Home

Vláknitá kost

1. Funkční morfologie kostí a chrupavky • Funkce buněk a ..

Jak jsme již zmínili výše, rozlišujeme dva histologické typy kostní tkáně: vláknitou (fibrilární, primární, nezralou) a lamelární ( sekundární, zralou ). Zralá lamelární kost se dále dle své lokalizace a zátěže dělí na dva strukturální podtypy: kompaktní a spongiózní (houbovitá) kost Fibrilární (vláknitá) kost. Vláknitá kost je typem vývojově původním. U savců tvoří pouze některé kostní výběžky a drsnatiny pro úpon svalů. Zubní cement má rovněž charakter vláknité kosti

Kost hrubě vláknitá na místech úponu velkých kostí nemá pravidelné vnitřní uspořádání Kost jemně vláknitá (lamilární) Kost kompaktní základní strukturní jednotkou je osteon (kolem Hawersova kanálku, kterým procházejí cévy) v diafýze dlouhých kostí a na povrchu kostí krátkých a plochých Kost houbovit nejprve kost vláknitá, jen v nich přirůstá kost do délky − chrupavka vytváří novou hmotu; jedna z nich (proximální nebo distální) se na růstu kosti podílí víc, než druhá (např. v humeru a kostech bérce je aktivnější proximální, v předloktí a femuru distální Vznik lamelární kosti. V průběhu zárodečného vývoje obratlovců nejprve vzniká nezralá vláknitá kost bez stop lamelární struktury; v podstatě se jedná o množství kostních buněk obklopených neuspořádanými vlákny kolagenu.Až postupně vzniká kost, která má uspořádanou stavbu - tzv Kostní tkáň existuje v lidském těle jako: lamelární kost (vrstevnatá kost), a fibrilární kost (vláknitá kost).V dalším textu se omezíme na popis lamelární kosti. Typy kostí Lamelární kost tvoří převážnou část skeletu, zvláště dlouhé a ploché kosti končetin Kost - os, ossis Složitý orgán Kostní tkáň je jen jedna část, která se na stavbě kosti podílí ( osteocyty, kolagenní a elastická vlákna, mezibuněčná hmota) Dělení kostí: 1. podle struktury: A) lamelózní - vrstevnatá (většina skeletu) B) fibrilární - vláknitá (výběžky kostí) 2. podle tvaru: Dlouhé kosti.

Kost. Zubní tkáň. Pojiva trofická (tělní tekutiny) 5.3. Mezoglea (u Diblastica) Nejprimitivnější pojivo z hlediska fylogeneze. U hub a žahavců - oporná funkce. (URL 27, URL 28) Základní hmota - činnost ektodermu, entodermu a vycestovaných buněk. Spongioblasty (amoeboidní tvar) v mezoglei hub (spongin Primární, též vláknitá kost je prvotní tkáň vzniklá v prvních fázích osifikace. Osteocyty jsou zde uloženy nepravidelně, mezibuněčná hmota obsahuje velké množství plsťovitě propletených kolagenních vláken. V dospělosti bývá přítomna u nižších obratlovců, obojživelníků a plazů • Primární (nezralá, vláknitá) - Dočasná, vzniká při růstu a regeneraci kostí; kolagenní fibrily plsťovitě uspořádané - Nahrazuje ji později sekundární kost - Přetrvává pouze v některých oblastech - ploché švy lebky, výčnělky kostí (tuberositasossium), zubní cement • Sekundární (zralá, lamelózní Na povrchu chrání kost vláknitá tkáň - okostice (periost), obsahující bohatě rozvětvený systém nervů a krevních cév, které kost prokrvují a inervují. Mikroskopickým pozorováním rozeznáváme v kostní tkáni různé druhy buněk: osteoblasty (kostitvorné buňky), osteocyty (kostní buňky) a osteoklasty (buňky kost. Funkce kostní tkáně je výlučně podpůrná (nebereme-li v úvahu kost jako zásobárnu vápníku a fosforu v organismu) a je podmíněna kvantitativně různým zastoupením organické a anorganické složky. Kost vláknitá a kost lamelózn.

fibrilární (vláknitá kost) kost, a. lamelární (vrstevnatá kost) kost. Fibrilární kost je typem vývojově původní kosti. U člověka je v dospělosti vláknitá kost omezena na některé hrbolky, kostní výběžky a drsnatiny v místech svalových úponů. (Viz další kapito­la. Za pevnost vděčí kost výše uvedeným bílkovinným a minerálním látkám, které společně tvoří její pružnou tkáň. Elasticitu kosti tvoří kolagen. Fibrilární (vláknitá ) kost. Vláknitá kost je typem vývojově původním. U savců tvoří pouze některé kostní výběžky a drsnatiny pro úpon svalů Ústav histologie a embryologie Lékařská fakulta UK v Plzni Atlas histologie tvrdých tkání příručka pro studenty Lukáš Nedorost, Věra Tomanová, Lada Eberlová, Omi Fibrilární (vláknitá) kost . Vláknitá kost je typem vývojově původním. U savců tvoří pouze některé kostní výběžky a drsnatiny pro úpon svalů. Zubní cement má rovněž charakter vláknité kosti. Lamelární kost Vláknitá dysplazie stehenní Stehenní - největší kost kostry. To s sebou nese značné zatížení, protože patologický proces v kosti téměř vždy vzniká deformace a půl tuku, • stehenní kosti, které jsou postiženy dysplazie je zahnutá tak, připomínající pastýř hůl (hokejku, bumerang)

tuhé - převládá vláknitá složka s menším množstvím buněk a základní hmoty, tvoří hlvně šlachy, vazy a kloubní pouzdra . Šlacha je tuhý vazivový pruh, kterým se příčně pruhovaný sval upíná na kost. Je málo elastická, ale pevná. Vaz má podobnou stavbu jako šlacha,. vláknitá kost spojená kolagenním vlákny s povrchem dentinu, pokrývá krček a kořen zubu, na krčku tenká, na kořenech tlustá vrstva, Sharpeyova vlákna - spojují cement s kostí zubního alveolu. Pulpa dentis (dřeň zubní): měkká, růžová tkáň

Lamelózní kost - spongiózní Primární kost - vláknitá (příčně, detail) Primární kost - vláknitá (příčně, detail) Haversovy a Volkmannovy kanálky Lamelózní kost - kompaktní (příčně, přehled) Lamelózní kost - kompaktní (příčně, přehled) * Title: chrupavka a kost Author: jank − vláknitá (primární, nezralá): o nepravidelné uspořádání kolagenu a osteocytárních lakun o první kost během ontogeneze a při hojení, později nahrazena lamelózní kostí o v dospělosti přetrvává v drsnatinách při odstupu/úponu větších šlach, v části alveolární kosti. -kolagenní fibrily (vláknitá x lamelární kost) • primární kostní tkáň = vláknitá, fibrilární (textus osseus reticulofibrosus) -první typ kostní tkáně objevující se za vývoje -dočasná -v dospělosti se vyskytuje jen na několik Kost fibrilární (vláknitá) - šlachovité a svalové úpony 2. Kost lamelární (vrstevnatá) - základní hmota kostní je upravena v ploténky asi 4-12. ų. m silné. Lidská kost je v dosp. ě. losti tvo. ř. ena výhradn. ě. kostí lamelární

Lidské tělo - stavba kostí a další - kost

 1. Vývoj kosti probíhá v etapách. Nejdříve se vyskytuje jako primární (vláknitá) kost, vznikající z vaziva, která je nahrazena kostí sekundární (lamelární). Mezibuněčná hmota a osteocyty tvoří Haversovy systémy, lamely uložené v koncentrických vrstvách. Stočené lamely vytvářejí k sobě těsně přiložené sloupky
 2. • tuhé - převládá vláknitá složka s menším množstvím buněk a základní hmoty, tvoří hlvně šlachy, vazy a kloubní pouzdra Šlacha je tuhý vazivový pruh, kterým se příčně pruhovaný sval upíná na kost. Vaz má podobnou stavbu jako šlacha, ale obsahuje více elastických vláken, např. vazy hlasivkové
 3. Kost vláknitá (fibrilární) nepravidelné uspořádání kostní hmoty a fibril => málo odolná mechanickému namáhání; výskyt především u mladých jedinců (nevyvinutá kostní tkáň) Kost vrstevnatá (lamelární) pravidelné uspořádání kostní hmoty do plotének, ve kterých paralelně probíhají fibrily (přítomnost.
 4. V poslední fázi remodela je vláknitá kost nahrazena kostí lamelární. Pokud však dojde k zastavení procesu hojení v důsledku infekce, nedostatečné fixace, nebo slabého krevního zásobení, vzniká pseudoartróza. Pseudoartróza. Jak již bylo zmíněno, jedná se o stav trvale nezhojené zlomeniny. Prostor mezi jednotlivými.
 5. Kost fibrilární (vláknitá) - šlachovité a svalové úpony 2. Kost lamelární (vrstevnatá) - základní hmota kostní je upravena v ploténky asi 4-12. ų. m silné. Lidská kost je v dosp. ě. losti tvo. ř. ena výhradn. ě. kostí lamelární
 6. tuhé - převládá vláknitá složka s menším množstvím buněk a základní hmoty, tvoří hlvně šlachy, vazy a kloubní pouzdra . Šlacha je tuhý vazivový pruh, kterým se příčně pruhovaný sval upíná na kost. Je málo elastická, ale pevná. Vaz má podobnou stavbu jako šlacha,.
 7. Vnější vláknitá vrstva je tvořena kolagenovými vlákny, které dodávají periostu zvláštní sílu. Krví a nervy procházejí. Vnitřní vrstva je zárodečná, kloubová. Je přímo spojena s vnějším povrchem kosti, obsahuje osteogenní buňky, čímž kosti roste v tloušťce a regenerují se po poškození

Vláknitá dysplázie je onemocnění kostí, které ničí a nahrazuje normální kost vláknitou kostní tkání. Může být ovlivněna jedna nebo více kostí. Příčiny . Vláknitá dysplazie se obvykle vyskytuje v dětství. Většina lidí má příznaky do 30 let. Toto onemocnění se vyskytuje častěji u žen 2. krátké - zápěstní, kost hutná je tenčí, hustší trámčina 3. ploché - hrudní, lebeční, zevní a vnitřní povrch kosti tvoří kost hutná, mezi nimi je trámčina Některé kosti se tvarovou kombinací vymykají, nespadají do žádné z těchto skupin, jsou to nepravidelné kosti

Vláknitá dysplazie je benigní kostní nádor charakterizovaný nahrazením normální kostní tkáně vláknitou tkání. Proto u těch, kteří trpí fibrózní dysplazií, kost nebo kosti ovlivněné novotvarem mění svou buněčnou kompozici, ztrácí normální buněčnou složku ve prospěch vláknité složky, která by za. Vláknitá kostní tkáň, nebo tkaná vlákna, je nezralá kost a obvykle se nachází v embryu, u novorozenců, v oblastech metafýzy (viz níže) a během hojení zlomenin. Po položení je vláknitá tkáň snadno reabsorbována a nahrazena kostní tkání lamelárního typu Kost je totiž u těchto typů zranění zdrojem cév, které zahajují reparativní pochody poškozené chrupavky. Spontánní regenerace větších defektů kloubních chrupavek, které na kontaktních plochách nemají perichondria, je u dospělých osob prakticky nulová

vláknitá kost (při rustu, hojeni a v míste uponu)dozrává do sekundární lamerální kosti s kolagenními vlákny do lamel. Recent Class Questions. for the next century, blues would become the underground _____ that would feed all streams of popular music, including jazz (kolagenní fibrily, krystalky hydroxyapatitu - kalciové, fosfátové a hydroxidové ionty) - lamely (vrstvy) - vytváří kompaktní nebo spongiosní kosti - nejprve vzniká nezralá, vláknitá kost a z ní sekundární . neustále probíhá přestavb

Rostoucí prvotní kost = hrubě vláknitá spongiózní kost, kompaktní jen z povrchových lamel). V poslední fázi, dojde k nahrazení jen vláknitou (lamelózní) k. Osteoklasty rozrušují kost a vytvářejí prostory pro její přestavbu - široké dutiny =vstup osteogenní tkáně = Haversův systém lamel V dospělosti je vláknitá kost zachována jen v některých hrbolcích kostí, výběžcích a drsnatinách (jsou především v místech svalových úponů). b) Lamelární = vrstevnatá - vzniká z kosti plsťovité KOLAGEN je vláknitá bílkovina, která tvoří základ všech pojivových tkání v našem těle. Aplikace kolagenu do extrakční rány pomáhá zastavit krvácení, a současně stabilizuje krevní sraženinu tak, aby bezpečně vyplnila celou ránu a umožnila vrůstání cévek, které propojí ránu s okolím. Kost se odebírá buď.

Nezralá vláknitá kost je při ní nepravidelně konvertována na kost lamelami. Vysoce anaplastické rychle rostoucí tumory, lymfomy, myelomy atd. mohou mít reaktivní kostní formaci malou nebo nesignifikantní Mojekrmivo.cz : - Krmivo pro psy Potřeby pro psy Potřeby pro kočky Krmivo pro kočky Akvaristika Ptáci Hlodavci Teraristika krmivo pro psy,chovatelské potřeby,granule pro psy,kočky,krmivo,granule,krmiva,ps Další 3 páry žeber, tedy osmé, deváté a destáté žebro, jsou tzv. nepravá žebra, která jsou klouby připojena pouze vzadu k hrudním obratlům a vpředu se pojí na předchozí žebra a hrudní kost pomocí chrupavky

Kost: - Studentske.c

Kostní tkáň tvoří v lidském těle dva typy orgánů: lamelární kost (vrstevnatá kost), afibrilární kost (vláknitá kost). Lamelární kost je základem převážné části skeletu, zvláště dlou­hých a plochých kostí končetin. Poslední změna: 24. leden 2018 12:5 - primární osifikace - vláknitá kost - sekundární osifikace - lamelózní kost Kostní tkáň - vláknitá (primární osifikace)-plsťovité uspořádání kolagenních vláken, je běžná u nižších obratlovců,tvoří kostní hrboly a drsnatin lamely. Podle toho rozlišujeme kost fibrilární, vláknitou a kost lamelosní, vrstevnatou. U člověka je vláknitá kost dočasná, vyskytuje se pouze během ontogeneze. V dospělosti najdeme vláknitou kost ve stěně nitroušního labyrintu, u švů lebečních kostí a v místě úponu svalů a vazů. Všude jinde má kost

Osifikace - WikiSkript

Kost = mineralizovaná pojivová tkáň, která vzniká procesem osifikace. Jedna z nejtvrdších tkání v lidském těle. Složení: buňky (osteoblasty, osteocyty, osteoklasty) mezibun þná hmota (složka vláknitá a amorfní) Vláknitá složka: kolagenní vlákna (typ I), 95% organické hmoty kost nezralá, vláknitá kost a z ní sekundární • neustále probíhá přestavba, ročně cca 10% hmoty - oprava, přizpůsobení funkci!!!, pohotová zásoba kalcia • Pevné v ohybu, tahu a tlaku • Vnitřní povrch se nazývá endost,.

Obecná osteologie J. Riedlová 1) Dlouhá kost diafýza epifýzy metafýzy apofýza 2) Krátká kost 3) Plochá kost Kostní buňky Osteoblasty Osteocyty Osteoklasty Kostní tkáň 1) Primární kostní tkáň = fibrilární (vláknitá) - prvním typem kostní tkáně objevujícím se v ontogenezi - dočasná - v dospělosti se vyskytuje jen na málo místech v těle (zubní alveoly, švy. Kořen zubu kryje zubní cement, což je vláknitá kost. Vývoj chrupu. Mléčné zuby se začínají objevovat po šestém měsíci věku dítěte a do tří let jich je prořezáno dvacet. V každé čelisti po čtyřech řezácích, dvou špičácích a dvou stoličkách. V horní i dolní čelisti jsou viditelné zárodky stálých zubů

Osifikace - Wikipedi

Osifikace, též kostnatění, je přeměna chrupavky či vaziva na kost. Probíhá při vývoji kostí i při hojení. Fibrilární (vláknitá) kost. vláknitá kost, která je vývojově původním typem kosti. U savců tvoří pouze některé kostní výběžky a drsnatiny pro úpon svalů. ForMotion™ Technologie ForMotion™ zajistí noze hladký došlap. Navíc ještě až o 40 % sníží pravděpodobnost zranění kotníku při běhu

1 Vláknitá (fibrilární kost) 2 Vrstevnatá (lamelární kost) - Osteon (Haversův systém) 2.1 Substantia compacta (hutná kostní tkáň) 2.2 Substantia spongiosa (trámčitá kostní tkáň) Balko J., Tonar Z., Varga I.. a kol.: Memorix histologie, 2. vydání, Praha: Triton 2017 Pojivová tkáň Z mezodermu (většinou) Funkce - mechanická, podpůrná, ukládání látek, imunitní, hojení ran Základní složky - buňky a mezibuňečná hmota Mezibuňečná hmota má větší zastoupení Amorfní složka (želatinózní) - glykosaminoglany, glykoproteiny Vláknitá složka (fibrilární) - vláknité bílkoviny kolagen a elatin Vznik kolagenu - z tropokolagenu, ty. Zuby jsou seřazeny do horního a dolního oblouku. Soubor zubů je nazýván chrup. Zdravý dospělý jedinec má 32 zubů. Zub se skládá z: korunky (viditelná část zubu v ústech), krčku, kořene (zub je jím upevněn v lůžku v čelisti), zubní skloviny (nejtvrdší látka v těle, která nemá schopnost regenerace, je tvořena z 98% minerálními látkami), zuboviny (žlutobílá.

Základy kineziologie - Palestr

 1. Zubní cement je vláknitá kost, která v tenké vrstvě kryje kořen zubu. Zubní cement je nažloutlý materiál tvořen z 62 % anorganickými solemi, z 28 % organickými látkami a 12 % vody. Rozlišujeme primární a sekundární cement. Primární se nachází podél celého kořene, sekundární hlavně v nejspodnější oblasti kořene
 2. Kost cavitasmedullaris-medullaossium-kostnídřeň-červená, žlutá, šedá-místo krvetvorby okostice -periost, endost Distribuce červenéa žlutékostnídřeněv dětství Vláknitá-nezralá, fetálníkost. Osifikace chondrogenní.
 3. Uvnitř zubu je pak dřeňová dutina, ve které je zubní dřeň. Do zubní dřeně kanálky v kořenech zubu pronikají drobné cévy a také nervy, které jsou příčinou citlivosti zubu. Zubní cement je vláknitá kost, která v tenké vrstvě kryje kořen zubu
 4. Arial Výchozí návrh Fyziologie živočichů Snímek 2 Snímek 3 Fyziologie Prokaryot Celkový metabolismus Tkáně živočichů Tkáň epitelová Tkáň pojivová Pojiva výplňová a oporná : Vaziva Chrupavka Kost Snímek 10 Vaziva Kost Snímek 13 Tkáň svalová Snímek 15 Snímek 16 Tkáň nervová Snímek 1
 5. Další částí je zubní cement, což je vláknitá kost pokrývající kořen zubu. Obrázek 1 Anatomie zubu (15) 1.1 Sklovina Sklovina je netvrdší část lidského těla, obsahuje 95 - 98% anorganických látek (především hydroxyapatitu), 0,5% tvoří organické složky a zbytkem je voda. Normálně pokrývá vrstv

Barvení elastické substance orceinem nebo resorcin-fuchsinem - Vláknitá chrupavka (vazivová chrupavka) hovězího dobytka, příčný řez - Kost hovězího dobytka, kompaktní substance, příčný řez. Barvení kostních buněk a jejích výběžků - Kost hovězího dobytka, kompaktní substance, podélný řez POHYBOVÝ SYSTÉM - Obecná stavba kosti - pohyb - lokomoce (slovníky) POHYBOVÝ SYSTÉM - Obecná stavba kosti - pohyb - lokomoce (slovníky) Kostní tkáň patří mezi oporná pojiva Kost je orgán skládající se z periostu, kompakty ( spongiózy ) a kostní dřeně Periost je silný vazivový list na povrchu kosti Červená kostní dřeň je krvetvorný orgán vyplňující. z důvodu vysoké ceny a velkých nároků na pevnost konstrukce kost-implantát při aktivním pohybu. Jsou vyrobeny většinou z polymerů na bázi kyseliny mléčné, kyseliny glykolikové nebo polymerů paradioxanonu. Předpokládanou hlavní výhodou vstřebatelných implantátů j Vazivo chrupavka kost Izogenetické skupiny - Buňky se podělení nevzdalují, ale zůstávají spojené.Růst hyalinní chrupavky • intersticiální růst • dělení již exist. chondrocytů • apoziční růst - významnější • diferenciace perichondiálních chondroblastů • produkce matrix a vlákenBuňky: osteoblasty - krychlové buňky, hodně organel, dlouhé výběžky.

Základy sportovní kineziologie | Fakulta sportovních studií

Zubní cement je vláknitá kost, která v tenké vrstvě kryje kořen zubu. Zuby dospělých přirozeně tmavnou během zrání, zubní dřeň v zubech se zmenšuje a je nahrazována dentinem (zubovinou) Další alternativa jako je korunka na čepu u mně také zřejmě nepřichází v úvahu, mám totiž alergii téměř na všechny kovy KOST Buky kosti Osteoblasty Osteocyty Osteoklasty . Kostní matrix Periost a endost Typy kosti Lamelární kost Vláknitá kost Osifikace Desmogenní osifikace Endochondrální osifikace Pestavba a~reparace kosti Význam kosti pro metabolismus Klouby Pehled klíových pojm % Test znalostí 9. NERVOVÁ TKÁ A NERVOVÝ SYSTÉM Vývoj nervové tkán Vláknitá dysplázie. Vláknitá dysplázie- poškození kosti, při které je část normální kostní tkáně nahrazena pojivovou tkání se zahrnutím kostní trabekuly.. Vláknová dysplasie patří do kategorie onemocnění podobných nádoru, může být lokální nebo společná, postihující jednu nebo více kostí Kost (lat. os) je samostatný orgán. Kostní tkáň je jednou z tkání, která se na stavbě kosti podílejí. Kostní tkáň je tvořena buňkami, osteocyty, kolagenními vlákny a mineralizovanou mezibuněnou hmotou. Kostní tkáň se vyskytuje ve dvou formách Kost je tvo řena z bun ěk a mezibun ěčné hmoty/matrix. Denn ě n ěkteré bu ňky odumírají Vláknitá kostní tká ň se vyskytuje pouze za ontogeneze (období vývoje plodu) - v dosp ělosti se vyskytuje pouze ve st ěně ušního labyrintu, u šv ů lebe čních kostí a v místech kostních zdrsn ěním p ř

Kost – Wikipedie

HISTOLOGIE - nauka o tkáníc

 1. Kost vláknitá se u člověka vyskytuje za ontogeneze. Kost lamelózní během vývoje nahrazuje kost vláknitou a tvoří převážnou část kostí u dospělého jedince. Lamelózní kost se vyskytuje ve dvou formách, buď jako kostní tkáň hutná - kompakt
 2. erálů tj. vápníku, fosforu, hořčíku a sodíku. Organická hmota je tvořena především kolagenem. Kolagen je živočišná vláknitá bílkovina, která tvoří asi jednu třetinu všech tělních bílkovin a je hlavní součástí kostí a chrupavek
 3. erály -hydroxyapatit.) 1. kost fibrilární - vláknitá, z nepravidelného pletiva, u dospělého zbytky -leb. kosti, místa úponů šlach 2. kost lamelosní - ve vrstvách - válcové osteony=Haversovy systém
 4. Kostra hlavy každého člověka se skládá ze spárovaných a nepálených kostí a celkově se nazývají lebky. Některé z kostí, které jsou složeny, jsou houbovité, zatímco jiné jsou ploché a smíšené. Ale jejich hlavním úkolem je obecně chránit lidský mozek. Podívejme se podrobněji na to, jak funguje lebka, v tomto článku bude také popsáno spojení kostí lebky

Medicina.cz - První český zdravotnický portá

5.7 KOSTNÍ TKÁŇ - Masaryk Universit

ch. vazivová: zřetelně vláknitá, velmi pevná; meziobratlové ploténky, spona ch. elastická : v mezibuněčné hmotě elastické fibrily; ušní boltec, příklopka hrtanová c) KOST = buňky osteocyty ; nejtvrdší z pojiv; mezibuněčná hmota obsahuje anorg. látky; vzniká kostnatěním (osifikací) z a) nebo b Pletence dolní končetiny - kost pánevní → srůst kosti kýčelní, sedací a stydké ( s kosti křížovou a kostrčí tvoří pánev) Volná část - kyčelní kloub, kost stehenní, kloub kolenní (čéška a menisky), kost holenní, lýtková → bérec, 7 kostí zánártních - největší je patní, nártní kosti (5)

Kostní tkáň - Fakulta tělesné výchov

 1. Fibrilární, vláknitá, kost je v dosp ělosti zachována pouze . 10 ve st ěně vnitroušního labyrintu, p ři švech lebe čních kostí a také v místech kostních drsnatin při úponech sval ů a vaz ů ( Čihák, 2011)
 2. Publikováno v Maturitní otázky z biologie, Referáty Kategorie biologie, DNA, HRUDNÍ KOST, KOSTNÍ DŘE Revmatická artritida, Vláknitá = fibrilárn.
 3. Krémově Vláknitá ne oranžová 2,5 53,2 12,5 5532 kyjovitý matný Délka (cm) Šířka (cm) Hmotnost (g) Tvar Lesk Plod 2 x střední, 3 x 4,2 2,1 hluboká Hnědá naspodu, zelená nahoře Stopk
 4. Fyziologie:zubní lůžko se vyplní krví,ta koaguluje,vznik granulační tkáně a vazivo.Z okrajů extrakční rány dochází k epitelizaci.Z kostního alveolu vyrůstají osteoblasty a vytváří se vláknitá kost.ta se pak mění v kost lamelární.Může být porucha z příčin celkových a místních
 5. Drsná vláknitá kost. Hrubá vláknitá kostní tkáň se vyskytuje hlavně u dítěte před narozením. U dospělého zůstává v stehu lebky, v zubních alveolách, ve vnitřním uchu, v místech, kde se šlachy připojují k kostem. Hrubá vláknitá kostní tkáň v histologii je určena destičkou předků
 6. Klíční kost se skládá z těla (střední část) a dvou konců: akromionu a hrudní kosti. Konce jsou poněkud zahuštěné a tvoří špalku a hrudní kloub. Povaha pohybů je určena tvarem kloubů a směrem svalů. Acromioklavikulární kloub patří k amfiarthróze a vyznačuje se nízkou pohyblivostí. Jeho vláknitá kapsle je.
 7. Zubní cement je vláknitá kost, která v tenké vrstvě kryje kořen zubu. Zuby. Autor: scom. Závěsný aparát zubu se odborně nazývá paradont a zahrnuje tvrdé tkáně - zubní cement a kostní lůžko zubu i měkké tkáně - dáseň a ozubici

Kostní tkáň - fotbal-trenink

Příkladem je jaterní lipotropní komplex, vitamín B komplex.. PPT - CHRUPAVKA, LAMELOVÁ A VLÁKNITÁ KOST PowerPoint 720 x 540 jpeg 67 КБ. hieroglyphs.blog.cz Kloub je pohyblivé spojení dvou a více kostí, oddělených štěrbinou (kloubní dutina). Kontaktní plocha kostí je kryta chrupavkou, přilehlé konce kostí kryty pouzdrem Zoologie Obsahová náplň 1. Úvod, rekapitulace morfologie 2. Rozmnožování a ontogeneze 3. Základy zoogeografie 4. Základy etologie 5. Domestikac

Kost - Multimediaexpo

Vláknitá dysplazie kosti - příčiny, léčb

Chrupavka, lamelová a vláknitá kost. Mikroskopování preparátů hyalinní, elastické a vazivové chrupavky, lamelové a vláknité kosti. Ústav histologie a embryologie KOLAGENNÍ PEPTIDY GELITA® - KOLAGENNÍ BÍLKOVINA, která přispívá k udržování chrupavek a kloubů, podmiňuje mechanické vlastnosti chrupavky, především. Cement (cementum) je vlastně vláknitá kost, chudá na kostní buňky, spojená kolagenními vlákny a povrchem dentinu. Pokrývá krček a kořen zubu (Čihák, 1988, s. 24). Dřeň zubní (pulpa dentis) je měkká, růžová tkáň. Skládá se z velmi řídkého vaziva, ve kterém jsou nervy, krevní a mízní cévy Pagetova kostní choroba je lokalizovaná porucha kostní remodelace. Proces je iniciován zvýšením osteoklastické kostní resorpce s následným kompenzačním vzestupem formace nové kostní tkáně. Výsledkem tohoto procesu je vznik okrsků plstěné, dezorganizované kosti. Strukturální změny vedou ke vzniku kosti, která má změněnou velikost, ztrácí svou charakteristickou.

Memorix histologie - ukázka 156 stran by Radovan Hudak - Issuu

Biologie člověka - Soustavy člověka - Opěrná (kosterní

Zuby - WikiSkript

PPT - Zoologie PowerPoint Presentation, free download - IDPPT - Tkáně I
 • Nimbus screen capture.
 • Cameron diaz výška.
 • Pokemon go karticky.
 • Mp4.
 • Frakování hořící voda.
 • Global competitiveness index 2018.
 • Oracene price.
 • Glorie.
 • 31 2016 csfd.
 • Hortenzie eshop.
 • Bodie mammoth lakes.
 • Jack white shop.
 • Narozeniny anime postav.
 • Tulipány holandsko kdy.
 • Euc afi vokovice.
 • Krytosemenné rostliny zástupci.
 • Katalog knižní klub.
 • Paměť národa čt.
 • Ponk lidl.
 • Geomag bazar.
 • Ptačí hnízdo dekorace.
 • Kde vyvolat fotky brno.
 • Očkování pro a proti.
 • Dreamworks amblin partners.
 • Kevin federline děti.
 • Zásilkovna dopis.
 • Mnohonožka jak se zbavit.
 • Prodám svahovou sekačku spider.
 • Zvětšená žíla na krku.
 • Narozeninové dekorace.
 • Oprávnění pro práci s motorovou pilou.
 • Pur panel lambda.
 • Youtube bass boosted car music mix 2018.
 • Barvy v kanceláři.
 • Kawasaki zrx 1200 r prodej.
 • Animované obrázky gif.
 • Odvody v eu.
 • Ktere zvire vidi barevne.
 • Prodám starší dům v praze.
 • Hurikán filipíny.
 • Cm to pixels 300 dpi.