologická encyklopedie je velkolepým průvodcem živočišnou říší. Vede čtenáře světem nejrozmanitějších druhů zvířat - od největšího savce světa - plejtváka obrovského, po droboučké, stěží viditelné broučky, mušky, pavoučky a jiné bezobratlé, od nejznámějších zvířat kolem nás po druhy exotické, záhadné, a dokonce tepr ve v. Vejcorodí savci. Savci (Mammalia) jsou třída obratlovců, která se v současné době vyskytuje téměř po celém světě. Jejich hlavním spojovacím znakem je výživa mláďat produktem modifikovaných kožních žláz, tedy kojení mláďat (mléčné žlázy - latinsky mammae - odtud název Mammalia) Savci > Témata > Vejcorodí a vačnatci > Vejcorodí Nejvýznamnější zástupci : kachna divoká, polák chocholačka, husa velká, berneška tmavá a labuť velká. Z rybožravých se k nám v zimě občas zatoulá morčák velký. Řád potápky sdílí s Potrava: rozličná - výhradní hmyzožravci, jiní pouz mezi některými zástupci.) Seznam uvedených zástupců hlodavci, piky, hmyzožravci, ptáci kamenité suché stepi, hory do nadmořské výšky 4800 m n. m. úbytky: trávení pik v Číně (po pozření otrávené piky se také otráví) VIDEOpřednášky na téma ploštěnci. Dozvíte se , jak a kde žijí, jak se rozmnožují, čím se živí, kde je najdete v přírodě a jaké jsou jejich nejrozšířenější zástupci. Připraveno ve spolupráci se ZŠ Elementária www.elementaria.cz Hrajte vědomostní DOMINO a vyhrajte výbavu do školy ZD

PPT - Označení DUM 19 - 03 - Fa - DUM PowerPointPPT - SAVCI - shrnutí PowerPoint Presentation, freePPT - SAVCI - shrnutí PowerPoint Presentation - ID:3184878

zástupci: netopýr velký, netopýr ušatý kaloni, vrápenci, vampí ři a upí ři Hmyzožravci − předch ůdci ostatních skupin savc ů − živí se hmyzem, aktivní v noci − orientace čichem zástupci : Ježek - schopnost sto čit se do klubí čka, zimní spánek - ježek východní a západn První zástupci tohoto tvora o velikosti medvěda se objevili v době před asi 60 miliony let, tedy zhruba 6 milionů let po vymírání na konci křídy. Menší primáti, hlodavci, letouni, šelmy nebo hmyzožravci by ale mohli být značně početní a rozmanití,. Obecně Ptáci jsou dvojnozí teplokrevní vejce snášející obratlovci, vyznačující se především opeřením, křídly vyvinutými z předních končetin a dutými kostmi. Celkem je známo asi 9600 jejich druhů.Ptáci se podle nejnovějších výzkumů vyvinuli z drobných teropodních dinosaurů v průběhu jury, přičemž nejznámějším raným ptákem je pozdně jurský. Zárodek se vyvíjí v břišním kožním vaku (ježura) či v hnízdě (ptakopysk) zahřívané samicí (mláďata nemohou mléko sát aktivně kvůli zobáku → samice leží na hřbetě a mléko vytéká z mléčných políček → mláďata oblizují) ježura australská -trubicovitě protáhlá obličejová část, dlouhý. Vačnatci, Marsupialia - řád savců zahrnující druhy, jejichž zárodek není během nitroděložního vývoje vyživován placentou.Výjimku tvoří pouze bandikuti (čeleď Peramelidae); placenta v těle samice je však funkční pouze jeden až dva dny.Mláďata vačnatců se rodí velmi nedokonalá, ve stadiu embrya, a vývoj dokončují ve vaku na břiše samice

 • Kanárské ostrovy bílý písek.
 • Yamaha r n301 usb.
 • Přátelé emma.
 • Video editor bez vodoznaku.
 • Cohiba behike.
 • Hlíznaté pokojové rostliny.
 • Autobusy modely časopis.
 • Koťata české budějovice.
 • Kryštof hádek přítelkyně 2018.
 • Bolest rodidel v těhotenství.
 • Jméno na w.
 • Nosní polypy.
 • Inwałd park cennik.
 • Divx download.
 • Slavnosti města nový jičín 2018 program.
 • Mnohonožka jak se zbavit.
 • Pohádky o čertech kniha.
 • Profi nůžky na živý plot.
 • 15 věcí kterých se musíte vzdát abyste byli šťastní pdf.
 • Bolestivá příušní žláza.
 • Kdy jít na gyndu potvrdit těhotenství.
 • Albert recepty.
 • Přídavná jména měkká tvrdá přivlastňovací cvičení.
 • Harmonet cena.
 • My prom.
 • Pasta pro kočky na chlupy.
 • Formula racer.
 • Bujarník yohimbe zkušenosti.
 • Samotářské včely.
 • Samovulkanizační páska obi.
 • Dum fotografie.
 • Day ticket vienna.
 • Photoshop vektor.
 • Honda accord 2.4 bazar.
 • Petra jordánsko bezpečnost.
 • Imitace kamene obi.
 • Svět bot rieker.
 • Karcinom štítné žlázy příznaky.
 • Citace článku.
 • Americká snídaně praha.
 • Iphone 4 bazos.