Home

Různorodé a stejnorodé směsi

Předpona homo- znamená stejný (např. homosexuál = stejné pohlaví, homogenní = stejnorodý). Předpona hetero- znamená naopak různý (heterosexuál = různá pohlaví, heterogenní = různorodý). Koloidní směsi jsou směsi, jejichž částice nelze vidět ani pod mikroskopem, ale částice jsou větší než u směsí stejnorodých Obsah Směsi Třídění směsí Různorodé směsi Stejnorodé směsi (roztoky) Dělení směsí. Různorodé směsi. název směsi disperzní prostředí.

Směsi látek - webzdarm

Směsi - látky, které obsahují dvě nebo více složek (jednodušších látek) ROZDĚLENÍ SMĚSÍ - RŮZNORODÉ- heterogenní (jednotlivé složky rozlišíme okem, lupou nebo mikroskopem ) - STEJNORODÉ - homogenní (jednotlivé složky nevidíme ani mikroskopem ) Různorodé směsi. suspenze - směs nerozpuštěné pevné látky a kapaliny (př RŮZNORODÉ SMĚSI. OPAKOVÁNÍ. Jak se liší stejnorodá a různorodá směs? Jak se nazývají kapalné stejnorodé směsi? Jak ovlivňuje rozpustnost pevných látek teplota? Jak ovlivňuje rozpustnost pevných látek velikost krystalů? Jak ovlivňuje rozpustnost pevných látek míchání

Podle toho, jestli můžeme ve směsi obě složky vidět, rozdělujeme směsi na stejnorodé a různorodé: STEJNORODÁ SMĚS Složky směsí není možné rozeznat: PŘÍKLAD: sůl a voda: Když smícháme vodu a sůl, sůl se ve vodě rozpustí a nemůžeme ji tedy ve vodě vidět Jaký typ směsi je krev a jaký typ směsi je mléko - stejnorodá směs nebo různorodá směs? Nejsem si jistá, ale myslím, že oboje je různorodá směs Směsi se dělí na stejnorodé neboli heterogenní nebo různorodé neboli homogenní. Soustava dvou a více látek, jejichž jednotlivé složky nelze rozlišit zrakem, lupou ani mikroskopem, se nazývá směs různorodá. Suspenze je směs nerozpuštěné pevné látky v plynu. Směs dvou nemísitelných kapalin, kd Směs je látka, která se skládá ze dvou a více chemicky čistých látek, při jejichž smísení nedochází ke vzniku nebo zániku chemických vazeb a proto se nejedná o chemický děj.Z fyzikálního hlediska dochází k podstatným změnám vlastností. Mění se např. teplota varu, tání, index lomu, atd.Směs může být někdy rozdělena na jednotlivé komponenty mechanicky 1. Rozhodněte, zda jsou uvedené směsi stejnorodé nebo různorodé. a) ocet b) bramborová polévka c) sycená (perlivá) minerálka po otevření lahve d) přefiltrovaná šťáva z ovoce e) čerstvě natočené pivo f) vzduch nad Prahou 2. Žáci měli ze dvou látek používaných v domácnosti připravit stejnorodou směs

Různorodé směsi - webzdarm

 1. Pracovní list: Směsi 1 1. Následující směsi rozděl v tabulce na stejnorodé a různorodé, u stejnorodých napiš skupenství, u různorodých druh směsi: směs R/S skupenství/ druh směsi směs R/S skupenství/druh směsi cigaretový dým turecká káva zeleninová polévka bronz překapávaná káva sůl ve vodě voda s benzínem.
 2. Které látky jsou směsi? Látky složené ze dvou a více složek, nazýváme směsi. Dělení směsí: stejnorodé (nemůžeme rozlišit jednotlivé složky) a různorodé (můžeme rozlišit jednotlivé složky) Stejnorodé směsi nazýváme roztoky
 3. Směsi můžeme rozdělovat na stejnorodé a různorodé. Všechny stejnorodé směsi můžeme označit jako roztoky (kapalné, plynné a pevné). Jako příklad si uveďme cukr rozpuštěný ve vodě nebo slanou vodu. Různorodé směsi dále rozdělujeme na suspenze, emulze, pěnu a aerosol
 4. I. Směsi a roztoky. Směs - vzniká smícháním dvou a více látek (složky směsi si zachovávají své vlastnosti). Druhy směsí: různorodé a stejnorodé Různorodá směs (heterogenní) - lze spatřit složky směsi očima či pod mikroskopem Druhy heterogenních směsí: 1. suspenze - Látka kapalná a pevná - (nerozpustná). 2. emulze - Látky kapalné (2 a více) - (nerozpustná
 5. Směsi rozlišujeme podle velikostí částeček jednotlivých složek, ze kterých se skládají. Stejnorodé (roztoky)-částečky nerozeznáme ani pod mikroskopem (slaná voda) Různorodé-jednotlivé složky odlišíme okem nebo mikroskopem (voda s pískem) Koloidní-částečky nerozlišíme okem neb
 6. Směsi - Různorodé a stejnorodé směsi - Roztoky - Složení roztoků - hmotnostní zlomek . Oddělovací metody složek směsí - Filtrace - Usazování - Odstřeďování - Krystalizace - Destilace - Sublimace - Extrakce - Chromatografie (laboratorní práce) Voda a vzduch - Voda - druhy vo
 7. • Na dalších snímcích jsou uvedeny příklady směsí a žáci mají tyto směsi rozdělovat na stejnorodé a různorodé, také mohou doplňovat jednotlivé složky směsi. U každého úkolu je animace, kde po kliknutí naběhne správná odpověď. • Další snímky jsou zaměřeny na způsoby oddělování směsí, jejich princip

Složky stejnorodé směsi nelze rozlišit pouhým okem, u různorodé je okem rozlišíme. Např. suspenze, emulze, pěna, mlha nebo dým. Stejnorodé směsi = roztoky. Dělíme: kapalné, plynné a pevné . Jednotlivé složky směsi nejsou rozlišitelné pouhým okem. Příklady Pracovní list - různorodé směsi (řešení) Tento materiál navazuje na prezentaci Různorodé směsi Ict2-CH-5. 1. Rozděl směsi na homogenní a heterogenní, jestliže došlo ke: a) smísení hrachu a čočky - het. b) rozpouštění cukru ve vodě - hom. c) smísení kyslíku, dusíku a oxidu uhličitého - hom Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 8. ročník ZŠ / Chemie / Směsi / Směsi různorodé a stejnorodé (roztoky) Směsi různorodé a stejnorodé (roztoky) 900150. Zadaným kritériím vyhledávání neodpovídají žádné produkty. 0. Skupiny materiálů a dat. SMĚSI - OPAKOVÁNÍ 1. Doplň k názvu směsi vždy typ směsi (různorodá R, stejnorodá S). Pokud se jedná o různorodou směs, doplň i jaký druh různorodé směsi to je. coca cola výfukové plyny barva ve spreji líh a voda sůl a voda natočené pivo křída a voda neperlivá limonáda Stejnorodé směsi nazýváme roztoky

3. Směsi - Výukové materiály - Martina Balov

Rozhodněte, zda jsou uvedené směsi stejnorodé nebo různorodé. a) ocet b) bramborová polévka 18.9.2010 23:19:33 Vytištěno v programu doSystem - EduBase (www.dosli.cz) 6 z 8. Ch - Chemické látky a jejich směsi 1 c) sycená (perlivá) minerálka po otevření lahv je oddělení složek směsi s rozdílnou hustotou. Sublimace je: změna kapalného skupenství na pevné. nic se nemění. změna pevného skupenství na plynné. Alkohol nebo pohonné hmoty můžeme získat díky: Usazování. Destilaci. Sublimaci. Lak na vlasy je typ směsi: Mlha. Emulze. Pěna. Křída ve vodě je typ směsi: Emulze. Pěna. Směsi - rozdělení - powerpoint 2003 - powerpoint 2007 (09_Ch8_multi) Oddělování složek směsi - powerpoint 2003 - powerpoint 2007 (10_Ch8_multi) Pracovní list stejnorodé (homogenní) směsi - částice nelze rozlišit okem, lupou ani mikroskopem, nazývají se - roztoky (př. 2. různorodé (heterogenní) směsi - částice lze pozorovat okem, lupou a mikroskopem (př. směs - písek a voda, žula, směs - křída a voda

Rozděl na stejnorodé a různorodé směsi. Stejnorodé. Různorodé . 6. Sůl ve vodě. 9. Cukr a voda. 3. Písek ve vodě. 4. Prach ve vzduchu. 10. Žul Směsi jsou látky, které jsou složeny ze dvou a více složek. Příkladem tak může být např. křída ve vodě nebo bramborová polévka. Směsi můžeme rozdělovat na stejnorodé a různorodé. Všechny stejnorodé směsi můžeme označit jako roztoky (kapalné, plynné a pevné) je způsob oddělení složek směsi Emulze. je způsob oddělení složek směsi na principu rozdílného bodu varu. je oddělení složek směsi s rozdílnou hustotou. a poslední otázky: co lze použít jako filtr? filtrační papír,písek.. papír,křídu. mouku,cukr. Alkohol nebo pohonné hmoty můžeme získat díky: Usazování. Různorodé směsi - tabulka. DUM číslo 27001. Nová Po ověření pracovního listu budou žáci umět rozlišit typy různorodých směsí a směsi stejnorodé. Klíčová slova: směsy, přeměny,.

Různorodé Směsi

Co to je: Difuze, Filtrace, Emulze, Sublimace, Separace, Destilace, Odstřeďování, Extrakce, Dialýza, stejnorodé a různorodé směsi. Omlouvámse že to sem dávám, ale všude na webech jsou jiný odpovdi, a já nevim co je pravda,Dík Směsi = všechny látky, které obsahují dvě a více složek, nazýváme směsi. Směsi dělíme na: •• různorodé = směsi, ve kterých můžeme rozlišit jednotlivé složky pouhým okem •• stejnorodé neboli roztoky = směsi, ve kterých okem ani mikroskopem jednotlivé složky rozlišit nemůžem Směsi rozdělujeme na dvě skupiny: 1) Homogenní (stejnorodé): Jednotlivé složky nerozlišíme okem, lupou ani mikroskopem. 2) Heterogenní (různorodé): Jednotlivé složky rozlišíme okem, lupou nebo mikroskopem. Dělení: o suspenze - pevná látka + kapalina o emulze - kapaliny, které se vzájemné nemísí o pěna - plyn.

SMĚSI = látky, které obsahují . dvě nebo více. složek. - dělíme je na . různorodé . a . stejnorodé (roztoky). Stejnorodé směsi = roztoky - jednotlivé složky . nerozlišíme. okem, lupou, mikroskopem. - dělení: - pevné: slitiny kovů (bronz, mosaz), sklo - kapalné: obarvená voda, voda + líh, voda + cukr - plynné: vzduch, propan-butan . Různorodé směsi Směsi třídíme podle velikosti částic na: 1) Stejnorodé (homogenní, roztoky, ) - částice jednotlivých složek nelze rozeznat okem, lupou ani mikroskopem. 2) Různorodé (heterogenní) - částice jednotlivých složek můžeme rozeznat okem, lupou nebo mikroskopem. Třídění stejnorodých směsí Stejnorodé směsi. U těchto směsí nevidíme ani okem ani mikroskopem složky. Jedná se většinou o ROZTOKY. Různorodé směsi. U těchto směsí vidíme složky. Různorodé směsi jsou emulze (nesmísitelné kapaliny, např. voda a olej), suspenze (rerozpustitelné pevné složky v kapalině, např. písek ve vodě), aerosol (mlha, dým. - rozlišuje směsi a chemické látky. 1. uvede příklady plynných, kapalných a pevných směsí 2. rozliší u známých směsí, zda jsou různorodé, nebo stejnorodé 3. uvede příklady směsí a čistých látek - vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složen

3. jiný výraz pro stejnorodé směsi. 4. směsi, jejíž složky lze vidět pouhým okem a také mikroskopem. 5 jiný výraz pro různorodé směsi. 6. stejnorodé směsi - mn.č., kdy je v kapalině rozpuštěna pevná látka. 7 různorodá směs, kdy je v kapalině rozptýlená pevná, nerozpustná látk Homogenní a nehomogenní látky. Rozlišujeme látky homogenní (sourodé, stejnorodé), u kterých se vlastnosti (např.barva, hustota, teplota) v celém objemu tělesa vůbec nemění (nebo - v případě kontinuálního homogenního tělesa, jímž je například sloupec vzduchu od povrchu Země do stratosféry - se mění plynule), a látky heterogenní (různorodé, nestejnorodé. Směsi - výklad. Výukový materiál ukazuje základní rozdělení směsí na stejnorodé a různorodé. Žáci se seznámí s různými druhy směsí 1. Různorodé směsi (heterogenní): = směsi, ve kterých můžeme rozlišit jednotlivé složky okem, lupou nebo mikroskopem 2. Typy různorodých směsí + příklad: suspenze - písek + voda emulze - olej + voda pěna - vzduch v saponátu aerosoly - typ mlha a dým 3. Stejnorodé směsi (homogenní, roztoky) Směsi - látky, které obsahují dvě a více složek. s. měsi stejnorodé. s. měsi různorodé. suspenze. emulze - roztoky, jednotlivé složky nevidíme ani mikroskopem - jednotlivé složky se od sebe dají rozlišit okem, lupou nebo mikroskopem - směs pevné látky a kapaliny - směs dvou kapalných látek různé hustoty. pěn

Video:

2) různorodé (heterogenní) - směsi ve kterých okem, lupou nebo mikroskopem můžeme rozlišit jednotlivé částice (např. žula, směs vody a oleje) Stejnorodé směsi dělíme dle skupenství: plynné (např. vzduch, zemní plyn) kapalné (např. slaná voda, čaj) pevné (např. sklo, slitiny kovů) Různorodé směsi dělíme na. Ocet se řadí do stejnorodé nebo do ruznorodé směsi? Uzamčená otázka. ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce. Odpovědět v různorodé směsi by byly její jednotlivé složky vidět pouhým okem. 1 Kdo udělil odpovědi palec? hanulka11 před 3300 dny Název téma Směsi Oblast zařazení do RVP Člověk a příroda Chemie - Směsi Ročník, věková kategorie 8. ročník ZŠ, 14 - 15 let Učivo Směsi - různorodé, stejnorodé roztoky, oddělování složek směsí usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace) Směsi · Látky vznikají smícháním dvou nebo více složek · ↓ ↓ různorodé stejnorodé - roztoky. polévka minerální voda-jejich složky vidíme okem - jejich složky nevidíme okem · Různorod

Jak dělíme SMĚSI? Stejnorodé a různorodé; Nasycené a nenasycené; Smíchatelné a nesmíchatelné; Rozpoznatelné a nerozpoznatelné; 5/10 Jak dělíme ROZTOKY? Stejnorodé a různorodé; Nasycené a nenasycené; Smíchatelné a nesmíchatelné; Rozpoznatelné a nerozpoznatelné; 6/10 Co tady z toho je chemický děj? Tání ledu. směsi různorodé a stejnorodé roztoky, složení roztoků usazování, filtrace, destilace, sublimace, krystalizace Laboratorní cvičení: filtrace suspenze ÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK atom, molekula, ionty, atomové jádro, protony, opak. F y 6 Fy - využívá vztah mezi hustotou, hmotnosti a objemem, změří zadané vlastnosti láte Směsi obsahují dvě nebo více chemických látek (složek) Různorodé směsi směsi, ve kterých můžeme rozlišit jednotlivé složky okem, lupou nebo mikroskopem Stejnorodé směsi (roztoky) směsi, ve kterých okem ani mikroskopem jednotlivé složky rozlišit nemůžem Vlastnosti látek - SMĚSI Směsi - jsou látky, které obsahují dvě nebo více látek Stejnorodé (homogenní) -roztok Koloidní Různorodé (heterogenní) 4. Vlastnosti látek - SMĚSI V závislosti na vnějších podmínkách mohou být roztoky plynné (např. vzduch), kapalné (např. čaj), nebo pevné (např. slitiny). 5 Směsi můžeme jednoduchým způsobem rozdělit na původní látky. Dělení směsi závisí na rozdílných vlastnostech složek směsi. Podle velikosti částic směsi dělíme na heterogenní (různorodé) a homogenní (stejnorodé). Směsi heterogenní (různorodé) obsahují částice větší velikosti, které jsou vidět. Rozlišujem

Chemie - stejnorodé/různorodé směsi - Ontol

9.1 Smsirozliší směsi různorodé a stejnorodé, rozliší suspenzi, emulzi, pěnu, dým, mlhu a uvede jejich příklady z běžného života, uvede příklad pevné, kapalné a plynné stejnorodé směsi 9.2 použije správně pojmy: složka roztoku, rozpuštěná látka, rozpouštědlo, rozpustnost, koncentrovanější Podle toho, zda tyto látky ( složky ) ve směsi můžeme rozeznat pouhým okem, dělíme je na směsi stejnorodé ( složky nelze okem rozeznat, často je označujeme jako roztoky ) a směsi různorodé ( složky lze okem rozeznat ). Různorodé směsi dále rozdělujeme podle skupenství jednotlivých složek. Rozeznáváme zejména SMĚSI 1. Zakroužkuj stejnorodé směsi: destilovaná voda slaná voda polévka med krev sirup 2. a) Směs kapaliny a pevné látky se nazývá:.. b) Směs dvou nemísitelných kapalin se nazývá:. SMĚSI. stejnorodé (homogenní) směsi různorodé (heterogenní) směsi 3 - Jak se nazývá směs, která vzniká při

Podle velikosti částic dělíme směsi na:a) různorodé - částice lze rozlišit okem nebo mikroskopemb) stejnorodé = roztoky - částice nelze rozlišit Zvláštní skupinou jsou . koloidní roztoky - jsou směsi, jejíž vlastnosti jsou mezi různorodou a stejnorodou směsí, skládájí se z velmi malých částic Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Pomůcka pro výuku, zápis a aktivní procvičování učiva s užitím interaktivní tabule Žák umí rozlišit stejnorodé, koloidní a různorodé směsi, umí uvést příklad pevné, kapalné a plynné stejnorodé směsi a příklady různorodých směsí Směsi: slaná voda, žula, kalná voda, křída ve vodě Úkol 2: Napište složky žuly Kontrola úkolu 2 Křemen, živec, slída Kontrola úkolu 3 Stejnorodé: slaná voda, sirup ve vodě, vzduch, sklo Různorodé: horká káva, žula Přečtěte si pozorně text Třídění heterogenních směsí Heterogenní směsi dělíme podle jejich. rozlišuje směsi a chemické látky vypočítá složení roztoků a připraví prakticky roztok daného složení vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění PL rozliší různorodé a stejnorodé směsi rozliší různé druhy různorodých směsí (suspenze, emulze, pěna, dým, mlha), uvede příklad

Z uvedených látek vyber směsi a roztřiď je na různorodé a stejnorodé. Ty různorodé pojmenuj: čistý vzduch, destilovaná voda, ocet, železo, polévka s nudlemi, mosaz, tučné mléko, argon, voda z vodovodu, čerstvé natočené pivo, olej, chlorid sodný, propan-butan, ropa s vodou, oblaka, jar, oxid uhličitý 2. Doplň tabulku SMĚSI. různorodé, stejnorodé (roztoky) hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku; koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok; vliv teploty, míchání a plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku; oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace.

Směs - Wikipedi

Směsi jsou látky, které obsahují 2 nebo více složek, čistá látka ne. 2) Uveď příklad směsi v pevném skupenství. Žula - živec, slída, křemen. 3) Uveď příklad směsi v kapalném skupenství. Minerální voda - voda, různé soli - minerály. 4) Uveď příklad směsi v plynném skupenství SMĚSI P: Chromatografie hnědé barvy fixy vzduch = dusík N 2, kyslík ~O 2, oxid uhličitý CO 2, vodní pára H 2O, obsahují 2 a více látek nelze je zapsat chemickým vzorcem nebo značkou lze je fyzikálními metodami rozdělit na jednodušší látky SMĚSI RŮZNORODÉ KOLOIDNÍ STEJNOROD

Chemie - Směsi - ZŠ2 7. ročník. Celkem 8 kurzů Skrýt / Zobrazit Hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku. Chemie Směsi - různorodé, stejnorodé roztoky. Chemie / ZŠ2 7. ročník. 1 3 Směsi. 28,- CZK Detail Začít. Voda - destilovaná, pitná, odpadní, výroba pitné vody, čistota vody. Oddělování složek směsí K oddělování složek směsí lze používat různorodé metody, např.: Oddělení ethanolu ze směsi s vodou Získání soli z mořské vody Destilace Destilace Slouží k oddělení složek stejnorodé směsi s rozdílnou teplotou varu. Např. k oddělení: Destilace kapalného vzduchu výroba dusíku. SMĚSI - většina látek v přírodě se nachází ve směsích (žula, vzduch, voda,)- směs se skládá ze dvou nebo více složekPř. Žula - křemen, slída, živec Voda - soli nečistoty, H 2 O. Káva - voda, kávovina, soli (cukr). Vzduch - kyslík O, dusík N, voda H 2 O, oxid uhličitý CO 2, vzácné plyny (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

1.Urči název směsí a pak podtrhni směsi stejnorodé modře a směsi různorodé červeně. Zubní pasta - emulze Krev - suspenze Propan-butan - plynný roztok Mořská voda - roztok Mlha - aerosol Saponát ve vodě - pěn Směsi = látky, které obsahují 2 a více složek. podle velikosti částic: stejnorodé (homogenní) = roztoky. koloidní. různorodé (heterogenní): suspenze, emulze, pěna, aerosol. Metody oddělování složek směsí.

Směsi jsou látky složené ze dvou nebo více složek. Různorodé směsi: = směsi, ve kterých můžeme rozlišit jednotlivé složky okem, lupou nebo mikroskopem Suspenze - např písek ve vodě = pevná látka rozptýlená v kapalině. Emulze - např. olej ve vodě = kapalina rozptýlená v kapalin Rozlišujeme směsi. a) různorodé (jednotlivé složky lze okem, lupou, mikroskopem rozeznat) b) stejnorodé = roztoky (jednotlivé složky nelze rozeznat okem, lupou ani mikroskopem) Mezi různorodé směsi zařazujeme: 1. suspenze (směs pevné látky a kapalné látky), např. voda + zemina, voda + křída

Směsi látek

I. Směsi a roztoky - Základy chemi

Směsi stejnorodé a různorodé, chemicky čisté látky. Směsi různorodé (suspenze, emulze, pěna, mlha + dým, aerosol) Směsi stejnorodé - roztoky (rozpouštědlo, rozpustnost, rozpouštěná látka, roztok koncentrovaný a zředěný, nasycený a nenasycený) Rozpustnost a rychlost rozpouštění v závislosti na podmínkách Směsi rozdělujeme na stejnorodé a různorodé ANO Příkladem roztoku je např. cukr ve vodě nebo vodka ANO Když smísíme olej a vodu, vznikne nám roztok NE Tělesa jsou základem chemických látek NE Mezi směsi řadíme i vzduch a mořskou vodu ANO Pokud jsou částice rozlišitelné pouhým okem, mluvíme o stejnorodé směsi N Směsi Různorodé a stejnorodé směsi (roztoky) Složky směsi Složení roztoků Hmotnostní zlomek Křížové pravidlo pro ředění roztoků Oddělování složek směsí Usazování, filtrace, destilace, odstřeďování Krystalizace, chromatografie, frakční destilace, extrakce Voda a vzduch Částicové složení láte

Podle velikosti částic dělíme směsi na stejnorodé, které nazýváme roztoky, směsi koloidní a různorodé. Mezi různorodé směsi patří suspenze, emulze, pěna a aerosol. Oddělujeme složky směsí Usazování, filtrace, destilace, krystalizace a chromatografie patří mezi metody oddělování složek směsí - rozliší různorodé a stejnorodé směsi - vysvětli - suspenze, emulze, pěna, dým, mlha, aerosol - uvede příklady s. z běžného života - uvede příklady pevné, kapalné a plynné směsi - použije pojmy - složky roztoku, rozpouštěná látka, rozpouštědlo,. 2.Vlož do bloků tabulky správě tyto pojmy: chemické látky, směsi, chemické prvky, různorodé látky Chemické látky směsi prvky (chemické) sloučeniny stejnorodé, roztoky různorodé směsi 3.Mezi molekuly patří tyto částice (zakroužkuj): a)H2O b)H2SO4 c)2O d)O2 e)O+ f) K- g)Br 2+ h)O 2- Materiály pro žáky ZŠ. Úvodní stránka; Obrázky k prohlížení; Zajímavé odkazy; Testy - přírodopi

PPT - SMĚSI PowerPoint Presentation, free download - IDAnorganická chemie - směsi

chemie - chemie - učivo - 8

Směsi, různorodé a stejnorodé směsi (roztoky), složky a složení. Hmotnostní zlomek, výpočet koncentrace látky. Vliv teploty a míchání na rychlost rozpouštění pevné látky. Oddělování složek směsi - usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace Filtrace - laboratorní prác 1/ Učivo: Směsi - různorodé a stejnorodé. Kontrola pracovního sešitu str. 15. 2/ Písemná práce: Metody zkoumání v chemii. Do středy 4. 11.: 1/ Přečíst učivo v učebnici na str. 14 nahoře (bez hmotnostního zlomku). 2/ Přepsat poznámky (obrázky překreslit) do poznámkového sešitu: Stejnorodé směsi

Druhy směsí - zslibusina

2. RŮZNORODÉ Jednotlivé složky můžeme rozeznat okem, lupou, mikroskopem. 1. KAPALNÉ - voda + křída 2. PLYNNÉ - prach ve vzduchu 3. PEVNÉ - žula (křemen, živec, slída) Uč.str.18 - vypracuj zezadu sešitu odpovědi na otázky 1-4 V každé různorodé směsi můžeme rozlišit složku, která převlád Různorodé směsi. Stejnorodé směsi - roztoky a jejich složení (vyjádření pomocí hmotnostního zlomku). Koncentrovanější a zředěnější roztok, nasycený roztok. Oddělování složek směsí (usazování, odstřeďování, filtrace, destilace, krystalizace)

Směsi různorodé a stejnorodé (roztoky) datakabinet

Směsi; a) prvky a) homogenní Homogenní (stejnorodé) = mají v celém svém objemu stejné vlastnosti, jsou tvořeny jedinou fází, např. směs plynů. b) Heterogenní (různorodé) = nemají všude stejné vlastnosti, jsou tvořeny několika fázemi oddělenými hraniční oblastí, např. soustava voda a vzduch. 2. Směsi Různorodé a stejnorodé směsi. Druhy směsí, oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace). Nasycený a nenasycený roztok. Složení roztoků (hmotnostní zlomek). Voda (dělení podle obsahu rozpuštěných látek a obsahu nečistot). Vzduch (složení atmosféry, zdroje znečištění, smog, teplotní inverze). 3

Směsi - Chemie — testi

Směsi 5 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1. Stejnorodé (homogenní) = roztoky • velikost částic méně než 1 nm • slaná voda, minerálka 2. Koloidní • velikost částic od 1 nmdo1 µm • bílek ve vodě 3. Různorodé (heterogenní) • velikost částic více. různorodé (heterogenní) stejnorodé (homogenní) Různorodé (heterogenní) směsi •směsi, ve kterých můžeme rozlišit jednotlivé složky okem, lupou nebo mikroskopem Suspenze - např. písek ve vodě = pevná látk Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evroého fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR

Směsi

Směsi jsou látky, které se skládají ze dvou nebo více jednodušších chemických látek, které zde nazýváme složky.SMĚSI SE DĚLÍ NA: 1) HOMOGENNÍ SMĚSI (STEJNORODÉ; ROZTOKY) 2) HETEROGENNÍ SMĚSI (RŮZNORODÉ SMĚSI) Jsou složeny z malých částic. Jednotlivé složky nelze vidět ani pod mikroskopem Stránky jsou zaměřeny na výuku chemie na ZŠ. Především jde o umožnění lepší orientace žáků ve výuce chemie Start studying Stejnorodé směsi = homogenní (roztoky). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 2.1 směsi - různorodé, stejnorodé roztoky; hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku; koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok; vliv teploty, míchání a plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku; oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace.

Směsi rozdělujeme na: a) Roztoky a slitiny b) Stejnorodé a různorodé c) Stejnorodé, různorodé a koloidní 10. Jaký výstražný symbol najdete na etiketě sava? a) Uhynulý strom a mrtvou rybu b) Dvě zkumavky s vytékajícími látkami c) Křížek 11. Příkladem pevného roztoku je: a) Žula b) Bronz c) Sádra 12 SMĚSI rozlišuje směsi a chemické látky uvede příklady plynných, kapalných a pevných směsí rozliší u známých směsí, zda jsou různorodé, nebo stejnorodé Směsi, dělení složek směsí - směsi stejnorodé, různorodé, koloidní; usazování, filtrace, destilace, krystalizace, chromatografie 12) směsi. různorodé a stejnorodé příklad a rozdíl, druhy směsí (emulze, suspenze, pěna, aerosol- vždy co to je a příklad) 13) oddělování směsí - odpařování, filtrace, vždy popis a příklad a použití. 14) oddělování směsí - destilace, dva příklady, vždy popis a příklad a použití. 14a) usazování. Směsi vznikají smícháním dvou nebo více různých látek (složek), u nichž se nezmění jejich chemické vlastnosti Látky: pevné(s) kapalné(l) plynné(g) Směsi: 1) různorodé - složky lze rozlišit okem, lupou nebo mikroskopem 2) stejnorodé (roztoky) - jednotlivé složky rozlišit nelze mlha barva ve spreji l + g AEROSOL. Směsi dělíme na heterogenní a homogenní. Směs olej + voda je příkladem emulze. Roztok je složen z rozpouštědla a rozpuštěné látky. Nejběžnějším rozpouštědlem je voda. Písek od vody oddělíme filtrací . b) Napište, o jaký typ heterogenní směsi se jedná (emulze, suspenze, pěna, dým, mlha.

 • Slaný kino.
 • Potravní řetězec pro děti.
 • Vodafone pro firmy.
 • Petr forman emília formanová.
 • Luxace pately čivava.
 • Houpací síť anglicky.
 • Cesium využití.
 • Gáza hydrofilní.
 • Daň z loterie.
 • Jimmy choo vonavka.
 • Facebook collection.
 • Kolo rascal bazar.
 • Brániční kýla, stres,.
 • Mandle co obsahují.
 • Malabarský špenát recepty.
 • Ford obd 2 software.
 • Fyzika aktuality 2018.
 • Zoohit.
 • Knižní novinky historie.
 • Noční inzulín.
 • Elektronická tužka na mobil.
 • Testi cz matika.
 • Vapka pujcovna.
 • Dostihy hra na tábor.
 • Superdebata eurovolby čt.
 • Posuvné dveře na stěnu komplet.
 • Řidičský průkaz c.
 • Stara kuchyn bazar.
 • Taekwondo praha 4.
 • Hnojení paprik ve skleníku.
 • Atlasformen bundy.
 • Prodej kohoutů.
 • Vyšetření prsu doma.
 • Sparkasse česky.
 • Rockin all over the world text.
 • Bělení pleti citronem.
 • Tónování malířských barev.
 • Japafoods okamura.
 • Plaza zutica hvar.
 • Septik svépomocí.
 • Řbitov zviřátek pet sematary 2019.