Home

Vzepření jízdmo

 1. VZEPŘENÍ A VÝMYKY ze vzporu jízdmo spád vzad a vzepření závěsem v podkolenní 0,3 0,2 x ze vzporu jízdmo spád vzad a vzepření jízdmo 0,4 0,3 0,2 ze vzporu vzadu spád vzad, přešvih skrčmo pravou/levou a vzepření jízdmo 0,4 0,3 0,2 výmyk 0,5 0,4 0,3 ze vzporu vzadu spád vzad a výmyk zadem do vzporu vzadu x 0,5 0,
 2. Dopomoc při toči jízdmo poskytují v ideálním případě dvě osoby, jedna stojí před a druhá za hrazdou. Přední osoba jednou rukou pomáhá cvičenci v začátku pohybu za záda a kontroluje jeho pohyb vpřed. V závěrečné fázi toče ruka pomáhá k dosažení konečné polohy
 3. vzepření oporem snožmo a jednonož do vzporu na v.ž. ze vzporu na v.ž. zánožka dohmatem jednoruč na n.ž. Stránky s materiály . S dětmi v pohodě — Nebojme se gymnastiky. Masarykova univerzita Brno; Zdroje. Učební plán a učební osnovy školení cvičitele III. třídy odbornost - všestrannost. Ústřední škola ČOS.
 4. vzad a vzepření závěsem v podkolenní nebo vzepření jízdmo, přešvihem únožmo pravou (levou) vzpor vzadu, obrat do vzporu vpředu, sešin do shybu stojmo Kladina: volná sestava obsahující povinné prvky. Při cvičení je nutné projít dvě délky kladiny

Vzepření jízdmo má zcela odlišný biomechanický základ přechodu z nižší polohy do vyšší. Výchozí polohová energie ve vzporu jízdmo je výhodná pro zahájení nácviku. Zatažením boků vzad dojde k vykývnutí boků pod hrazdou do polohy svisu vznesmo jízdmo. Hrazda je neustále v ose úhlu, vymezeného nohama Sestava musí obsahovat nejméně 5 různých prvků, z toho musí být nejméně jeden přechod z polohy nižší do vyšší (vzepření vzklopmo, vzepření jízdmo, vzepření závěsem v podkolení, výmyk), dále musí sestava obsahovat nejméně dva různé toče (toč vpřed, toč vzad, toč jízdmo), sestava musí končit prvkem, za. Sportovní gymnastika Nízká a vysoká hrazda. DVD ke stažení ve formátu .iso. Autoři a grant. Seznam kapitol. Průpravná cvičení na nízké hrazd výmyk odrazem jednonož a snožmo, přešvih únožmo, podmet, sešin, toč vzad, toče jízdmo, vzepření jízdmo Kruhy houpání s obraty u předhupu a u záhupu, svis vznesmo, komíhání ve svis

Gymnastika Na hřišti i na vodě být s dětmi v pohod

 1. imálně po ramena) Volná sestava s
 2. .2 akrobatické prvky včetně závěru,
 3. Vzepření závěsem v podkolení Vzepření jízmo Obrat ve vzporu jízmo Seskok - ze vzporu jízdmo přešvihem únožmo seskok Seskok - svisem vzadu do stoje na nohou Seskok - zákmihem (vodorovně a více) seskok do stoje Seskok - podmet ze zákmihu (bez výšlapu) snožmo i roznožmo Seskok - podmet ze zákmihu (z výšlapu -
 4. výmyk, vzepření vzklopmo, přešvih únožmo vpřed i vzad, vzepření závěsem v podkolení, toč jízdmo vpřed, toč jízdmo vzad, toč vzad, toč vpřed, podmet, výšlap - podmet (1 prvek), skrčka, roznožka a ostatní prvky dle pravidel FIG. Prvky neuvedené ve výčtu prvků nebo v pravidlech FIG nebudou uznány
 5. vzepření závěsem v podkolenní nebo vzepření jízdmo, přešvihem únožmo pravou (levou) vzpor vzadu, obrat do vzporu vpředu, sešin do shybu stojmo Kladina: volná sestava obsahující povinné prvky. Při cvičení je nutné projít dvě délky kladiny

Cvičení na nářadí - Mi

nejméně jednou přechod z polohy nižší do polohy vyšší (výmyk, vzepření vzklopmo, vzepření jízdmo, výmyk zadem, atd.) libovolný toč. Hodnocení: Každý prvek má hodnotu 1 bod. Výchozí známka je 10 bodů, z čehož 6 bodů je na obtížnost a 4 body na provedení vzepření závěsem v podkolení i s mezikmihem, vis v podkolení - upažit svis střemhlav - sešin do svisu vznesmo- toče. Seskoky - z visu v podkolení stoj na rukou do stoje na zemi-ze svisu vznesmo překot vzad do stoje na zemi- ze vzporu jízdmo unožením seskok s obratem o 90°- ze vzporu zákmitem seskok vzad do stoje na zemi - nejméně jednou přechod z polohy nižší do polohy vyšší (výmyk, vzepření vzklopmo, vzepření jízdmo, výmyk zadem...) - libovolný toč Hodnocení: • Každý prvek má hodnotu 1 bod. • Výchozí známka je 10 bodů, z čehož 6 bodů je na obtížnost a 4 body na provedení výmyk, vzepření vzklopmo, přešvih únožmo vpřed i vzad, vzepření závěsem v podkolení, toč jízdmo vpřed, toč jízdmo vzad, toč vzad, toč vpřed, podmet, výšlap - podmet (1 prvek), skrčka, roznožka a ostatní prvky dle pravidel FIG. Prvky neuvedené ve výčtu prvků nebo v pravidlech FIG nebudou uznány. Kladin

· nejméně jednou přechod z polohy nižší do polohy vyšší (výmyk, vzepření vzklopmo, vzepření zákmihem..) · alespoň jeden z těchto přechodů musí být proveden švihem (vzepření jízdmo,.) · libovolný toč · seskok Bodové srážky - hodnocení z 10 bodů: - za každý nesplněný skladební požadavek 1,5 bodu ve vzporu přešvihy únožmo vpřed, vzad, obrat ve vzporu jízdmo, vzepření závěsem v podkolení, vzepření jízdmo, vzepření vzklopmo, toč jízdmo vpřed, ve vzporu toč vzad, toč vpřed, zákmihem seskok do stoje na zemi, ze vzporu jízdmo přešvihe

Ze shybu stojmo výmyk odrazem jednonož - přešvih únožmo vpřed do vzporu jízdmo - spád vzad a vzepření závěsem v podkolení - podhmat - toč jízdmo vpřed - přešvihem únožmo a půlobratem seskok. Půlobratem do shybu stojmo a odrazem snožmo podmet. 3. Trampolínka. 1

přešvih únožmo pravou do vzporu jízdmo spád vzad jízdmo - vzepření závěsem v podkolení přehmat do podhmatu - toč jízdmo vpřed přešvih únožmo pravou vzad do vzporu. zákmih - toč vzad podmet. VIDEO Ž2 KLADINA. Sestava: Ze vzporu stojmo: odrazem snožmo výskok do vzporu dřepmo, připaži Učební plán a učební osnovy pro školení cvičitelů III. třídy - odbornost cvičitel všestrannosti - leden 2015 Stránka 3 z 15 Učební osnovy V učební osnově je uveden název předmětu a tematické okruhy učiva

Ze shybu stojmo výmyk - přešvih únožmo do vzporu jízdmo - spád a vzepření závěsem v podkolení do vzporu - přešvih únožmo vzad - toč vzad - podmet. Kruhy v hupu U třetího předhupu celý obrat - u záhupu obrat zpět - u předhupu shyb - u záhupu se zvolna spustit do svisu - u předhupu svis vznesmo - u. - ze vzporu jízdmo přešvih únožmo vzad P(L) Toč (0,4 b.) - jízdmo vpřed - jízdmo vzad - toč vzad Vzepření a výmyk uvnitř sestavy (0,4 b.) - ze vzporu jízdmo spád vzad a vzepření závěsem v podkolení Seskok (0,4 b.) - ze vzporu seskok vzad - ze vzporu seskok vzad s celým obratem (180°) - podmet Hodnocení: Výchozí známka.

toč jízdmo podmet vzepření vzklopmo Přeskok: odrazová průprava skrčka roznožka přemet (průpravná cvičení první fáze ) přemet . Created Date: 9/17/2009 7:48:43 AM. Výmyk odrazem jednonož - přešvih (pravou nebo levou) - podhmat (pravou nebo levou) - toč jízdmo vpřed - přešvih s půlobratem - seskok (upažit). Chlapci provádějí od 2. ročníku výmyk odrazem snožmo. Kladina - dívky. 2. roční nejméně jednou přechod z polohy nižší do polohy vyšší (výmyk, vzepření vzklopmo, vzepření zákmihem,.) alespoň jeden z těchto přechodů musí být proveden švihem (vzepření jízdmo,.) libovolný toč Bodové srážky při nesplnění požadavků: za každý nesplněný požadavek srážka 2 body. 2.přešvih únožmo levou ( pravou ) do vzporu jízdmo 1,0 b. 3.spád vzad do svisu závěsem v podkolení 4.prvním zákmihem vzepření závěsem 4,0 b z kmihu vzepření zákmihem - toč vzad - přešvih únožmo - toč jízdmo vpřed - podmetmo kmih - vzepření vzklopmo - podmet s celým obratem. 4. Kruhy: z kmihu vzepření předkmihem do vzporu - přednos - sešin do svisu vznesmo - výkrut . vpřed do svisu vznesmo - zákmih - překot vzad roznožmo. 5. Přeskok

Sportovní gymnastika - jcu

ve vzporu přešvihy únožmo vpřed, vzad, obrat ve vzporu jízdmo, vzepření závěsem v podkolení, vzepření jízdmo, vzepření vzklopmo, toč jízdmo vpřed, ve vzporu toč vzad, toč vpřed, zákmihem seskok do stoje na zemi, ze vzporu jízdmo přešvihem únožmo seskok do stoje na zemi, ze vzporu přednožením seskok, podmet. HRvýmyk-přešvih do vzporu jízdmo-spád vzad-vzepření závěsem v podkolení-toč jízdmo vpřed-přešvih vzad-odkmih-toč vzad-podmet. TRsalto vpřed na velké trampolíně. KLvolná sestava s povinnými požadavky:- náskok do dřepu, 2 různé gymnastické skoky, rovnovážný prvek, obrat o 180o. akrobatický prvek. seskok rondáte

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohod

Hrazda po čelo - toč vzad, ze vzporu jízdmo spád a vzepření závěsem v podkolení. Hrazda doskočná - visová příprava, komíhání ve svisu. 13. Akrobacie - přemety stranou, rondát, průprava pro přemet vpřed. Malá trampolína - přímé skoky, kotoul letmo Tělesná výchova roník TÉMA VÝSTUP žák: UýIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY G5-G8 ýinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností a pohybového uení rekreačních činnostech; zvládá v souladu s individuálním - vzepření tahem souru č- toč jízdmo, podmet ze stoje i ze vzporu- kladina:- opakování prvků z předchozího ročníku, spojení prvků do sestavy- kruhy dosažné: - houpání odrazem střídnonož - při. Praktická ukázka z gymnastiky (ženy) - hrazda po čelo, sestava: výmyk odrazem jednonož - přešvih - toč jízdmo - přešvih - toč vzad - podmet. Praktická ukázka z gymnastiky (muži) - hrazda po čelo, sestava: výmyk tahem - přešvih - vzepření jednonož - závěs v podkolení - přešvih - toč vzad - podmet · toč jízdmo vpřed a vzad · výmyk tahem (CH) · podmet. 5) kladina · opakování a zdokonalování činností osvojovaných na ZŠ - náskoky, chůze s doprovodnými pohyby paží, obraty, rovnovážné postoje a polohy, seskoky · výmyk, vzepření tahem souruč.

Žákyně - hrazda - Google Doc

- ze vzporu jízdmo přešvih únožno L nebo P, seskok s půlobratem (90°), ruka drží žerď - ze vzporu odkmihem seskok Hodnocení: Výchozí známka - 8,0 b. - obtížnost 2 b. (povinné skupiny cvičebních tvarů) ! při úmyslném vynechání skladebního požadavku srážka 1 b.! - provedení 6 b b) toč jízdmo vpřed a vzad b) výmyk tyhem (především CH) b) toč vpřed a vzad b) výmyk b) přešvihy únožmo b) sestava 2 osvojených cvičebních tvarů ab) podmet Doporučené rozšiřující učivo ab) vzepření vzklopmo ab) komíhání ve visu (CH) Kladinka - výška 1/2 m (především) D a) náskoky, seskoky (na vhodnou podložku - přešvih pravou nebo levou nohou do vzporu jízdmo - spád vzad v a vzepření v podkolení, přešvih zpět - seskok Kruhy (dosažné) - houpání s odrazem střídmonož - obraty - seskoky při zákmihu a předhupu Softball. Dotace učebního bloku: 8. Očekávané výstupy. únožmo, vzepření závěsem v podkolení, toč vzad ve vzporu (H), toč jízdmo vpřed (D) Kruhy - houpání, seskok zákmihem, komíhání ve visu, svis vznesmo, svis střemhlav (H) Kladina (D) - náskok, rovnovážná cvičení, chůze, chůze s pohyby paží Trampolína - malá - skok přímý, skoky s pohyby nohou, skok Obsah. 1. Akrobacie (kotoulová průprava, stojková průprava), Hrazda (výmyk, toč jízdmo vpřed, toč vzad, podmet)2. Akrobacie (přemet stranou, stoj na rukou, kotoul vzad do stoje na rukou), Bradla (ručkování, komihání v podporu a ve vzporu), Kladina (chůze, skoky, obraty, rovnovážné postoje)3

přešvih únožmo levou do vzporu jízdmo - výšvih odbočmo vpravo. přešvih únožmo levou vzad. přešvih únožmo pravou do vzporu jízdmo. přešvih únožmo levou do stoje na zemi. VIDEO M2 KRUHY. vzepření vzklopmo do vzporu. zákmih - předkmih - zákmihem prohnutě stoj na ramenou (2s Ø nejméně jednou přechod z polohy nižší do polohy vyšší (výmyk, vzepření vzklopmo, vzepření zákmihem,.) Ø alespoň jeden z těchto přechodů musí být proveden švihem (vzepření jízdmo,.

Spády: 239. z komíhání ve vzporu spád vzad do podporu na pažích vznesmo 240. vzpor jízdmo pravou - spád vzad do svisu vznesmo jízdmo 241. vzpor - spád vzad do svisu vznesmo Odkmihy: 243.vzpor odkmih do podporu na pažích 245. vzpor - odkmih vzad do svisu Sešiny: 246. vzpor - sešin vpřed do svisu 247. vzpor - sešin do svisu. Sign in to like videos, comment, and subscribe. Sign in. Watch Queue Queu 3,0b - toč jízdmo 1,0b - pád vzad (vzepření závěsem v podkolení) 1,0b - vis střemhlav 1,0b - vis vznesmo 1,0b - kotoul vzad 1,0b - seskok PARKOUR Podmínkou účasti v parkouru je účast na gymnastické soutěži. Hodnotit se bude plynulost provedení, obtížnost prvků, bezpečnost. 1. Airtrack - volná sestava 2 3,0b - toč jízdmo 1,0b - pád vzad (vzepření závěsem v podkolení) 1,0b - vis střemhlav 1,0b - vis vznesmo 1,0b - kotoul vzad 1,0b - seskok PARKOUR Podmínkou účasti v parkouru je účast na gymnastické soutěži. Hodnotit se bude plynulost provedení, obtížnost prvků, bezpečnost. 1. Parkour Speed run 2

únožmo, vzepření závěsem v podkolení, toč vzad ve vzporu (H), toč jízdmo vpřed (D), podmet, vzepření vzklopmo, výmyk na doskočné hrazdě, nabrání kmihu, komíhání s obratem o 180 stupňů Kruhy - houpání, seskok zákmihem, komíhání ve visu, svis vznesmo, svis střemhlav, překot vzad snožmo a roznožmo (H Vzdělávací program. OBECNÁ ŠKOLA (6. - 9. ročník) (Aktualizace k 1. září 2006) Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. Schválilo MŠMT pod čj. 12035/97- 20, s platností od 1.9.1997 Očekávané výstupy Učivo; Žák: komunikuje při pohybových činnostech - dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologi Školní vzdělávací program (celý dokument) pro obor Autotroni Předmět Pohybová výchova a gymnastika 2 (KTV / VG2P) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTV / VG2P - Pohybová výchova a gymnastika 2, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL)

Sport. gymnastika :: Jana Milov

bk1035 Sportovní gymnastika I Fakulta sportovních studií jaro 2012 Rozsah 0/8. 1 kr. Ukončení: z. Vyučující Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (přednášející. Přemet pobok z bradel, Výdrže: vznos jízdmo, vznos roznožmo, přednos (vznos přednožmo). Váha pobok, pokos, v týle i o paži. Stoj o paži, o jedné paži, o předloktí, o rameně, jednoruč, o rukou klikem a vzporem, o rukou s ručkováním. Chod o rukou střídopažný n. soupažný. Překoty napřed, vzporem na zad

Hrazda: vzepření vzklopmo s dopomocí, vzepření jízdmo, toč vpřed i vzad. Bradla: z podporu na pažích vzepření vzklopmo do výsedu. Kruhy: předkmihem překot vzad roznožmo /s dopomocí/. Tance: taneční průprava, 1 tanec podle výběru. Dívky Poznatky ve stejném rozsahu jako chlapci Povinné prvky: Náskok (1,2 b.) - výmyk (odrazem jednonož i snožmo) Toč (1,2 b.) - jízdmo vpřed - jízdmo vzad - vzad Přešvih (1,2 b.) - únožmo P(L) Vzepření uvnitř sestavy (1,2 b.) - ze vzporu jízdmo spád vzad a vzepření závěsem v podkolení Seskok (1,2 b.) - ze vzporu odkmihem seskok vzad s obratem podmet - ze vzporu.

Nezařazené Archivy - Sokol Pražsk

(muži - doskočná): ze svisu výmyk - kmihem podmetmo zákmih - vzepření vzklopmo - podmet. (ženy - hrazda po čelo): ze shybu stojmo výmyk odrazem snožmo - přešvihem únožmo pravou (levou) vzpor jízdmo - spád vzad do svisu vznesmo jízdmo a vzepření závěsem v podkolení - přešvih únožmo pravou (levou) vzad. ručkování a klecánky na bradlech, vzepření na kruzích, na hrazdě apod. - provádíme dynamicky v sériích po 5 - 20 opakováních, 3 - 5 sérií v tréninku. 2. odrazy a odhody: - jednotlivě i v sériích - různé odhody medicimbalů, lehkých pevných činek, koulí, bulin pře ŠkolnÍ vzdĚlÁvacÍ program stŘednÍ umĚleckoprŮmyslovÁ Škola a vyŠŠÍ odbornÁ Škola, turnov, skÁlova 373, pŘÍspĚvkovÁ organizac Vzdělání jako schopnost porozumět druhým (zpracováno podle RVP G) Školní vzdělávací program Gymnázia Chotěboř. Obsah. Identifikační údaje 1 Identifikační údaje. Předkladatel: Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská, Frýdek-Místek, příspěvková. Název školy. organizace. REDIZO 600016439. IČ 14613280. Adresa školy Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek. Ředitel Ing

Tělesná výchova - gjb-spgs

5.2.1 Český jazyk a literatura. 5.2.2 Německý jazyk. 5.2.3 Anglický jazyk. 5.2.4 Matematika. 5.2.5 Přírodopis. 5.2.6 Zeměpis. 5.2.7 Dějepi Teoretická výuka (odborná i všeobecně vzdělávací) se realizuje kromě klasické výuky v systému vyučovacích hodin i formou exkurzí, kurzů a dalších výchovně-vzdělávacích akcí, jako jsou besedy, diskuse, sportovní dny, výchovné koncerty atd An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

Katedra tělesné výchovy a sportu FP TU v Liberc

Povinné prvky: Náskok (1,2 b.) - výmyk (odrazem jednonož i snožmo) Toč (1,2 b.) - jízdmo vpřed - jízdmo vzad - vzad Přešvih (1,2 b.) - únožmo P(L) Vzepření uvnitř sestavy (1,2 b.) - ze vzporu jízdmo spád vzad a vzepření závěsem v podkolení Seskok (1,2 b.) - ze vzporu odkmihem seskok vzad s obratem podmet - ze vzporu. Povoláním děti. Rugby po kouzelnicku. Herní ráj to na pohled. CHTÍT LEPŠÍM BÝT Jak se vězni učí sázet túje. ERGO 1 » 19. 12. 2016

 • Přírodní sprej na bolest v krku.
 • Masový vrazi skupina.
 • Ratio 4 5.
 • Pěstování lilku na zahradě.
 • Komprese obrázků druhy.
 • Horoskopy byk.
 • Seznam barev.
 • Flight map 24.
 • Konizace nasledky.
 • Hezke mista v chorvatsku.
 • Mřížka na hokejovou helmu.
 • Divoké vlny 2 ke shlédnutí zdarma.
 • Miminko stipla vcela.
 • Rychlopas.
 • Eset nod32 download.
 • Výhřevnost dřeva mj/kg.
 • Spongebob ve filmu houba na suchu celý film.
 • Vlha pestrá výskyt v čr.
 • Mercedes kupé.
 • Nemoci dásní.
 • Pravdivost tvrzení.
 • Roudnice nad labem festival.
 • Kreativní kurzy brno.
 • Inverzní funkce předpis.
 • Český malíř ve francii.
 • Pizzerie prachatice.
 • Automaty zdarma demo.
 • Dýchání rostlin prezentace.
 • Prvočísla důkaz.
 • Lenovo p2 recenze.
 • Motani hlavy tehotenstvi.
 • Nástěnný kříž.
 • Jak upravit gif.
 • Loď duchů wikipedia.
 • Koncepto brno.
 • Volebni pravo veznu.
 • Us navy ranks.
 • Azalka velkokveta.
 • Facebook hanicka.
 • Olej do sekačky ohv.
 • Čtyřtaktní motor prodej.