Home

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb masáže

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je zřízen podle § 74 a § 75 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.Registr obsahuje informace o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb je v souladu s ust. § 70 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů součástí Národního zdravotnického informačního systému a spravuje jej ministerstvo zdravotnictví, pověřilo správou jednotlivých částí další subjekty jako např Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická.

Mapa poskytovatelů - Národní registr poskytovatelů

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je zřízen podle §§ 74 a 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče v České republice Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je zřízen podle §§ 74 a 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Registr obsahuje informace o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách Události. Petr Panoška upravil(-a) zdroj Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb datové sady Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb před 19 dny. Petr Panoška upravil(-a) zdroj Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb datové sady Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb před 1 měsícem. Petr Panoška upravil(-a) zdroj Národní. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb NRPZS poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb; S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221. se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, profesních a odborných společností: NOP Prevence pádů a postup při zraněních způsobených pády

1) Národní registr poskytovatelů podle § 74 a násl. zákona. Do tohoto registru budou poskytovatelé zdravotních služeb a příslušné správní orgány povinni předávat tyto údaje: a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb Stanovisko k platbám pojištěnců u poskytovatelů zdravotních služeb za poskytnutí zdravotní služby. Následující text shrnuje základní informace týkající se otázky, za jakých podmínek může poskytovatel zdravotních služeb po pojištěncích žádat platbu v souvislosti s poskytnutím zdravotní služby, a to zejména takové zdravotní služby, která je plně nebo. Nově byl zprovozněn Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS). Poskytovatelé zdravotních služeb mají povinnost do NRPZS předávat údaje. Tato povinnost vyplývá z ust. § 75 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění. Národní zdravotní registry, Národní registr poskytovatelů, Národní registr zdravotnických pracovníků a Národní registr hrazených zdravotních služeb. 25. V § 72 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní: g) Národní registr hrazených zdravotních služeb,. 26. V § 73 odst. 1 písm

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS

Vítáme vás na nových webových stránkách ÚZIS ČR. Doufáme, že zde rychle a jednoduše naleznete potřebné informace a dokumenty, ať už jste zdravotnický profesionál, novinář nebo zástupce široké veřejnosti Národní registr hrazených zdravotních služeb (dále jen Registr) je právně zakotven v novele Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, dále jen Zákon o zdravotních službách, a to zákonem č. 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/201 Počet výsledků: 0 Zdroj dat: Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb a Národní registr hrazených zdravotních služeb. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. 2020 | Prohlášení o používání cookies . Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie..

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) jako plošný registr evidující všechny typy posktovatelů zdravotních služeb a jejich základní charakteristiky. Vedle vlastní evidence registr umožňuje analýzu časových trendů a dynamiky v počtech poskytovatelů Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb Seznam může sloužit pro vyhledání psychiatra, klinického psychologa, psychoterapeuta a dalších odborníků podle místa výkonu praxe. Centra duševního zdraví pro dospěl Klíové oblasti aktivit ÚZIS R Správce Národního zdravotnického informaního systému (NZIS) Národní onkologický registr (klinický epidemiologický registr) Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb Národní registr hospitalizovaných Národní registr reprodukního zdraví (sluující registr /Národní registr -rodiek, novorozenců, vrozených vad Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů Poradenské centrum pro celiakii a bezlepkovou dietu Seznam lékařů, kteří přijímají nové pacienty Zdravotnická dokumentace - zrušená zdravotnická zařízení.

Síť zdravotních služeb, infrastruktura, dostupnost Epidemiologie Data populační Zdravotní pojišťovny Národní registr zdravotnických pracovníků Národní registr hrazených zdravotních služeb Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb DATA REFERENČNÍ Náklady - úhrady Data administrativní Personální kapacit Závazné pokyny NZIS 051_20120701 Národní onkologický registr 9 / 47 řetězce (název diagnózy, název poskytovatele zdravotních služeb a oddělení, kde byla provedena léčba). 6. Popis obsahu jednotlivých sledovaných údajů 6.1 I. část Hlášení Tuto modře podtištěnou část vyplňuje poskytovatel zdravotních služeb, kter apod., zůstala pravidla nezměněna. Naopak přibyl další registr - Národní registr hrazených zdravotních služeb (§ 77a zákona o zdravotních službách), þímž byl sběr dat dále zintenzivněn. Ministerstvo bylo touto novelu pověřeno zřídit Ústav (§ 70 odst. 3 zákona o zdravotních službách) jako správce NZIS Vymezení NZIS. NZIS byl zřízen zákonem č. 372/2011 Sb. Hlava III §70: (1) Národní zdravotnický informační systém je jednotný celostátní informační systém veřejné správy určený . a) ke zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti poskytovatelů a jejich ekonomice, o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví. Národní registr zdravotnických pracovníků - profesionálové v intenzivní péči Data NRZP k 22. pouze pokud poskytovatel zdravotních služeb v NR-ZP uvedl, poskytovatelů nemocnic akutní péče, pouze 56,5 % (15 064 z 26 676) poskytovatelů ambulantní péče a pouze 55,8 % (1 326 z 2 376) poskytovatelů ostatních typů.

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Povinnost poskytovatelů zdravotních služeb. Foto: archiv kraje Pro veřejnost bude Národní registr poskytovatelů zpřístupněn pravděpodobně v průběhu července, srpna 2014. Vzhledem k situaci, která panuje kolem tohoto registru, ne vinou krajských úřadů, si dovolujeme upozornit, že do doby provedení revize dat vložených. Tato stránka představuje reportingové nástroje a aktuální datový servis ve významných oblastech psychiatrické péče, který vznikl spojením datové základny Národního zdravotnického informačního systému (Národní registr zdravotnických pracovníků, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, Národní registr hrazených zdravotních služeb a dalších registrů) Národní registr poskytovatelů § 74 (1) Národní registr poskytovatelů obsahuje strukturované údaje o poskytovatelích, a to a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb, b) údaje o odborném zástupci v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb Seznam smluvních poskytovatelů zdravotní péče ; Seznam smluvních poskytovatelů zdravotních služeb Seznam smluvních poskytovatelů zdravotních služeb řazený podle názvu, aktuální stav k 1. 10. 2020 vysoce intenzivní péče, je Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS). NRHZS obsahuje data zdravotních pojišťoven v hospitalizační i ambulantní oblasti včetně kompletních dat o vykázaných diagnózách, procedurách a léčbě; v současnosti jsou data k dispozici v letech 2010-2019, což poskytuj

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb NZI

 1. 32.a) Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. (jaké údaje se do něho zaznamenávají, co obsahuje a kdo předává údaje). b) Je poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče a poskytovatel zdravotnické záchranné služby povinen zpracovat traumatologický plán
 2. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb je v souladu s ust. § 70 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a Stížnosti proti postupu poskytovatele zdravotních služeb Při vyřizování stížností je postupováno dle Pravidel pro přijímání a vyřizování.
 3. Národní zdravotní registry a další registry zařazené do NZIS. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) Národní registr zdravotnických pracovníků (NR-ZP) Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS) Národní onkologický registr (NOR) Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP
 4. Národní soustava povolání Databáze povolání spravovaná MPSV. Seznam agentur práce; Zdravotnictví. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb; Registr léků a lékáren, databáze klinických studií Informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Seznam členů České stomatologické komory Vyhledávání zubních.
 5. Příslušný správní orgán zaznamená udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen Národní registr poskytovatelů) a prostřednictvím tohoto registru zapíše příslušné referenční údaje.
 6. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb; Lékařská pohotovostní služba; Zdravotnická záchranná služba; Zdravotnická dopravní služba; Lékárny s pohotovostní službou; Zdravotní péče a prevence - koncepční záměry; Hygienické stanice v Praze; Protidrogová prevence; Granty hl. m. Prahy; Informace pro pacient

NRHOSP Národní registr hospitalizovaných NRPZS Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb NZIS Národní zdravotnický informaní systém odst. odstavec OLÚ odborný léþebný ústav OPS odborná pracovní skupina (zřízena dle 435/2004 Sb. §7, odst. 3) OSSZ Okresní správa sociálního zabezpeþen Národní registr poskytovatelů, Národní registr zdravotnických pracovníků a Národní registr hrazených zdravotních služeb. 25. V § 72 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele.Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) - Národní zdravotní registry, Národní registr poskytovatelů, Národní registr zdravotnických pracovníků a Národní registr hrazených zdravotních služeb Předpis č. 372/2011 Sb. Znění od 24. 4. 201

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb Mapa

Telefon +420 378 609 676 | Mobil +420 602 259 019 | Email info@tisdent.cz | Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS), vedený Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR Evidence zemědělského podnikatele (EZP), která je vedena Ministerstvem zemědělství Č doposud ve fázi příprav či pilotních verzí (viz Národní registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) a ostatní navazující tzv. Národní registry (NZIS)) Data od VZP ČR lze považovat za údaje pro celé Česko, nejen za pacienty největší české zdravotní pojišťovny

Centrum zdravotních a sociálních služeb města Příbrami by mělo nově vzniknout reorganizací v oblasti poskytování sociálních a zdravotních služeb. Nové centrum by mělo zastřešovat řadu odborných pracovišť poskytujících sociální a zdravotní služby, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb a další systémy, do kterých Vám vzniká povinnost předávat údaje dle zákona o zdravotních službách (č. 372/2011 sb.). V příloze dopisu krátce odpovídám na nejčastější dotazy, které dostávám k této agendě. Děkuji za spolupráci, s pozdrave Evidence poskytovatelů zdravotních služeb s dobrovolnickým programem; Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti Žádosti pacientů je třeba poskytovatelem zdravotních služeb zaslat nejpozději do 31. 7. 2020. Celý článek. Informace k výběrovému řízení - Rezidenční. Národní autoritativní registr zdravotnických pracovníků Národní autoritativní poskytovatelů zdravotních služeb Registr klientů zdravotních služeb 2. Řízení identit pro zdravotnické pracovníky a pacienty 3. Národní centrum elektronického zdravotnictví (správa eHealth) 4

Nabídka služeb. Informace pro média. Úřední deska. Protikorupční agenda. Veřejné zakázky a profil zadavatele. Ochrana osobních údajů (GDPR) Nabídka nepotřebného majetku. Historie statistiky. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb - veřejná čás Postup pro vyřizování stížností na poskytovatele zdravotních služeb. Informace o podání stížnosti proti postupu poskytovatele zdravotních služeb Seniorská obálka - návod. pravidla pro vyplnění . 15.10.2015. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb. 01.09.2020. Organizace a zajištění LPS v roce 2020 (pdf. Národní zdravotnický informační systém (NZIS) -I. NZIS je jednotný celostátní informační systém veřejné správy, v němž jsou shromažďovány a zpracovávány údaje ze základních registrů orgánů veřejné správy, ministerstev, od poskytovatelů zdravotních služeb, případně dalších osob předávajících údaje do NZIS

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb - Katalog

Národní onkologický registr České republiky je jedinečný v rámci celé Evroé unie. Evidence zhoubných nádorových onemocnění byla u nás zavedena již v roce 1951. Semináře se zúčastnili zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního. Zdroj dat: Národní registr hrazených zdravotních služeb, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (agregováno na obce) Těchonín. Karlow Va Plzeñ Ústí nad La m Liberec Hradec Krá ové Pardubice i%viítkåv Jihlava Znojmo Ostrava Ha vfrov Hra ic Součástí jsou Národní zdravotní registry, například Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS), Národní onkologický registr (NOR) a další. Minulost a budoucnost. První zmínka o eHealth je ve státní strategii Státní informační a komunikační politika, ve zkratce eČesko z roku 2004.. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb ; Duševní poruchy . Schizofrenie v dětství a adolescenci ; ADHD ; Autismus ; Dětské deprese ; Poruchy příjmu potravy ; Dotazy a odpovědi ; GDP Zdravotnická dopravní služba zajišťuje dopravu raněných, nemocných a rodiček na území hl. m. Prahy. Tuto službu již nezajišťuje příspěvková organizace v působnosti SOC MHMP - Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - územní středisko záchranné služby.. Vyhledávání poskytovatelů zdravotnické dopravní služby dle registru zdravotnických zařízení.

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb - Datové

Národní ošetřovatelské postupy - Ministerstvo zdravotnictv

 1. S ohledem na aktuální pandemickou, krizovou situaci je v období od 5. 12. do 12. 12. 2020, případně do odvolání, vyhlášen a upraven celoplošný zákaz návštěv, viz níže: 1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou
 2. Stanovisko k platbám pojištěnců u poskytovatelů
 3. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb Odbor
 4. Změna zákona o zdravotních službách - Zákony pro lid

Nová webová prezentace ÚZIS ČR - Aktuality - ÚZIS Č

Jihočeský kraj: Národní registr poskytovatelů

 1. Národní portál psychiatrické péče Informační systém
 2. AKP ČR - Databáze poskytovatelů zdravotních služeb
 3. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich
 4. Seznam smluvních poskytovatelů zdravotních služeb - VZP Č

ZOZ ZDR Institut pro veřejnou správu Prah

 1. Informace pro veřejnost - Moravskoslezský kra
 2. Zdroje dat - Regionální zpravodajství NZIS
 3. Rejstříky a registry - statnisprava

372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službác

 1. Zdravotnická zařízení registrovaná MHMP (Zdravotnický
 2. ZÁKON ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 372 ..
 3. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb Odbory inf
 • Citáty o snaze.
 • Radio soutěž.
 • Květiny do truhlíků na severní stranu.
 • 6 below csfd.
 • Skalní bludiště mšeno trasa.
 • Nefunguje twitter.
 • Pouzdra na iphone 7plus.
 • Lázně slatinice recenze.
 • Wikipedia commons.
 • Nevýhody vegetariánství.
 • Recept nakladane kysele ryby.
 • Parkování u supermarketů.
 • Kong pro psy.
 • Zpravodajstvi sparta.
 • Nike kd 9 cz.
 • Kam s dětmi jižní morava.
 • Ruský kalendář jmen.
 • Hallelujah lyrics.
 • Školní stravování 2017.
 • Pyramidy v gíze referát.
 • Hovězí líčka akce.
 • Střední hodnota rozptyl.
 • Tlak vzduchu mapa.
 • Samotářské včely.
 • Jak sejeme hrách.
 • Slovácko sa nesúdí divadlo.
 • Grawitz tumor prognoza.
 • Napasport.
 • Mauricius doprava z letiště.
 • Instagram download app.
 • Odstup při parkování.
 • Katalog okrasných stromů.
 • Top 25 žen českého byznysu 2016.
 • Pokemon go community day.
 • Selská kuchyně.
 • Kanárské ostrovy bílý písek.
 • When was st peter born.
 • Německé kakao.
 • Pryskyřice šperky návod.
 • Broušení spodní hrany lyží.
 • Mercedes trucks konfigurator.